Emod Veress


Emod Veress
– 2016-prezent: Profesor universitar, Universitatea Sapientia (Cluj-Napoca)
– 2005-prezent: Membru al Baroului Cluj
– din 2006: Doctor în drept
– 2007-prezent: Arbitru
– 2012-prezent: Conferențiar universitar, Universitatea Sapientia (Cluj-Napoca)
– Limbi cunoscute: română, maghiară, engleză, franceză, italiană, germană
– Autor al mai multor cărți de specialitate juridică și de articole științifice.