Eugen Chelaru


Eugen Chelaru

Experienţa profesională
2016-prezent: Îndrumător de doctorat, cadru didactic asociat la Școala Doctorală a Facutății de Drept din cadrul Universității din Craiova
2015-prezent” Membru fondator al Academiei de Științe Juridice din Romania
2015-prezent: Decan, Facultatea de Științe Economice și Drept, Universitatea din Pitești
2013-prezent: Membru în Comitetul științific al Revistei de științe juridice, Universitatea din Craiova, indexată EBSCO
2010-prezent: Membru în comitetul științific redacțional al revistei Dreptul
2010: Expert ARACIS domeniul Drept
2008-2012: Decan, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea din Pitești
2004-prezent: Profesor universitar doctor, cadru didactic titular, cu norma de bază la Universitatea din Piteşti – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Departamentul Drept și Administrație Publică
2001-prezent: Editor-șef al revistei «Studii juridice şi administrative», indexată SSRN, Facultatea de Drept și Stiinţe Administrative din Pitesti
2000-2008: Sef al Catedrei de Ştiinţe juridice şi Administrative a Facultăţii de Stiinte Economice, Juridice si Administrative, din cadrul Universitatii din Pitesti
2000-2010: Membru al senatului Universităţii din Pitesti
2000: Conferentiar universitar doctor, cadru didactic titular, cu norma de bază la Universitatea din Piteşti –
Facultatea de Stiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Catedra de Stiinte Administrative
1998-2000: Secretar ştiinţific al Facultăţii de Stiinte Economice, Juridice si Administrative, din cadrul Universitatii din Pitesti
1998: Membru în consiliul profesoral al Facultăţii de Stiinte Economice, Juridice si Administrative, din cadrul Universitatii din Pitesti
1997: Lector universitar doctorand, cadru didactic titular, cu norma de bază la Universitatea din Piteşti-
Facultatea de Stiinţe Economice şi Administrative, Catedra de Stiinte Administrative
1996-1997: Cadru didactic asociat la Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
1992-1994: Lector universitar, cadru didactic la asociatia Fundaţia Universitară Hyperion, Facultatea de Drept, Filiala Piteşti
1994: Avocat, Baroul Argeş (Ales de 5 ori, pentru câte un mandat de 4 ani, membru al consiliului Baroului Argeş.
Membru al Uniunii Internaţionale a Avocaţilor (UIA), Franţa.)
1994: Director pentru legislaţie şi privatizare, Societatea comercială Dacia Service S.A. Piteşti
1990-1991: Sef de sector, Direcţia juridică din cadrul Secretariatului General al Guvernului
1979-1991: Judecător, Judecătoria Piteşti
1991-1994: Presedinte, Tribunalul Argeş

Educaţie şi formare
2013: Diploma de absolvire a programului de formare în didactica specialității, Proiect POSDRU87/1.3/S/63709: „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior.”, Universitatea din București și Universitatea din Pitești
2007-2012: Certificat de membru al echipei de cercetare a grantului international Proiect modul European Jean Monnet, nr. Ref.07/0120, contract nr. 2007-1400/001-001 J.E.A. J.E.C.H.A. – Comisia Europeană – Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură – derulat în prezent prin Departamentul de Integrare Europeană, Universitatea din Pitești
2003-2008: Certificat de membru al echipei de implementare a modulului Jean Monnet al Universităţii din Piteşti
cu numărul de referinţă C 03/0010, modul care se derulează prin Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Universitatea din Pitești
1994-1998: Doctor în științe juridice, specializarea Drept civil, Universitatea din București
1994-1997: Participant, Cursurile Universităţii de toamnă pe teme privind organizarea şi exercitarea profesiei
de avocat şi dreptul afacerilor, Uniunea Naţională a Avocaţilor din România şi Conference des Battoniers din Franţa
1994 si 1996: Stagii de pregătire de câte două săptămâni în Franţa, activând în cadrul unor societăţi de avocatură din Baroul Versailles. Tematica stagiilor a privit dreptul afacerilor şi organizarea formelor de exercitare a profesiei de avocat, Baroul Versailles
1991: Cursuri de vară organizate sub egida Consiliului Europei de Institutul Universitar Internaţional din Luxemburg, sub tema Revoluţiile din Est şi integrarea europeană, Institutul Universitar Internaţional din Luxemburg
1987-1988: Diplomă de studii postuniversitare, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
1975-1979: Diploma de licență, Facultatea de Drept, Universitatea din București
1970-1974: Diploma de bacalaureat, Liceul teoretic din oraşul Corabia, jud. Olt