Ernest LupanEducaţie şi formare
1956: doctor în drept al Universităţii „Lomonosov” din Moscova
1953: licenţiat în ştiinţe juridice, Facultatea de drept, Institutul de Ştiinţe Juridice şi Economice din Cluj (1953), şef de promoţie, diplomă de merit nr. 1761

Experienţa profesională
1991-2008: profesor asociat la Facultatea de drept a Universităţii Dimitrie Cantemir din Tg. Mureş, a Universităţii Româno-Arabe din Cluj-Napoca şi Baia Mare; a Universităţii Avram Iancu din Cluj-Napoca, a Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir din Cluj-Napoca, a Universităţii de stat din Oradea, predând drept civil partea generală şi persoanele, dreptul protecţiei mediului
1990-2007: conducător de doctorat – Facultatea de drept a Universităţii Babeş-Bolyai, conducând tezele de doctorat la 19 doctoranzi, care au obţinut titlul ştiinţific de doctor în drept şi un mare număr de doctoranzi care încă nu şi-au susţinut tezele de doctorat
1972-1994: profesor universitar – Facultatea de drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
1962-1972: conferenţiar universitar – Facultatea de drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
1962-1979: prodecan al Facultăţii de drept a Universităţii Babeş-Bolyai

Din 1962: membru specialist în numeroase comisii de doctorat al facultăţilor de drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universităţii din Bucureşti, a Universităţii I. Cuza din Iaşi, a Universităţii de Vest din Timişoara
1956-1962: lector universitar – la Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de drept a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj
1953-1956: asistent universitar (trimis la studii de doctorat – Universităţii „Lomonosov” din Moscova
1952-1953: preparator (la Institutul de Ştiinţe Juridice şi Economice, Cluj

Alte funcţii deţinute (nedidactice)
1992-1996: rector al Universităţii Româno-Arabe din Cluj-Napoca, astăzi Universitatea Bogdan Vodă

Limbi străine cunoscute
Maghiară: vorbit – fluent, scris – fluent
Rusă vorbit – fluent, scris – fluent

Activitatea didactică (cursuri, seminarii, lucrări practice conduse)
Autor a numeroase monografii, cursuri universitare şi tratate, în domenii precum dreptul civil, dreptul protecţiei mediului, dreptul cooperatist, dreptul agrar, dintre care:
– Tratat de drept civil român, vol.I, Partea generală (2006);
– Tratat de drept civil român, vol. II, Persoanele, 2007 în colaborare cu Ioan SabăuPop;
– Teoria generală a obligaţiilor civile (2005), lucrare distinsă în decembrie 2007 de Academia Română cu premiul „Nicolae Titulescu”;
– Tratat de dreptul mediului, voi. II (1997), lucrare distinsă în 1998 de Universitatea din Timişoara cu Diploma de excelenţă;
– Introducere în Dreptul civil (2003);
– Răspunderea civilă (2003);
– Dreptul mediului (2001);
– Drept civil., Persoana juridică (2000);
– Drept civil. Persoana fizică (1999);
– Drept civil român. Subiectele raportului juridic civil (1996);
– Drept cooperatist. Drept funciar, (1982);
– Drept agrar. Partea 1 şi partea II (1989);
– Îndrumar practic de drept cooperatist (1978);
– Drept civil. Drepturile reale principale (1977) în colaborare cu I. Reghini;
– Drept cooperatist (1977);
– Elemente de drept şi de legislaţie agrară (1974), în colaborare cu L. Pop şi I. Reghini;
– Elemente de drept funciar (1971);
– Drept cooperatist agricol (1970);
– Drept colectivist agricol (1964);
– Dicţionar de protecţia mediului (1997) ş.a.

Autor a peste 150 de studii şi articole apărute în culegeri de studii sau reviste de specialitate în ţară şi străinătate (Budapesta, Berlin, Bratislava, Moscova,
Varşovia, Chişinău). A elaborat sub formă de scheme, pentru prima dată în ţară, două volume partea generală (2006) şi persoanele (2007) din dreptul civil.

