Elena-Simina Tănăsescu


Elena-Simina Tănăsescu

Contact
simina-elena.tanasescu@drept.unibuc.ro

Studii
Grad didactic: Profesor universitar, îndrumător de doctorat (Catedra de drept public)
Studii Licenţa în drept, Universitatea din Bucureşti (1991)
Diploma de studii aprofundate (menţiune “Bine”), domeniul Drept public, Universitatea Aix-Marseille III, Franţa (1992)
Doctorat în drept constituţional (menţiune “Foarte bine cu felicitările juriului”), Universitatea Aix-Marseille III (1997)
Certificat profesional de absolvire a cursurilor Departamentului pentru formarea personalului didactic, Universitatea din Bucureşti (1998)
Certificat profesional „Project Cycle Management”, Comisia Europeană (2003)
Certificat de absolvire a cursului de formarea formatorilor, Asociaţia pentru formarea profesională a adulţilor (2009)
Diploma de studii postdoctorale, Universitatea din Bucureşti (2011)

Activitate didactică
Predare în domeniile Drept constituţional, Drept parlamentar, Sistem normativ al UE, etc. şi academică
Cadru didactic asociat – Colegiul juridic franco-român, Universitatea din Bucureşti (din 1997), Responsabil pedagogic din partea Facultăţii de drept (din 2008)
Cadru didactic asociat – Facultatea de filozofie, Universitatea din Bucureşti (din 2003)
Formator (şef de catedră) – Institutul Naţional al Magistraturii (din 2004)
Formator – Institutul European din România (din 2005)
Profesor invitat – Universitatea din Sud, Toulon-Var, FRANŢA (2005), Academia Internaţională de Drept Constituţional, Tunis, TUNISIA (2008), Universitatea din Fribourg, ELVEŢIA (2008), Universitatea Paris I Panthéon Sorbonne, FRANTA (2009), Facultatea internaţională de drept comparat din Strasbourg, FRANTA (2010), Universitatea din Sau Paulo BRAZILIA (2011), Universitatea din Poîtiers, FRANTA (2012) Cercetător invitat – Institutul pentru Federalism, Fribourg, ELVEŢIA (1999 – 2000)
Proiecte de cercetare în colaborare cu Centrul european de drept constituţional, Atena, GRECIA (1999 – 2001, 2001 – 2003); Centrul de resurse juridice, Bucureşti, ROMÂNIA (2001, 2002); Universitatea din Kassel, GERMANIA (2001 – 2007); Institutul de Politici Publice, Bucureşti, ROMÂNIA (2003, 2010); DIPEC, Universitatea din Siena, ITALIA (2007 – 2010), Universitatea din Lucerna, ELVETIA (2008-2009); Universitatea din Craiova, ROMANIA (2010-2012), Societatea Academica din România, ROMANIA (2011-2013).

Alte activități profesionale
Redactor şef al revistei Facultăţii de drept „Analele Universităţii din Bucureşti – seria Drept” (din 2009)
Membru în colegiile de redacţie ale revistelor „Revista română de drept public”, „Curierul Judiciar”, „Revista română de drept european”, „Pandectele române”, „Romanian Journal of Comparative Law”
Membru de drept în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societăţii civile(2009-2011)
Reprezentantul României în Consiliul de Administraţie al Agenţiei pentru drepturile fundamentale a Uniunii Europene cu sediul la Viena, AUSTRIA (din 2007)
Reprezentantul României în Grupul de experţi independenţi pentru respectarea
Cartei autonomiei locale de pe lângă Consiliul Europei, Strasbourg, FRANŢA (din 2001)
Responsabil de proiecte şi Consilier pre-aderare la Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, ROMÂNIA (2000 – 2006)
Responsabil de proiect în cadrul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţii, Bucureşti, ROMÂNIA (1994)
Judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, ROMÂNIA (1991 – 1993)

Limbi străine
EN / FR foarte bine, IT începător