Eduard Traian Popescu

Eduard-Traian Popescu

Informaţii personale
data nașterii: 25 septembrie 1977

Informaţii de contact
+40785528407
madonaedi@yahoo.com

Experiență
16 septembrie-16 octombrie 2013: Cercetător în cadrul Mitropoliei Olteniei
1 mai 2010-prezent: Protopsalt în cadrul Protoieriei Craiova
1 ianuarie 1999-30 aprilie 2010: Profesor de religie în cadrul Şcolii Generale nr. 31 „Theodor Aman” – Craiova

Educaţie şi formare
2003-2011: Diplomă de Doctor în Teologie – Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
2004-2007: Diploma de absolvent al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Cornetti”, Craiova (media generală: 10,00)
2003-2006: Diplomă de Studii Aprofundate-Master’s (media generală: 9,37, iar disertaţia, cu media generală: 9,66)
2001-2002: Diploma de Licenţă (media generală: 10,00, media anilor de studiu: 9,43), Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă

Varia
Engleză, Franceză

Publicaţii
– „Sindicatul preoţesc”, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013 – ISBN 978-606-671-178-4;
– Idem, Ed. Agaton, Făgăraş, 2013 – ISBN 978-973-1981-51-2;
– „Iisus Hristos şi Duhul Sfânt, după scrierile Sfântului Ioan Teologul”, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012 – ISBN 978-606-671-034-3;
– „Iisus Hristos şi Duhul Sfânt, după scrierile Sfântului Ioan Teologul”, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013 – ISBN 978-606-671-034-3 (ediţia a II-a);
– „Biserica Ortodoxă Română, Biserica Neamului”, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013 – ISBN 978-606-671-321-4;
– „Personalitatea Sfântului  Ioan Teologul. Viaţa şi opera”, în vol. „Repere biblice”, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013 – ISBN 978-606-671-323-8;
– „Iisus Hristos şi Tatăl Său, în Evanghelia a patra”, în vol. „Repere biblice”, în curs de publicare;
– „Epistola întâi ioaneică. Hristologia”, în vol. „Repere biblice”, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013 – ISBN 978-606-671-323-8;
– „Hristos, „pâinea”: ὁ ἄρτος (In. 6, 35, 41, 48, 51, 58)”, în vol. „Repere biblice”, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013 – ISBN 978-606-671-323-8;
– „Mesia, la proorocul Zaharia”, în vol. „Repere biblice”, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013 – ISBN 978-606-671-323-8;
– „Înălţarea Domnului, raţiunea de-a fi a Învierii”, în „Mitropolia Olteniei”, revista ortodoxă on-line a Mitropoliei Oltenia, din 17.06.2011;
– „Ordonanţa Guvernului 5/2011 privind circulaţia pe drumurile publice”, în „Gazeta de Sud”, din 08.10.2011, p. 5;
– „Părintele Dumitru Stăniloae, izvor de inspiraţie în cercetarea biblică”, în „Porunca iubirii” (http://poruncaiubirii.agaton.ro);
– „Aplicaţi legea!! Apăraţi Simbolurile naţionale!!!”, în „Porunca iubirii” (http://poruncaiubirii.agaton.ro);
– „Specificitatea învăţământului teologic”, în „Porunca iubirii” (http://poruncaiubirii.agaton.ro);
– „Biserica Ortodoxă Română, Biserica Neamului” (recenzie), în „Porunca iubirii” (http://poruncaiubirii.agaton.ro);
– „Laicitatea”, în „Porunca iubirii” (http://poruncaiubirii.agaton.ro);
– Lucian Dindirică, Miron Cristea Patriarh, Regent şi Prim-Ministru, Colecţia Opera Omnia, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2011, 454 p. (recenzie), în „Porunca iubirii” (http://poruncaiubirii.agaton.ro);
– „Colindul, răspunsul omului către iubirea lui Dumnezeu”, în „Porunca iubirii” (http://poruncaiubirii.agaton.ro);
– „Despre Sfântul Vasile” (interviu), în „Cuvântul Libertăţii”, din 4.01.2003, p. 4;
– „Omule, nu-L mânia pe Dumnezeu”, în „Gazeta de Sud”, din 09.01.2003, p. 6;
– „Înălţarea Domnului, icoană a Înălţării noastre”, în „Gorjeanul”, din 05.06.2003, p. 1-2;
– „Raţiunea de a fi”, în „Gorjeanul”, din 20.06.2003, p. 6;
– „Rugăciunea şi sensul ei”, în „Gazeta de Sud”, din 05.07.2003, p. 7;
– „Teologia Brâncuşiană”, în „Plaiul Cloşani”, an I (13 iunie 2008), nr. 3, p. 1-2;
– „Teologia Brâncuşiană”, în „Ziua Gorjului”, din 21-27 martie 2007, p. 7;
– „Cuvântul Învierii, izvor de viaţă dumnezeiască”, în „Gazeta Gorjului”, din 27.04.2008, p. 1;
– „De la Întuneric la Lumină”, în „Gazeta de Sud”, din 26-27 aprilie.2008, p. 4;
– „Ucenicul pe care-l iubea Iisus  – Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan  -”, în „Porunca iubirii”, nr. 1, 2005, p. 77-85;
– „Ne rugăm pentru că iubim şi iubim pentru că ne rugăm”, în „Porunca iubirii”, nr. 2, 2004, p. 67-69;
– „Ştefan cel Mare şi Sfânt sau Lumina vie a unei lumi apuse”, în „Porunca iubirii”, nr. 2, 2004, p. 77-85;