Elena Alina Oprea


Elena Alina Oprea

Experiență relevantă
februarie 2013-prezent: lector universitar, disciplinele Dreptul comertului international, Contencios judiciar privat European (niv. licenta) si Contracte de afaceri interne si internationale (nivel master), Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Drept
octombrie 2012-februarie 2013: lector universitar, disciplinele Dreptul afacerilor, Dreptul internațional al afacerilor, Contracte de afaceri interne și internaționale, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice
octombrie 2008-octombrie 2012: asistent universitar, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie politică, disciplinele Dreptul afacerilor, Dreptul comerțului internațional, Droit des affaires
februarie 2005-prezent: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Drept, activităţi didactice la plata cu ora – seminarii de Drept internaţional privat, Dreptul comerțului internaţional, Dreptul comunitar al afacerilor
februarie 2006-iulie 2008: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, activităţi didactice la plata cu ora: curs şi seminarii de Dreptul afacerilor, curs și seminarii de Drept comunitar instituțional

Educație și formare
august 2009: Università degli Studi di Urbino ”Carlo Bo”, Seminar de Drept internațional privat și Drept european
iulie 2007: Academia de Drept Internațional de la Haga, Olanda, Cursuri de vară, Drept internaţional privat şi Dreptul comerţului internaţional
octombrie 2004-martie 2011: Universitatea Panthéon Assas Paris II, doctorat cu tema “Droit de l’Union européenne et lois de police”, sub conducerea prof. Bernard Audit; titlul de Doctor în Drept, mențiune “Très honorable avec félicitations”
aprilie 2003, aprilie 2006: Facultatea internaţională de Drept Comparat, Strasbourg, Franța, Sesiuni de Drept comparat (ciclul 1, ciclul 2)
2003-2004: Universitatea Panthéon-Assas Paris II, studii de masterat, D.E.A. en Droit international privé et du commerce international, grad master, menţiune bine
2001-2002: Universitatea Panthéon-Assas, Paris II, Facultatea de Drept, programul de schimburi interuniversitare Erasmus, Certificat supérieur de droit français, menţiune bine
1999-2003: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Drept, Diplomă de Licenţă