Dumitru-Viorel Pârvu


Viorel Parvu

Experienta profesionala
Din decembrie 2022- Secretar General al Agenție Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate
Din 2006- Consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice/Președinte de complet
Membru al Colegiului de conducere al CNSC (2010-2012; 2016-prezent)
Manager de proiect, în Proiectul Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale Nr. SMIS 48792, PROIECT: CF 1.1.146
2014-2015: Participarea în activitatea de soluţionare a contestaţiilor, ca membru al completelor specializate.
Inițierea proiectului, coordonarea activităților, participarea activă în derularea si raportarea lor (inclusiv, post implementare-sustenabilitate) în Proiectul Nr. SMIS 48792, PROIECT: CF 1.1.146
2014-2015: Intocmire documentatii de atribuire si analize oferte in procedurile derulate in cadrul proiectului Coordonarea organizarii si participarea cu prezentari la toate evenimentele (11 seminare + 2 conferinte) desfasurate in cadrul proiectului.
Expert achiziţii publice, Formator in cursuri de formare in care s-au eliberat Certificate emise pentru la cursuri organizate cu respectarea OG nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulţilor (prin organizatori publici sau privati, precum: Institutul National de Administratie, ANFP, ATC Group SRL, Expert Activ Group SRL, SC INTRATEST SRL s.a.).

Educație și formare
1997: Stiinte Juridice. Universitatea din București/Facultatea de Drept
1999: Curs postuniversitar de Drept umanitar si Drepturile Omului
2002-2004: Managementul Performantei. Programul DFID, Departamentul pentru Dezvoltare Internationala al Marii Britanii.
2008: Manager Sistem de Calitate, Certificat emis de Asociaţia Română pentru Calitate, ARCO
2012-2013: Curs postuniversitar de Drept privat.Noul Cod Civil și Noul Cod de Procedură Civilă. Universitatea din București/Facultatea de Drept

Participări în comisii de specialitate și grupuri de lucru
Reprezentare institutionala curenta CNSC
Formator în proiectul “Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul
administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale” (achizitii publice), derulat de ANFP in 2014
Formator în proiectul „Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” (achizitii publice), cod SMIS 48159, derulat de ANFP in 2015
Formator TAIEX –DG Enlargement- Workshop on public Procurement contract-Sovata-2010
Lector in Seminar organizat de Curtea de Apel Suceava privind Unificarea practicii judiciare şi administrativ-jurisdicţionale în materia achiziţiilor publice

Activitate ştiinţifică, cursuri de pregătire, conferinţe, seminarii, dezbateri
Coordonator al cărții „Achiziții publice. Idei noi, practice vechi”, Ed. Universitară, 2020;
Susţinere de prelegeri la conferinţe şi participare la dezbateri în domeniul achizitiilor publi
Participare la/organizare de conferinţe, seminarii, mese rotunde, sesiuni de formare în domeniul achizitiilor publice (inclusiv cele privind unificarea practicii jurisdictionale, impreuna cu magistrati)
Articole în Revista de Achiziții Public
Coautor al Ghidului in Achizițiile Publice, Editura RAABE, 2010