Elena Sârghi


Educație și formare:
2016-2020: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad
2020-prezent: studentă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept
2020: Modul I antreprenoriat simplu, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Societatea Antreprenorială Studențească
2021: Modul II antreprenoriat cultural, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Societatea Antreprenorială Studențească
2021: Curs dreptul mediului și tranziție energetică, Bankwatch România [ 10/2021 – 10/2021 Modul I antreprenoriat simplu
Iunie 2023: curs organizat de IICCMER, „Descoperă România instituțională”

Experiență profesională:
octombrie 2020-octombrie 2022: membru al departamentului Seminare și Conferințe  în  Asociația  Europeană a Studenților în Drept
noiembrie 2020-octombrie 2022: membru al departamentului Educațional în Asociația Studenților în Drept
decembrie 2020-octombrie 2022: membru EdJust (Educație Juridică în școli)
martie 2021: organizator eveniment de simulare a interviului INM
martie 2021-iunie 2021: membru HR SummerIs (Universitatea de vară pentru elevi, Facultatea de Drept)
aprilie 2021-iunie 2021: stagiu de practică la  consilier juridic
iulie 2021: coordonator educație juridică la Biblioteca „Stroe S. Belloescu”
octombrie 2021-octombrie 2022: Voluntar Clinica juridică de dreptul mediului Bankwatch România
2021: Membru echipa de moot court competition, Facultatea de Drept, UAIC
septembrie-decembrie 2021: Voluntar asociația „Dialog în justiție”
februarie-iunie 2022: Voluntar FACIAS- Fundația pentru apărarea drepturilor cetățenilor contra abuzurilor statului
februarie 2022: Stagiu de practică Cabinet Individual Avocat
februarie-aprilie 2022: Voluntar Funky Citizens
martie-aprilie 2022: Stagiu de practică Ministerul Afacerilor Externe
ianuarie-octombrie 2022: Voluntar asociația Justiție pentru Minori
iulie 2022: Stagiu de practică Birou Individual Notarial
august 2022: Intern Societatea civilă de avocați Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
februarie-iunie 2023: stagiu de practică Curtea de Apel Iași
aprilie 2023: Vicepreședine Parlamentul European, Model European Union Iași
aprilie 2023-prezent: Ambasadoare Delegații pentru Tineret la ONU
iulie-august 2023: Asistent Academic Comitetul Justiție și Drepturile Omului la Forumul Studenților Români de Pretutindeni
iulie-septembrie 2023: Voluntar PROMISE, Protecția minorilor străini neînsoțiți JRS România