Participări la peste cincizeci de conferinţe şi simpozioane în ţară (Cluj-Napoca, Bucureşti Timişoara, Tg- Mureş, Baia Mare, Oradea, Sibiu) şi străinătate (Berlin, Potsdam Leipzig, Iablonskaia-Varşovia, Praga, Brno, Bratislava, Budapesta, Szeged, Pecs) în calitate de referent, coreferent sau invitat.

Domeniul de cercetare
Am cercetat sub diferite aspecte diverse instituţii ale dreptului civil (înlocuirea cu un act normativ modern Codul civil, scoaterea animalelor din categoria de bunuri mobile şi recunoaşterea calităţii lor de subiecte de drept, probleme noi ale răspunderii civile a medicilor, etc.) şi din 1990 am cercetat numeroase aspecte juridice ale protecţiei mediului (insistând asupra recunoaşterii ca drept fundamental al dreptului la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic, reglementarea răspunderii pentru prejudiciul cauzat mediului prin poluare, sistematizarea ştiinţifică a instituţiilor de dreptul protecţiei mediului etc).

Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale
– Membru în Comitetul Ştiinţific Internaţional de Organizare a Conferinţelor Internaţionale (de ştiinţe economice, juridice, administrative şi manageriale a
Universităţii Petru Maior din Tg. Mureş, 2004, 2006, 2008);
– Expert străin: în activităţi de elaborare a manualelor-model al Fundaţiei Soros, al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru Proiectul Centrului de Studii şi Politici Juridice).

Membru în colective de redacţie
– Membru în colegii de redacţie la reviste de specialitate: „Studia Universitatis BabeşBolyai, Iurisprudentia din Cluj-Napoca; Curentul Juridic din Tg. Mureş;
– Membru al Consiliului ştiinţiific: Curentul Juridic, Tg. Mureş.

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă drept

1. Cărti publicate
1.1. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate la edituri recunoscute în străinătate
1.2. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCSIS
– Ernest Lupan, Teoria generală a obligaţiilor civile, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, 608 pag. (în colaborare cu R.I. Motica)
– Ernest Lupan, Tratat de drept civil român, vol.I. Partea generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, 357 pag. (în colaborare cu Ioan Sabău-Pop)
– Ernest Lupan, Drept civil. Partea generală, Scheme, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2006, 147 pag.
– Ernest Lupan, Tratat de drept civil român, vol. II, Persoanele, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, 453 pag. (în colaborare cu Ioan Sabău-Pop)
– Ernest Lupan, Drept civil. Persoanele, Scheme, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, 163 pag.
– Ernest Lupan, Introducere în dreptul civil, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2003 (372 pagini)
– Ernest Lupan, Răspunderea civilă, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003 (416 pagini)
– Ernest Lupan, Dreptul mediului, Editura Lumina Lex:, Bucureşti, 2001 (366 pagini)
– Ernest Lupan, Drept civil. Persoana juridică, Lumina Lex, Bucureşti, 2000 (128 pagini)
– Ernest Lupan, Introducere în dreptul civil, Argonaut, Cluj-Napoca, 1999 (382 pagini)
– Ernest Lupan, Drept civil. Persoana fizică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999 (288 pagini)
– Ernest Lupan, Dreptul mediului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1998 (300 pagini)
– Ernest Lupan, Dicţionar de protecţia mediului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997 (231 pagini)
– Ernest Lupan, Mircea Ştefan Minea, Amalia Marga, Dreptul mediului, Partea specială, Tratat elementar II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997 (527 pagini)
– Ernest Lupan, Dreptul mediului. Partea generală, Tratat elementar I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996 (238 pagini)
– Ernest Lupan, Dan A. Popescu, Amalia Marga, Drept civil român. Subiectele raportului juridic civil, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1996 (469 pagini)
– Ernest Lupan, Dan A. Popescu, Amalia Marga, Drept civil. Persoana juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994 (327 pagini)
Ernest Lupan, Dreptul mediului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993 (197)
– Ernest Lupan, Dan A, Popescu, Drept civil. Persoana fizică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993 (207 pagini)
– Ernest Lupan, Dreptul mediului, Note de curs, Cluj-Napoca, 1993 (227 pagini)

