Dragos Tarsia

Dragoș TârșiaInformaţii personale
data naşterii: 21.05.1972

Informaţii de contact
e-mail: dragos.tarsia@gmail.com
Telefon: 0722 277 703, Fax: 0269 235 221

Experienţa
2011-prezent: consilier ales al Consilului Baroului Sibiu
2008-membru în consiliul editorial al revistei de specialitate de drept (Revista Fortuna a Baroului Sibiu)
2006-prezent: președinte, membru fondator Asociația de protecția drepturilor consumatorului și cetățeanului Pro-Cetățean Sibiu
2005-prezent: avocat definitiv în cadrul Baroului Sibiu, avocat fondator, asociat Societate de avocați “Florescu și Târșia” din cadrul Baroului Sibiu
2002-2005: avocat colaborator Cabinet avocat Florescu Sergiu – Baroul Sibiu
2005-2015: asistent universitar, disciplina Igienă, Facultatea de Medicină V. Papilian, Universitatea L. Blaga Sibiu, medic rezident igienă
1999-2005: preparator universitar, disciplina Igienă și Medicina muncii, Facultatea de Medicină V. Papilian, Universitatea L. Blaga Sibiu
1998-1999 medic stagiar Spitalul clinic universitar Sibiu
1998-prezent Membru al Colegiului Medicilor din România

Decizii relevante obținute internațional:
– în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxembourg:
– hotărârea din cauza C-402/09 Tatu (7 aprilie 2011) EU:C:2011:219
– hotărârea din cauza C-565/11 Irimie (18 aprilie 2013) ECLI:EU:C:2013:250
– ordonanța din cauza C-97/13 Câmpean (3 februarie 2014) ECLI:EU:C:2014:229
– hotărârea din cauza C-69/14 Târșia (6 octombrie 2015) ECLI:EU:C:2015:662
– hotărârea din cauza C-200/14 Câmpean (30 iunie 2016) ECLI:EU:C:2016:494
– hotărârea din cauza C-609/14 Nicula (22 septembrie 2016) ECLI:EU:C:2016:751
– hotărârea din cauza C-205/15 Toma (30 iunie 2016) ECLI:EU:C:2016:499
– hotărârea din Cauza C-258/14 Florescu (13 iunie 2017)  ECLI:EU:C:2017:448

Decizii relevante obținute în fața Curții Constituționale:
Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (1) lit. f și art. 341 alin. (5)—(8) din Noul Cod de procedură penală

Studii
1996-2001: student, Facultatea de Drept S. Bărnuțiu, Universitatea L. Blaga Sibiu Diplomă de licență, specializarea Științe Juridice
1990-1996: student, Facultatea de Medicină V. Papilian, Universitatea L. Blaga Sibiu, Diplomă de licență, titlul de Doctor-Medic, profilul Medicină, specializarea Medicină Generală
1986-1990: elev, Liceul Gheorghe Lazăr Sibiu, secția matematică fizică, Diplomă de bacalaureat