Daniela Cioclov are o experienţă de peste 18 ani în asistenţă juridică (consultanţă şi litigii), cu implicarea în mai multe arii de practică, ce privesc în principal încheierea, executarea şi nulitatea contractelor, recuperarea creanţelor, tranzacţii, dreptul muncii, aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001, contenciosul administrativ, înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor, precum şi procedura insolvenţei.
Daniela a fost activ implicată în proiecte majore de insolvență, reorganizare judiciară și faliment, precum și în proceduri de lichidare voluntară a societăților. Practica sa în domeniul insolvenței vizează în principal aspectele legate de administrarea procedurii, negocierea de tranzacții, recuperarea creanțelor, vânzări de active, reorganizare, cât și susținerea acțiunilor în justiție. Printre proiectele finalizate, se numără inchiderea unor proceduri de faliment de anvergură din
domeniile industrial și bancar, precum și asistență în tranzacții de achiziție/vanzare de active.
Daniela a făcut parte din echipa de restructurare care a acordat asistență în unul dintre cele mai complexe proiecte de Distress M&A, ce s-a finalizat la inceputul anului 2022 cu încheierea unei tranzacții pentru achiziționarea de active cu o valoare de peste 30 milioane
euro.
În prezent, Daniela Cioclov este:
– avocat, membru al Baroului Bucureşti – Uniunea Naţională a Barourilor din România
– practician în insolvenţă, membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, Filiala Bucureşti

Licențiată a Facultății de Drept a Universității din București și absolventă de Studii Postuniversitare
– Profilul Drept Privat, este specializată în materia dreptului comercial, dreptului civil, dreptului procesual civil, contencios administrativ şi insolvenţă.

Specializări – perfecţionări
– Expert în achiziții publice – Institutul European din România
– Absolventă a Modulului pentru pregătirea personalului didactic: Certificat de abilitare pentru a profesa în calitate de cadru didactic în învăţământul de toate gradele
– Atestat de programator, Utilizarea calculatoarelor compatibile IBM-PC – Ministerul Învăţământului
– Conferinţe, cursuri şi seminarii, în special în materia dreptului comercial, dreptului civil, dreptului procesual civil, contencios administrativ, achiziții publice şi insolvenţă

Varia
– Membru al Forumului de consultare publică, comunicare și dezbateri în vederea pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene – Forumul EU-RO 2019, Ministerul Afacerilor Externe, Grupul de Lucru Justiție (2018)
– Participare la proiecte, ateliere, dezbateri și conferințe naționale și internaționale pe teme legate de antreprenoriat, cooperare internaţională şi dezvoltare europeană
– Coordonare de echipe în proiecte profesionale și în societatea civilă
– Voluntariat în proiecte și campanii privind drepturile tinerilor și drepturile femeilor precum și în materie de integrare european