1.3. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate la alte edituri sau pe plan local
– Ernest Lupan, Constituţia şi mediul, Culegere de studii, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2004 (40 pagini)
– Ernest Lupan, Drept civil. Partea generală, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca, 1996 (327 pagini)
– Ernest Lupan, Dreptul mediului, Universitatea creştină „Dimitrie Cantemir”, ClujNapoca, 1995 (235 pagini)
– Ernest Lupan, Mihaela Răchită, Dan A. Popescu, Drept civil. Teoria generală, Universitatea româno-arabă, 1992 (321 pagini)

1.4. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe web
1.5. Capitole de cărţi publicate în străinătate

1.6. Capitole de cărţi publicate în ţară
– Ernest Lupan, Dreptul la indemnizaţie al deţinătorului factorului de mediu poluat, Pentru o teorie generală a statului şi dreptului, Editura Arvin Press, Cluj-Napoca, 2003, (p.219- 227)
– Ernest Lupan, Protecţia mediului şi dreptul, in Mediul-cercetare, protecţie şi gestiune, Presa Universitară Clujeană, 2003
– Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, Cu privire la aplicabilitatea şi efectele juridice în timp ale unor acte normative succesive în materia dobândirii dreptului de proprietate. Pro Iure, Târgu Mureş, nr.2, 1995 (p.5-38)
– Ernest Lupan, Cu privire la modurile de constituire a persoanelor juridice, Pro Iure, Târgu Mureş, nr.2, 1995 (p.54-78)
– Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, Unele consideraţii in legătură cu dobândirea dreptului de proprietate in temeiul Legii fondului funciar, în Revista cercului juridic bănăţean nr.3, 1995 (p. 32-44)
– Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, Consideraţii teoretice şi practice privind aplicarea Legii fondului funciar, în Pro Iure – Târgu Mureş nr.l, 1995 (p.29-52)

