Dumitru Virgil DiaconuInformații personale
Data naşterii: 25 septembrie 1955

Experiență profesională

➢ în domeniul juridic
2006-2015: judecător, Curtea de Apel Piteşti
2006: preşedinte, Curtea de Apel Piteşti
2002-2006: judecător, Curtea de Apel Piteşti
1998-2002: vicepreşedinte, Curtea de Apel Piteşti
1996-1998: vicepreşedinte, Tribunalul Argeş
1996-1998: judecător, Tribunalul Argeş
1993-1995: judecător, Judecătoria Drăgăşani, jud. Vâlcea
1985-1993: procuror, Procuratura locală Drăgăşani, jud. Vâlcea
1984-1985: avocat, Baroul Petroşani

➢ în învăţământ universitar
2005-prezent: prof. univ. dr., Facultatea de Științe Economice și Drept, Universitatea Piteşti
1999-2005: conf. univ. dr., Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative Piteşti
1996-1999: univ. drd., Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
1992-1994: cadru didactic asociat – Universitatea “Spiru Haret” – Bucureşti, Facultatea de drept, Filiala Rm. Vâlcea

➢ în învăţământ preuniversitar
1975-1980: învăţător, Şcoala generală Nemoiu, jud. Vâlcea
1990-1997: Doctorat – specializarea drept internaţional public, Universitatea Babeş-Bolyai,Cluj Napoca Doctor în drept, teza-Drept internaţional penal;
1980-1984: Facultatea de drept, secţia drept, curs de zi, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca
1970-1975: Liceul pedagogic, Rm. Vâlcea

Publicaţii
Experienţa mea în domeniul dreptului penal şi procesual penal a fost valorificată şi pe plan ştiinţific fiind concretizată în domeniile de competenţă menţionate concretizate în 17 lucrări de specialitate – cursuri, cărţi, jurisprudenţă, monografii şi 57 de studii în reviste juridice de prestigiu la nivel naţional şi local, cu titlu exemplificativ menţionez următoarele:

– Cursuri
➢ Drept procesual penal – Ed „Universul Juridic”, Bucureşti 2004;
➢ Drept procesual penal – Partea generală, Ed. Universităţii din Piteşti, 2010;
➢ Drept procesual penal – Partea specială, Ed. Universităţii din Piteşti, 2010.

– Cărţi
➢ Curtea penală internaţională. Istorie si realitate, Editura All-Beck, Bucureşti, 1999;
➢ Medierea în cauzele penale , Editura All Beck, Bucureşti, 2012.

– Jurisprudenţă
➢ Jurisprudenţa Curţii de Apel Piteşti în anii 1997, 1998, 1999, 2000.

– Monografii
➢ „Terorismul. Repere juridice şi istorice”- Ed. All Beck, Bucureşti 2004;
➢ „ Frământările unui judecător” – Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2015.

– Conferinţe, seminarii, vizite de studii
➢ Conferinţa internaţională „Eficienţa normelor juridice de la teorie la practică” organizată de Facultatea de drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” în perioada 25-27 aprilie 2013;
➢ Conferinţa naţională cu tema „Noul cod de procedură penală” organizată la Bucureşti în perioada 21 -22 ianuarie 2014;
➢ Conferinţa naţională privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a noului cod penal şi a noului cod de procedură penală organizată la Bucureşti în perioada 3-4 noiembrie 2014;
➢ participarea la un stagiu de pregătire profesională în Franţa, la Paris, în perioada 10 mai – 7 iunie 2000, la Universitatea Paris XII –Crèteil, Faculté d’Administration et Echanges;
➢ vizite de studiu în Franţa, Dijon, în perioada 11-18 martie 2001, la Şcoala Naţională de Grefieri şi Tribunalul Dijon, precum şi la Paris în perioada 04.10.2007-10.10.2007 în domeniul administraţiei publice.
➢ vizită de studiu organizată de EJTN în colaborare cu INM la Strasbourg în perioada 16-19 septembrie 2013.

Distincţii
➢ Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofiţer pentru merite importante în elaborarea, reformarea justiţiei şi corecta aplicare va legilor, Bucureşti, Decret al Preşedintelui României nr. 527 din 01.12.2000;
➢ Diplomele jubiliare ale Senatului Universităţii din Piteşti din noiembrie 2007 şi noiembrie 2012 cu prilejul aniversării a 45 de ani, respectiv 50 de ani de învăţămând superior pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei în Universitatea din Piteşti;
➢ Premiul special al Uniunii Juriştilor din România şi al Societăţii „Titu Maiorescu” din 17 decembrie 2004 pentru lucrarea #Terorismul. Repere juridice şi istorice”.

Lista de lucrări 2012-2015

I. Articole publicate în volume ale unor conferinţe naționale /internaționale cu ISBN/ISSN
– Dumitru Virgil, Diaconu, „Aplicarea pedepsei. Privire în trecut şi viitor”, Conferinţa internaţională „Eficienţa normelor juridice de la teorie la practică” organizată de Facultatea de drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” în perioada 25-27 aprilie 2013;
– Dumitru Virgil Diaconu, „Pedeapsa detenţiunii pe viaţă din perspectiva noului cod de procedură penală”, Conferinţa internaţională „Uniunea Europeană. Istorie, cultură şi civilizaţie” organizată de Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe juridice şi administrative în perioada 17-18 mai 2013

II. Monografii, cărţi, capitole din cărți publicate în edituri recunoscute CNCS și edituri internaționale
– Dumitru Virgil Diaconu, Medierea în cauzele penale , Editura All Beck, Bucureşti, 2012;
– Dumitru Virgil Diaconu, Frământările unui judecător, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2015.