Elena Joița

Experiență profesională
Noiembrie 2019 – prezent: Avocat colaborator, SCA Mihalcea & Asociații București
Aprilie 2019 – Octombrie 2019: Consilier juridic, SC Kato Logistic SRL Ploiești
Iulie 2012 – Aprilie 2019: Expert în securitate și sănătate în muncă, SC Kato Logistic SRL Ploiești
Aprilie 2008 – Iunie 2012: Activități de consultanță și audit în domeniul sistemelor de management, P.F.A. Simion Elena, Colaborare cu Inaq Consulting SRL București
Noiembrie 2004 – Martie 2008: Inspector/Consilier Compartiment Asigurarea Calității Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești

Educație și formare
Aprilie 2020 – Noiembrie 2021: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților București (Avocat definitiv – examen 22.11.2021)
Octombrie 2014 – Iulie 2018: Licențiată în Drept, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” București
Iunie 2009 – Iulie 2009: Inspector de specialitate protecția muncii, HSEQ Consulting SRL Ploiești – cursuri acreditate cu durata de 80 de ore
Octombrie 2003 – Iulie 2007: Economist licențiat – Specializarea merceologie și managementul calității, Facultatea de Științe Economice, Universitatea ”Petrol – Gaze” Ploiești

Varia
Limbi străine: limba engleză (utilizator experimentat)
Competenţe şi abilităţi sociale: Persoană foarte dinamică, cu abilităţi de integrare facilă în grup şi abilităţi de comunicare.
Competenţe şi aptitudini organizatorice: Persoană organizată cu o implicare activă în respectarea termenelor şi realizarea sarcinilor profesionale.
Competenţe informatice: O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft WordOffice (Word, Excel, PowerPoint), utilizare experimentată internet și aplicații juridice.
Permis de conducere: Categoria B din 2003