2. Lucrări ştiinţifice publicate

2.1. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI
2.2. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (indicaţi şi baza de date)
2.3. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate (altele decât cele menţionate anterior)
2.4. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS (altele decât cele din baze de date internaţionale)
– Ernest Lupan, Determinarea prejudiciilor corporale, Fiat Justiţia nr. 2 din 2005, p. 36-48
– Ernest Lupan, Evaluarea poluării mediului şi determinarea mărimii prejudiciului ecologic, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula drept, anul XII, p. 9-16
– Ernest Lupan, Evaluarea poluării mediului şi determinarea mărimii prejudiciului ecologic, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Drept, anul XII, 2004, p. 9-16
– Ernest Lupan, Codul civil francez 1804-2004, Fiat Justiţia nr. 1 din 2004, p. 7-12
– Ernest Lupan, Georgeta Predan, Natura juridică a actelor emise în aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (Natura juridică a deciziilor comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor), Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Drept, Anul XI, p. 9-22
– Ernest Lupan, Dreptul la un mediu sănătos în legislaţia românească, Curentul Juridic
nr.3-4, 2003 (18 pagini)
– Ernest Lupan, Cu privire la noţiunea juridică a prejudiciului ecologic, în Dreptul nr. 3, 2003, (p. 77-89)
– Ernest Lupan, Accesul la informaţie şi la justiţie în probleme de mediu, Dreptul nr. 9, 2003 (p.115-121)
– Ernest Lupan, Observaţii pe marginea prevederilor Legii nr.137/1995 privitoare la răspunderea juridică, Fiat Justiţia, Cluj-Napoca, nr. 1-2, 2003 (8 pagini)
– Ernest Lupan, Limitele exercitării dreptului, de proprietate funciară şi protecţia juridică a terenurilor agricole. Curentul Juridic, Târgu Mureş, nr. 1-2, 2003 (p.58-75)
– Ernest Lupan, Cu privire la noţiunea juridică a prejudiciului ecologic, Dreptul, nr. 3, 2003 (p.77-89)
– Ernest Lupan, Finanţarea protecţiei mediului, Revista de drept comercial, nr. l, 2003 (p. 27-35)
– Ernest Lupan, Dreptul la indemnizaţie al victimei poluării, in Dreptul nr. 9 din 2002, (p. 69-81)
– Ernest Lupan, Impactul drum-mediu şi protecţia mediului, Fiat Justiţia, 1-2, 2002 (p. 37-47)
– Ernest Lupan, Societăţile civile şi protecţia mediului, Curentul juridic, 3-4, 2002 (p. 19-25).
– Ernest Lupan, Georgeta Predan, Natura juridică a actelor emise în aplicarea legii fondului funciar nr.18/1991. Natura juridică a hotărârilor comisiei locale, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Drept, Anul X, 2002 (p. 9-23)
– Ernest Lupan, Noţiunea juridică a poluatorului mediului, Curentul Juridic, 1-2, 2002 (p. 82-87)
– Ernest Lupan, Dreptul la un mediu sănătos în lumina legislaţiei actuale, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Drept, anul IX, Editura Universităţii din Oradea, 2001 (p. 17-30)
– Ernest Lupan, Cu privire la modurile de înfiinţare a persoanelor juridice (II), Fiat Justiţia, 1-2, 2001 (p. 93–128)
– Ernest Lupan, Unele probleme privind reorganizarea persoanei juridice, Revista de drept comercial, nr. 4, 2000 (p. 61-66)
– Ernest Lupan, Cu privire la modurile de înfiinţare a persoanelor juridice (I), Fiat Justiţia, nr . 1, 2000 (p. 87–99)
– Ernest Lupan, Constituirea asociaţiilor si fundaţiilor, ca persoane juridice, în lumina actualelor reglementări, Fiat Justitia, nr.2, 2000, (p. 95-105)
– Ernest Lupan, O problemă privind răspunderea juridică obiectivă în dreptul mediului, Analele Universităţii din Oradea, Seria Drept, Anul VII, 1999, (p. 23-26)
– Ernest Lupan, Fundaţia între lege şi realitate, Fiat Justiţia, nr.l din 1999 (p. 109-124)
– Ernest Lupan, Transformarea persoanei juridice de drept privat, Analele Universităţii din Oradea, Seria Drept, Anul VII (p. 27-39)
– Ernest Lupan, Sancţiunile de drept civil, Analele Universităţii din Oradea, Seria Drept, Anul VI, 1998 (p. 7-24)
– Ernest Lupan, Szilárd Sztranyiczki, Cu privire la regimul juridic al terenurilor aferente casei de locuit, anexelor gospodăreşti, curţii şi grădini în fostele zone cooperativizate, Analele Universităţii din Oradea, Seria Drept, Anul VI, 1998 (p. 35-40)
– Ernest Lupan, Gabriela Cristina Frenţiu, Poate avea testamentul olograf semnat de martori valoarea unui contract, Fiat Justiţia, nr.2, 1998 (p. 139-143).
