Ecaterina Milica Dobrotă


Ecaterina Milica Dobrota

Informaţii personale
locul naşterii: Brăila

Informaţii de contact
milicadobrota@yahoo.com

Experienţă relevantă 
Consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor din 2017; consultanță în domeniul achizițiilor publice, atât pentru operatori economici cât și pentru autorități contractante; verificarea procedurilor de achiziție publică, finanțate din fonduri comunitare și de stat (UCVAP Galati); formator/lector în seminarii/conferințe dedicate domeniului achizițiilor publice etc.

Educație și formare
2012-2016: Facultatea de Drept, Universitatea „Danubius” Galați;
1994-2000: Facultatea de Sțiințe Economice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
1987-1992: Facultatea de Nave și Inginerie Electrică, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Specializări post-universitare
Expert achiziții publice, formator, expert contabil.

Apartenență la Organisme Profesionale
Membru al Corpului Experților Contabili din România (CECAR).

Publicații
Participarea în calitate de contributor la:
– cartea “Achizitiile publice in Romania. Aplicarea si interpretarea noii legislatii europene”, Editura Universitară, 2017;
– Ghidul pentru practicienii în domeniul achiziţiilor publice, pentru proiectul “Combaterea fraudei în achiziţiile publice – O abordare operaţională / Coordonator Freedom House România”, 2015.

Zeci de studii și articole publicate în Revista AEXA, Revista de achiziții publice (EAG Group), Revista Tribuna economica, www.aexa.eu, www.avocat-achizitii.com, www.juridice.ro, freedomhouse.ro; www.euractiv.ro etc.

Alte activități
Cadru didactic asociat invitat la:
– Programul postuniversitar în Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public Privat, derulat de Universitatea Babeş – Bolyai Cluj, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării;
– Programul postuniversitar „Dreptul achizițiilor publice”, derulat de Universitatea „Danubius” Galaţi (octombrie 2017-ianuarie 2018).
Speaker în diverse proiecte/ conferinte/ seminarii, cum ar fi:
– ”Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”- sesiunile de formare în domeniul achizițiilor publice, proiect derulat de Institutul Naţional al Magistraturii (noiembrie-decembrie 2017);
– Proiectul SIPOCA 45: “Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achiziții publice”Elaborarea și implementarea unor sesiuni de instruire pentru personalul responsabil cu acordarea vizei de control financiar preventiv, prin instruirea a 300 de controlori financiari, organizator Banca Europeană de Investiții (BEI) (iunie-august 2017);
– «Diseminarea informațiilor cuprinse în Ghidul de bune practici, din cadrul proiectului “Îmbunătățirea managementului la nivelul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor”», inițiator Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC);
– „Expertiză și legislație pentru protecția sporită a intereselor financiare ale UE”, proiect derulat de Freedom House România și Oficiul pentru Lupta Antifraudă;
– „Legi noi pentru o piață de 15 miliarde euro. Achizițiile publice în România – implementarea noului pachet legislativ european”, din cadrul proiectului “Legislație, economie, competiție și administrație”, dezbaterea organizată de Freedom House România și Expert Forum (EFOR), cu sprijinul British Embassy Bucharest și al Comisiei Europene – DG Home Affairs;
– „Combaterea criminalității în domeniul achizițiilor publice”- organizator Freedom House România;
– Conferințe naționale din domeniul achizițiilor publice;
– Lector în sesiuni de informare din domeniul achizițiilor publice.