Autori articole, Judecători


Elena Filip

Experienţă profesională
2018 – prezent: Judecător la Judecătoria Topliţa
2014 – 2018: Judecător la Judecătoria Gheorgheni
2012 – 2014: Avocat stagiar la Cabinet Individual de Avocatura Majai Laszlo
2008 – 2012: Jurist-consult Biroul Notarului Public Dobrean Anca
2008 – 2009: Seminarii la disciplina Economie Mondială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Cărţi publicate
Filip Elena, Liberalism şi dezvoltare. Principii pentru o educaţie liberală, Editura Lumen, Iaşi, 2009 ISBN-978-973-166-151-3

Articole publicate sau prezentate
2011: Ţifrea (Filip) Elena, Filip Bogdan Alexandru, Spiritul antreprenorial şi valorile ortodoxe, Revista teologică, Nr. 2/2011, p. 145-152 (revistă cotată B+ de CNCSIS) ISSN on-line: 2069-8895
2011: Ignat Ion, Ţifrea (Filip) Elena, Amarandei Mihaela, Relaţia dintre liberalizarea legislaţiei antreprenoriale şi valorie ortodoxe, articol prezentat la conferinţa internaţională „Institutions and Economic Performance”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
2011: Ţifrea (Filip) E., Protecţia proprietăţii private şi a proprietăţii intelectuale în ţările din Centrul şi Estul Europei, conferinţa internaţională „Romania and the European Union. Dynamics of the integration process”, Centrul de Studii Europene, Iasi
2011: Ţifrea (Filip) E., Reţelele de colaborare – o posibilă soluţie în depăşirea barierelor culturale pentru ţările din Centrul şi Estul Europei, conferinţa interenţaională „Romania and the European Union. Dynamics of the integration process”, Centrul de Studii Europene, Iaşi, 13-14 Mai 2011
2010: Ţifrea (Filip) Elena, Ţifrea Oana, Entrepreneur as agent of creativity in times of crisis, articol prezentat la International Conference on Innovation, Management and Service, indexed by Nelson and the Top Indexing Service Thomson ISI, Singapore, publicat Proceedings of 2010 International Conference on Innovation, Management and Service (ICIMS 2010) ISBN: 978-1-84626-027-8
2010: Ţifrea (Filip) Elena, The protection of private property and intellectual property – prerequisite for the entrepreneurial development, CKS-eBook (Scientific Session Proceedings, indexat BDI de EBSCO-CEEAS.
2009: Ţifrea (Filip) E., The impact of formal institutions for entrepreneurship on economic growth in Eastern and Central European countries, conferinţa internaţională: „Institutions and economic performance”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, publicat în volumul Institutions and economic performance ISBN 978-973-703-523-3
2009: Ţifrea (Filip) E., Ţifrea O., Innovation and economic growth in times of crisis, conferinţa internaţională „Institutions and economic performance”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, publicat în volumul Institutions and economic performance ISBN 978-973-703-523-3
2009: Ţifrea (Filip) E., Rolul instituţiilor în sprijinirea antreprenoriatului în ţările Uniunii Europene fost comuniste, conferinţa internaţională: Întreprinzătorul, firma şi pieţele în contextul naţional, european şi global, FIBAS, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, publicat în volumul Sistemul privat de pensii ISBN 978-973-703-528-8
2009: Ţifrea (Filip) E., Principii pentru o educaţie liberală, sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Miron Cristea”, Topliţa, Harghita
2009: Participare si prezentare articol Better regulation in European Union in cadrul conferinţei naţionale Europe’s Challenges in a global world, Univ.”Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene, Iaşi, publicat în volumul Europe on the move, ISBN 978-973-703-478-6
2008: Lucrare acceptatǎ la Conferinţa Internaţională „Institutions and Economic Performance”, Universitatea Al. I. Cuza: The Impact of the Law System upon Economic performances, publicat în volumul Institutions and Economic Performance, ISSN 0379-7864
2008: Participare si prezentare articol Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa in cadrul Conferintei Nationale Europe’s Challenges in a global world, Univ.”Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene, Iasi, publicat în volumul Provocări europene într-o lume globală ISBN 978-973-703-447-2
2007: Menţiune Concursul de eseuri „România un an de la aderarea la UE” în cadrul proiectului „Eurostud-campanie de informare a studenţilor”
2006: Premiul de Excelenţă Sesiunea naţională de comunicări şiinţifice studenţeşti în domeniul studiilor europene cu tema „SUA şi UE”, coordonator prof. dr. Vasile Işan
2005: Locul II The national session of student scientific research organized by the European Studies Center on the issue: “The Europe of the 25, between ideology and pragmatism”
2004: Locul I Sesiunea naţională de comunicări a centrului de studii europene cu tema „Unitate în diversitate”, coordonator conf. dr. Gabriela Pascariu
2004: Locul I Sesiunea de comunicări şiinţifice studenţeşti ”Economix” cu tema „Liberalism şi dezvoltare”, coordonator asist. drd. Claudiu Ţigănaş

Educaţie şi formare
2008 – 2011: Scoala Doctorala de Economie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Lucrarea „Impactul legislaţiei antreprenoriale asupra dezvoltării economice în ţările din Centrul şi Estul Europei”, coordonator prof. dr. Ignat Ion
2007 – 2008: Studii aprofundate „Comerţ internaţional” Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Lucrare disertaţie „Factorii determinanţi ai dezvoltării economice”, coordonator: prof. dr. Vasile Işan
2003 – 2008 Facultatea de Drept, cursuri zi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Lucrarea licenţă :Sistemul de reglementare privind contabilitatea financiară şi documentele financiare de sinteză”, coordonator: prof. dr. Bostan Ionel
2003 – 2007 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, cursuri zi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Lucrarea licenţă „Liberalism şi dezvoltare” coordonator: prof. dr. Pohoaţă Ioan
2006 – 2007: Student Erasmus, Universitatea Rostock, Rostock, Germania
1999 – 2003: Liceul teoretic “Octavian Codru Tăslăuanu”, Topliţa – şefă de promoţie

Varia
Limbi străine: Engleză, Germană, Franceză