– Ernest Lupan, Un cod civil pentru vremuri moderne, Curentul Juridic, nr.l, 1998 (p. 7-15)
– Ernest Lupan, Igor Trofimov, Răspunderea de dreptul mediului, Fiat Justiţia, nr.l, 1998 (p. 207-217)
– Ernest Lupan, Raporturile juridice de protecţia mediului de viaţă al populaţiei, Dreptul, nr.12, 1997 (p. 8-15)
– Ernest Lupan, Sistemul organizatoric al protecţiei mediului, Revista de drept public, nr.1- 2, 1997 (p. 76-81)
– Ernest Lupan, Mihály Antal, Probleme privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole în contextul reglementărilor privitoare la cartea funciară, Analele Universităţii din Oradea, Seria Drept, Anul V, 1997 (p.14-28)
– Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, Particularităţi ale stabilirii dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor potrivit art.8 şi 12 din Legea nr.18/1991, Curentul Juridic, nr.2, 1997 (p. 44-57)
– Ernest Lupan, Proteguirea dreptului la un mediu sănătos, Dreptul nr.5, 1997 (p. 8-17)
– Ernest Lupan, Eliberarea acordului şi autorizaţiei de mediu – măsură de prevenire a poluării mediului (II), Revista de drept comercial, nr.6, 1997 (p. 39-49)
– Ernest Lupan, Eliberarea acordului şi autorizaţiei de mediu – măsură de prevenire a poluării mediului (I), Revista de drept comercial, nr.5, 1997 (p. 47-58)
– Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, Unele aspecte privind limitele dreptului de proprietate, Curentul Juridic, nr.l, 1997 (p. 19-30)
– Ernest Lupan, Garanţiile exercitării dreptului la un mediu sănătos, Fiat Justiţia, nr. l, 1997 (p. 65-73)
– Ernest Lupan, Consideraţii privind instrumentele protecţiei mediului, Analele Universităţii din Oradea, Seria Drept, Anul IV, 1996 (p. 5-12)
– Ernest Lupan, Cu privire la capacitatea de a fi titular al dreptului de proprietate, în Fiat Justiţia nr. 1 din 1996 (p. 37-51)
– Ernest Lupan, Din nou despre dreptul la un mediu sănătos, Studia Universitatis BabeşBolyai, Iurisprudentia, nr. l-2, 1995 (p. 129-140)
– Ernest Lupan, Consacrarea caracterului obiectiv al răspunderii juridice pentru poluarea mediului, în Analele Universităţii din Oradea, Seria Drept, Anul III, 1995, p. 82-92
– Ernest Lupan, Spre o nouă reglementare a statutului persoanelor juridice, în Studii de drept – Universitatea de Vest Timişoara, nr. 1, 1995 (p. 202-208)
– Ernest Lupan, Reevaluarea principiilor dreptului civil român, Dreptul nr.5-6, 1994 (p. 83-93)
– Ernest Lupan, Dreptul la un mediu nepoluat, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. l. 1993 (p. 49-70)
– Ernest Lupan, Unele consideraţii privind protecţia mediului înconjurător prin mijloace de drept civil, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. 2, 1991 (p. 53-76)
– Ernest Lupan, Situaţia juridică a animalelor, Dreptul nr. 10-11, 1991 (p. 42-47)
– Ernest Lupan, Corina Leicu, Cu privire la efectele actelor juridice nule şi anulabile, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, (p. 79-83)
– Ernest Lupan, Statutul legal actual al cooperaţiei româneşti, Studia Universitatis BabeşBolyai, Iurisprudentia, nr.2, 1990 (p. 44-62)
– Ernest Lupan, Asociaţiile şi statul. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Iurisprudentia, nr. l, 1990 (p. 44-54)
– Ernest Lupan, Cu privire la dreptul real asupra terenurilor agricole deţinute de persoane fizice, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, nr.l, 1990 (p. 67-76)

2.5. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste, altele decât cele menţionate anterior
2.6. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice
– Ernest Lupan, Szilárd Sztranyiczki, Certain problems concerning land’s removal from the agricultural circuit, Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Management, Voi.2, Iunie 2004, p. 256-263
– Ernest Lupan, Animalele sunt bunuri mobile prin natura lor?, Al II-lea simpozion naţional, Cluj-Napoca, 6-7 mai 2005, Ed7~Argonaut, 2006, p. 146-155
– Ernest Lupan, Animals quality as subjects of law, Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Management, Mai 31- June 3, 2006 Tg. Mureş, vol.I, pag.282-290

3. Traduceri de cărţi, capitole de cărţi, alte lucrări ştiinţifice
– Ernest Lupan, Recenzia unei cărţi de excepţie, Curentul juridic nr.1-2 din 2004, Tg. Mureş, p. 191- 194
– Ernest Lupan, Prefaţă la manualul Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, vol.I, Ed. Cartier juridic, Chişinău, 2004, p. 5-11