Eufemia Vieriu


Conferentiar universitar doctor, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti;
Avocat definitiv, cadrul Baroului Bucureşti;
Licentiat în drept, Facultatea de Drept din cadrul Universității din Bucureşti.

A publicat peste 100 de articole în următoarele domenii: dreptul muncii, drept constituțional, drept comercial, drept administrativ şi știința administraţiei.