Dumitru Dumba

Informații personale
Data nașterii: 06.02.1952
Locul nașterii: Com. Frumoasa, Jud. Teleorman

Informații de contact
+40724330560
mediatoribucuresti@gmail.com

Experiența
în prezent: pensionar 
2018: consilier, Garda Națională de Mediu;
2017: consilier, Ministerul Tineretului și Sportului;
2012 – 2016: consilier juridic, MJ;
2010 – 2012: consilier juridic, Confederația Operatorilor cu Metale Prețioase și Pietre Prețioase;
2002 – 2016: director, director adj., consilier în cabinetul demnitarului pe probleme juridice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;
2001: șef serviciu contencios administrativ, Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
1997 – 2000: avocat, Baroul București;
1996: director, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul;
1994 – 1995: inspector guvernamental, Corpul de Control al Primului Ministru; 
1991 – 1993: avocat, Baroul București;
1987 – 1990: avocat, Baroul Călărași;
1976 – 1986: organ de cercetare penală, MI. 
2009 – 2013: mediator (suspendat la cerere).

Educație și formare
1999: consultant în afaceri, Universitatea Washington/Academia de Studii Economice București
1971- 1976: student, Facultatea de Drept a Universității București
1967- 1971: elev, Liceul Teoretic Zimnicea, Jud. Teleorman

Varia
Permis de conducere auto categoria B