Emese Florian


Doctor în drept al Universității „Babeș-Bolyai”, 23 mai 1997, cu teza „Puterea lucrului judecat în materie civilă”, conducător științific prof.univ.dr. Ion Deleanu.

Studii: Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Activitate: Avocat, Baroul Cluj (1984-1991); asistent universitar (1990-1994), lector universitar (1994-1999), conferențiar universitar dr. (1999-2014), profesor universitar dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Catedra de drept privat (2014-prezent).

Publicații: Autor sau, după caz, coautor al unor lucrări, îndeosebi în materia dreptului familiei: autor al cursului universitar „Dreptul familiei” (Ed. Lumina Lex, București, 1997; Ed. Limex, Cluj-Napoca 2003; Ed. C.H. Beck, București 2006, 2008, 2010) coautor al volumului „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, coordonatori Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (Ed. C.H. Beck, București, 2012) – E. Florian, Comentarii la art. 258-311, art. 405-482 C.civ.; autor al monografiei „Puterea lucrului judecat în materie civilă” (Ed. All Beck, București, 1997); autor al monografiei „Protecția drepturilor copilului” (Ed. C.H. Beck, București, 2006); coautor, alături de conf.univ.dr. V. Pînzari, al lucrării „Căsătoria în legislația României și a Republicii Moldova (Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2006); autor al cursului universitar „Dreptul familiei – în reglementarea NCC” (Ed. C.H. Beck, București, 2011) – lucrare distinsă cu premiul „Revistei Dreptul” acordat de Uniunea Juriștilor din România.
Autor sau, după caz, coautor de studii, articole publicate în prestigioase reviste de specialitate juridică, precum „Curierul Judiciar”, „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, „Dreptul”, „Revista Română de Drept Privat”, „Pandectele Române”, „Studii și Cercetări Juridice”.