Emil Duhnea


Educație și formare:
Facultatea de Drept, Universitatea din București

Experiență relevantă:
Avocat, Baroul București

Article publicate:
Magna Carta liberei întreprinderi și interesul public, Revista Română de Concurență nr. 1/2013
Ajutorul de stat și procesul concurențial pe piață, Revista Română de Concurență nr. 1-2/2014
Legea Sherman – codificarea normelor common law sau reformă legislativă radicală?, Revista Română de Concurență nr. 1-2/2016
Dreptul concurenței. Regândirea premiselor antitrust, Wolters Kluwer 2016