Emilian Stănișor

Emilian-Stanisor

Magistrat – procuror de carieră;
A fost formator al Institutului Național al Magistraturii;
Este lector cunoscut în domeniul pregătirii magistraților;
Este specialist în dreptul penal, drept procesual penal, criminologie și penologie;
Expert al Consiliului Europei și autor de studii de specialitate;
Este doctor în drept și are o experiență de peste 20 de ani în învățământul universitar;
În prezent este conferențiar la Universitatea din București.