Edmond Gabriel Olteanu

Experiență profesională
2020-prezent: Decan, Facultatea de Drept a Universității din Craiova
2016-2020: Prodecan, Facultatea de Drept a Universității din Craiova
2013-2016: Prorector, management financiar și probleme sociale ale studenților, Universitatea din Craiova
2012-2013: Prodecan, Facultatea de Drept a Universității din Craiova
2008-2012: Secretar științific, Senatul Universității din Craiova
2004-2008: Prodecan, Facultatea de Drept a Universității din Craiova
2012-2020: Membru în Comisia de specialitate „Științe juridice” a A.R.A.C.I.S., începând cu 2016 președinte al comisiei, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
2010-2013: Arbitru, membru al Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor
2020: Mediator în cadrul Centrului de mediere al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale și al O.R.D.A.
2008-2020: Profesor universitar, Universitatea din Craiova
2003-2008: Conferențiar universitar, Universitatea din Craiova
1999-2003: Lector universitar, Universitatea din Craiova
1997-1999: Asistent universitar, Universitatea din Craiova
1994-1997: Preparator universitar, Universitatea din Craiova
1994-2020: Avocat, suspendat din 2010 pentru incompatibilitate

Educație și formare
1996-1999: Doctor în drept, Universitatea din Craiova
1995: Bursier al Conferinței Rectorilor din Danemarca, Universitatea din Copenhaga, Facultatea de Drept
1990-1994: Licență în drept, Universitatea din Craiova
1986-1990: Bacalaureat, Liceul de matematică fizică “Frații Buzești”

Varia
Limbi străine: engleză, franceză
Permis de conducere auto categoria B