Publicații:
– CCR- Zeus sau Sisif?
– Acuratețea mijloacelor de probă în procesul civil
– A fi sau a nu fi tutore? Aceasta este întrebarea
– Moralitatea prescripției în dreptul civil
– Schimbarea numelui. Un alter ego dorit? Schimbarea pe cale administrativă a numelui
– Legal, decedat sigur, fizic, poate nu. Declararea pe cale judecătoreasă a decesului
– Cetățeniile romană și română
– Obligativitatea sau semiobligativitatea contractului?
– Dau din cap și consimțământul e dat?
– Călătoria proprietății din epoca veche în cea contemporană
– Actul juridic civil și enigmele sale: un obiect, două sau trei?
– Împăratul, prințul și slujitorul sau proprietarul, posesorul și detentorul. O altfel de poveste
– Galeria non-excepțiilor. Cartea I. Despre persoane
– Dați Cezarului ce-i al Cezarului, dacă nu s-a perimat. Acțiunea în prestație tabulară în practica judiciară
– Timpul în dreptul civil
– Proprietatea publică sau un orologiu sună că ar trebui să pleci
– Dreptul de cetate al doctrinei și al brocardurilor ei (Cercul de Hermeneutică Juridică, Centrul Robertianum de drept privat)
– Terenul meu, deci casa mea. Accesiunea imobiliară artificială
– Protecția internațională a drepturilor copilului
– Cetățenia europeană – de unde și încotro? (Sesiunea de comunicări științifice „Despre Europa”, Centrul de Studii Europene)
– Principiul interesului superior al minorului în România (Conferința Internațională a Facultății de Drept, Universitatea Oradea)
– Revizuirea constituțiilor europene (Conferința Națională „Rolului dreptului internațional și al dreptului comparat în cercetarea juridică”, Facultatea de Drept, Universitatea Lucian Blaga Sibiu Link: https://www.ujmag.ro/drept/conferinta-studentilor-masteranzilor-si-doctoranzilor-in-drept-sibiu-3-iunie-2022/?ref=pagina_https://www.ujmag.ro/cautare)
– Sistemul asigurărilor de sănătate, între un bine impus prin sancțiuni și lupta dintre David și Goliat. Perspective naționale și europene
– Cu cărțile pe față în declararea simulației
– Stingerea obligațiilor din perspectivă jurisprudențială
– Dinamica obligațiilor în comparație (Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași)
– Proceduri legislative europene (Conferința organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea)
– Cum să conjugăm postarea pe internet în flexiunea dreptului de autor (Ședință de cerc a Atelierului de creații intelectuale „Insignis, Scientia & Ars”, Cercul de drept privat Robertianum, Facultatea de Drept, UAIC, Iași)
– Proprietatea privată în jurisprudența Curții Constituționale, a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului (International Conference ”Rights and freedoms to be protected in post-modern society)
– Libertatea de exprimare vs. celelalte drepturi și libertăți fundamentale în arena digitală (International Conference Legal Perspectives on the Internet. COPEJI 0.)
– Abuzul de drept. Pledoarie pentru echilibrul pierdut prin dorința de prejudiciere
– Due Diligence Report and Its Role in Foreign Investment Transactions (International Investment Law Journal)
– Lex contractus în UE. Despre legea aplicabilă obligațiilor contractuale
-Considerații cu privire la contractele electronice și consensualismul digital (Sesiunea de comunicări științifice „Dreptul și societatea în tranziție”, Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română)
– Votul electronic în România (Conferința „Provocări juridice ale unei societăți în tranziție”, Facultatea de Drept, Universitatea Ecologica București)
– Poate dreptul consacra injustiția? Răspuns: Fraus omnia corrumpit. Despre cravata și gulerul alb la gâtul relei-credințe (Cercul de hermeneutică juridică, Centrul de drept privat Robertianum, Facultatea de Drept, UAIC, Iași)
– Protecția patrimoniului cultural în viziunea legiuitorului constituțional european [2023] Volumul de studii de drept al patrimoniului cultural și natural, editura Universul Juridic Link: https://www.ujmag.ro/drept/studii-de-drept-al-patrimoniului-cultural-si-natural-patrimonium-in-honoremaugustin-
– Exproprierea la confluența dreptului constituțional, administrativ și civil [2023] ARS AEQUI nr. 12/2022
– Pacta sunt servanda în dreptul comparat (Acta Universitatis George Bacovia Bacău nr. 1/2023 Link: https://juridica.ugb.ro/current-issuefbclid=IwAR1Pm3l9HmpBXLJy0scBD92igrwxabvfQUfltZ10EYBCUzpLEQYuX7QBWbs
– Bona fides în negocieri. Repere de drept comparat (Analele Universității Dunărea de Jos Galați. Științe Juridice Link: https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/als/issue/view/504?fbclid=IwAR1Pm3l9HmpBXLJy0scBD92igrwxabvfQUfltZ10EYBCUzpLEQYuX7QBWbs

Competiții
Sesiunea internațională de comunicări științifice ale studențiilor, premiul II, secțiunea drept privat, organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ovidius Constanța
Hexagonul Facultăților de Drept, proba drept constituțional
Concursul de eseuri, mențiune, organizat de Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ovidius din Constanța
Concursul național de eseuri „Adevăr și memorie, Antisemitism și Holocaust în România”, organizat de Fundația Magna cum Laude–Reut, Complexul Educațional Laude–Reut, București
Competiția de procese simulate de drept internațional penal, Semifinale, Nurmeberg Moot Court Competition
Competiția de Eseuri, Mențiune, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ovidius Constanța
Hexagonul Facultăților de Drept, proba drept constituțional, premiul IV
Procesul simulat de dreptul familiei, premiul III, organizat de Facultatea de Drept, Universitatea Oradea
Premiul pentru cel mai bun pledant în competiția de procese simulate de drept civil
Concursul Național de procese simulate de drept constituțional și instituții politice, Semifinale, organizat de Centrul de Drept Constituțional și Instituții Politice
Concursul Național de Drept Umanitar și Dreptul Refugiaților, Premiul I, organizat de UN Refugee Agency
Campionatul de dezbateri, premiul I, organizat de VIP România
Competiția de planuri de afaceri, premiul III, organizat de SAS UAIC Iași