Experienţa profesională

2013 – prezent: UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
Director General, Casa de Pensii a Notarilor Publici din România
2012 – 2013: UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
Director General, Direcţia pentru înființarea Casei de Pensii a Notarilor Publici
2010 – 2012: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Director General, Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale
2009 – 2010: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Director, Cabinetul Preşedintelui CNPAS
2003 – 2009: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Prahova
2001 – 2003: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Director general, Casa Judeţeană de Pensii Prahova
1997 – 2001: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Director general adjunct, Direcţia generală de muncă şi protecţie socială Prahova
Coordonator al compartimentelor de pensii şi asigurări sociale
1992 – 1997: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Șef oficiu, Direcţia generală de muncă şi protecţie socială Prahova
Oficiul pensii de stat
1985 – 1992: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Consilier juridic, Direcţia generală de muncă şi protecţie socială Prahova
Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat
1984 – 1985: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
Inspector de specialitate, Consiliul popular al judeţului Dâmboviţa
Secţia administraţie locală de stat, control şi secretariat.

Studii

2011: Doctor în Drept, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept.
Titlul tezei de doctorat: „Reforma Sistemului de Asigurări Sociale din România”
Conducător Științific: Prof. Univ. Dr. Alexandru Athanasiu
1980 – 1984: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept
Cursuri de zi

Cursuri şi stagii de pregătire postuniversitare
Sisteme publice şi private de pensii şi Servicii sociale

Martie 2012: Viena, Austria. Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection.Vizită de studii la principalele instituţii de asigurări sociale din Austria.
Noiembrie 2011: Amsterdam, Olanda. Social Insurance Bank. Vizită de studii privind sistemul de asigurări sociale din Olanda.
Noiembrie 2008: Chişinau, Republica Moldova. Casa Naţională de Asigurări Sociale. Vizită de lucru privind sistemul de asigurări sociale din Republica Moldova.
Martie 2007: Amsterdam, Olanda. Social Insurance Bank.
Proiectul EU/PHARE „Îmbunătăţirea securităţii sociale a lucrătorilor migranţi”– Componenta A. Vizită de studii pentru experţi din instituţiile de securitate socială.
Mai 2004: Rotterdam, Olanda. Institute for Housing and Urban Development Studies. Programul MATRA bcd „Construcţia unor strategii pentru descentralizare administrativă în România”.
Octombrie 2002: Sofia, Bulgaria. Institutul Naţional de Securitate Socială al Bulgariei.
Stagiu de pregătire în „Implementarea reformei pensiilor în România. Studierea primelor rezultate ale reformei asigurărilor sociale în Bulgaria”.
Iulie 2002: Washington D.C., SUA. National Academy of Social Insurance.
Stagiu de pregătire în „Implementarea reformei pensiilor: planificare, management şi instrumente analitice pentru conducere”.
Noiembrie 2000: Stockholm, Suedia. National Social Insurance Board.
Stagiu de pregătire în domeniul asigurărilor sociale.
Martie 2000: Buenos Aires, Argentina. Stagiu de pregătire în domeniul sistemelor publice şi private de asigurări sociale.
Martie 2000: Washington D.C., SUA. World Bank Institute.
Cursul „Reforma pensiilor”.
Decembrie 1999: Viena, Austria. OECD, Joint Vienna Institute.
Cursul „Politica şi reforma pensiilor”
Noiembrie 1999: Berlin, Germania, BfA.
Stagiu de pregătire în domeniul asigurărilor sociale
Iunie 1999: Cambridge, Massachusetts, SUA. Universitatea Harvard.
Cursul „Sisteme de pensii în criză: provocări şi opţiuni pentru reformă”
Aprilie 1999: Marea Britanie, Irlanda şi Spania. Program EU/PHARE – SESAM.
Vizită de studii privind serviciile sociale.
Anual: Participant la numeroase conferinţe şi seminarii naționale și internaţionale privind sistemele publice şi private de pensii, organizate în ţară şi în străinătate.

Cursuri organizate de Institutul Naţional de Administraţie

August 2008: Cursul „Modernizarea managementului instituţiilor sociale de stat. Sisteme de securitate socială în România şi în ţările membre ale Uniunii Europene”.
August 2007: Cursul „Metode şi tehnici moderne de management în instituţiile sociale de stat”.
Noiembrie 2006: Cursul „Bazele managementului de proiect”.
August 2004: Cursul „Managementul instituţiilor de asigurări sociale”.
Noiembrie 2003: Cursul „Managementul performanţei în protecţia socială”.

Alte activităţi

 – UNNPR – din anul 2019, membru în colectivul de redactare a proiectului Legii sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România – Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România.
– UNNPR – din anul 2012, membru în colectivul de experți constituit pentru implementarea sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România.
– CNPP – din anul 2011, preşedintele Comisiei Centrale de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice.
– CNPP – din anul 2010, membru, reprezentant al Casei Naţionale de Pensii Publice în Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
– MMFPS – din anul 2009, membru în colectivul de redactare a proiectului Legii sistemului unitar de pensii publice – autor a numeroase propuneri şi puncte de vedere cu privire la reforma sistemului public de pensii.
– MMFPS – din anul 2000, membru în echipa de experţi români, constituită la nivelul Ministerului Muncii, pentru implementarea noului sistem public de pensii în România.
– MMFPS – membru în colectivul de redactare a proiectului noii Legi a pensiilor – Legea nr. 19/2000 – autor a numeroase propuneri şi puncte de vedere cu privire la reforma sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate

Articolul „Efectele retribuirii în acord global conform Legii nr. 57/1974 asupra stabilirii şi recalculării pensiilor publice”, publicat în CURIERUL JUDICIAR nr. 10/2010, Bucureşti, 2010.
Articolul “Consideraţii referitoare la pensia minimă garantată în lumina OUG nr. 6/2009”, publicat în ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI, Seria Drept, 2010-III, iulie-septembrie, Bucureşti, 2010.
Referatul „Unele aspecte privind construcţia unui plan de pensii în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România”, coautor, prezentat la Simpozionul internaţional „Drepturile omului şi securitatea socială a notarilor publici”, Brăila, 24-25 mai 2002, publicat în BULETINUL NOTARILOR PUBLICI nr. 4/2002.