Informații de contact
elvira.marin@osim.gov.ro

Experiență profesională
2023-prezent: OSIM, Director – Direcţia Mărci şi Desene. Organizare şi planificare obiective specifice Direcţiei Mărci şi Indicaţii Geografice. Coordonare, prin intermediul şefiilor de servicii a activităţii serviciilor, birourilor şi compartimentelor aflate în subordine directă, prin repartizarea sarcinilor şi a lucrărilor aflate în competenţa acestora. Realizare, împreună cu şefii serviciilor aflate din subordine a lucrărilor de o complexitate deosebită repartizate spre rezolvare de către Conducerea OSIM
2020-2023: OSIM, Examinator – Compartimentul examinare opoziţii mărci. Participare ca membru în Comisia de examinare pentru un număr de 224 de opoziţii formulate împotriva admiterii cererilor de mărci depuse pe cale naţională. Activitate desfăşuraţă în conformitate cu prevederile art. 26-29 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, actualizată şi a prevederilor art. 18 din HG nr. 1134/2010.
2015-2020: OSIM, Şef birou examinare cereri naţionale. Coordonare activităţi specifice biroului, respectiv examinarea cererilor de înregistrare mărci depuse pe cale naţională, în conformitate cu prevederile Legii 84/1998, republicată ale Regulamentului de aplicare a acesteia si ale Convenţiilor si Tratatelor la care Romania este parte. Participare ca membru permanent în Comisia de examinare opoziţii mărci.
2017-2018: OSIM, Temporar Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice. Asumarea răspunderii pentru întreaga activitate a sectorului aflat în coordonare directă, sub toate aspectele de fond, cât şi de formă a problemelor pe care le impune aceasta coordonare. Control, verificare, management organizaţional. Parte a procesului decizional prin relaţii de colaborare, reprezentare si cooperare cu şefii ierarhici superiori .
2015: OSIM, Şef birou proceduri examinare indicaţii geografice, Registrul naţional/eliberări acte, transmiteri de drepturi şi reînnoiri. Coordonare activităţi specifice biroului, respectiv modificări în situaţia juridică a mărcilor şi indicaţiilor geografice, eliberarea certificatelor de protecţie a mărcilor şi indicaţiilor geografice, reînnoirea protecţiei mărcilor şi indicaţiilor geografice, examinare indicaţii geografice, definitivare procedură de înregistrare a mărcilor şi indicaţiilor geografice conform hotărârilor Comisiei de contestaţii din cadrul OSIM şi a deciziilor instanţelor judecătoreşti, eliberare adeverinţe, în conformitate cu prevederile Legii 84/1998, republicată, ale Regulamentului de aplicare a acesteia si ale Convenţiilor si Tratatelor la care Romania este parte.
2015: OSIM, Interimar Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice. Asumarea răspunderii pentru întreaga activitate a sectorului aflat în coordonare directă, sub toate aspectele de fond, cât şi de formă a problemelor pe care le impune aceasta coordonare. Control, verificare, management organizaţional. Parte a procesului decizional prin relaţii de colaborare, reprezentare si cooperare cu şefii ierarhici superiori.
2001-2015: OSIM, Şef birou proceduri post-examinare. Membru permanent în Comisia de opoziţii mărci şi indicaţii geografice până în anul 2011; coordonare activităţi specifice biroului, respectiv modificări în situaţia juridică a mărcilor şi indicaţiilor geografice, eliberarea certificatelor de protecţie a mărcilor şi indicaţiilor geografice, reînnoirea protecţiei mărcilor şi indicaţiilor geografice, examinare indicaţii geografice, definitivare procedură de înregistrare a mărcilor şi indicaţiilor geografice conform hotărârilor Comisiei de contestaţii din cadrul OSIM şi a deciziilor instanţelor judecătoreşti, eliberare adeverinţe, în conformitate cu prevederile Legii 84/1998, republicată ale Regulamentului de aplicare a acesteia si ale Convenţiilor si Tratatelor la care Romania este parte.
1999-2001: OSIM, Consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic. Redactare întâmpinări şi participare ca reprezentant în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la care OSIM a fost parte cu privire la mărci şi indicaţii geografice, răspuns la solicitările cu privire la întrebări de natură juridică, participare ca membru în Comisia de contestaţii mărci şi indicaţii geografice.
1997-1999: OSIM, Referent în cadrul Serviciului Juridic. Redactare Hotărâri Comisia de contestaţii mărci şi indicaţii geografice. Evidenţă opoziţii şi contestaţii mărci şi indicaţii geografice. Operarea în soft comun mărci a datelor referitoare la opoziţiile formulate împotriva mărcilor şi indicaţiilor geografice. Servicii de secretariat.
Publicare de articole în domeniul mărcilor în Revista Română de Proprietate Industrială editată de OSIM
Participare la finalizarea proiectelor din cadrul Programului de Cooperare EUIPO
Participare, în calitate de membru al working group EUIPO, la proiectele: CP3 Motive Absolute mărci figurative, CP4- Scopul protecţie mărcilor Alb-Negru, CP5-Motive relative de refuz – riscul de confuzie
Participare în calitate de coordonator din partea Serviciului Mărci pentru implementarea programului BackOffice – EUIPO
Susţinerea de prezentări în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice pentru participanţii la cursurile de pregătire consilieri în proprietate industriala, cursuri organizate de OSIM. Membru în Comisia de examen pentru dobândirea calităţii de consilierlor în proprietate industriala

Educație și formare
2012: Specializare formator
2007: Master Drept social român şi european, Universitatea Ecologică București, Facultatea de Drept
1999: Licență Științe juridice, Universitatea din București, Facultatea de Drept

Varia
limbi străine: engleză, franceză