Dragoș Pârgaru


Cu o experiență profesională de 8 ani, Dragoș este specializat în dreptul penal. Deși nicio arie a dreptului penal nu a rămas neexplorată în parcursul său profesional, activitatea s-a concentrat în jurul așa-numitei „criminalități a gulerelor albe” (white collar crime). Având o implicare zilnică în dosarele penale cele mai complexe din acest domeniu al dreptului, a oferit asistență juridică și reprezentare persoanelor de la vârful vieții economice sau politice din România. Serviciile avocațiale au fost și sunt oferite în mod constant în special în dosare de cel mai înalt nivel instrumentate de structurile specializate ale Parchetului, respectiv Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Dragoș oferă asistență juridică și reprezentare în fața tuturor instanțelor judecătorești din România, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și în fața Curții Constituționale. Cele mai multe cauze aflate pe rolul organelor judiciare în care a oferit asistență juridică și reprezentare au avut ca obiect următoarele infracțiuni sau categorii de infracțiuni: evaziune fiscală, spălarea banilor, delapidare, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni de fals, înșelăciune, alte infracțiuni contra patrimoniului.

Activitatea sa nu s-a rezumat însă la serviciile oferite în context litigios. Fiind un adept fervent al conceptului de „prevenție penală”, Dragoș a fost implicat în numeroase proiecte de consultanță juridică în materie penală, oferind consiliere unor mari companii în scopul evitării riscului confruntării cu organele de justiție penală.

Singur sau în colaborare cu alți avocați sau societăți civile de avocați, Dragoș și-a oferit pasiunea și cunoștințele în cauze precum următoarele:
– a oferit asistență juridică și reprezentare mai multor persoane din conducerea executivă și legislativă a statului (miniștri, secretari de stat, senatori și deputați) sau din administrația locală (primari, consilieri locali, funcționari în autoritățile locale, etc.) în dosarele penale în care aceste persoane au avut calitatea de suspecți sau inculpați;
– a asistat în procese penale oameni de afaceri menționați în mod constant la vârful topurilor realizate de reviste specializate în mediul de afaceri din România (de exemplu, revista Capital) și recunoscuți ca atare în piața din România;
– a oferit reprezentare în litigii penale persoanelor reprezentând managementul de top al unora dintre cele mai performante și cunoscute companii din domeniile: energie, construcții, jocuri de noroc, farmaceutice, servicii medicale, servicii de securitate, servicii bancare, imobiliare, activități sportive, marketing on-line, publicitate, agricultură, avicultură, producție de utilaje industriale;
– a reprezentat în litigii penale două dintre companiile farmaceutice cele mai importante pe piața din România, precum și la nivel internațional;
– a reprezentat una dintre cele mai importante companii de leasing din România în demersurile derivate din calitatea de parte vătămată;
– a oferit consultanță unuia dintre cei mai mari producători de subansamble pentru echipamente și utilaje industriale-
– a oferit asistență juridică și reprezentare unor persoane fizice ce aveau calitatea de avocați sau procurori.

De asemenea, de-a lungul carierei, Dragoș a oferit asistență juridică și reprezentare unor clienți importanți în domenii adiacente dreptului penal. Astfel, serviciile sale avocațiale au fost solicitate pentru demersuri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și în proceduri de cooperare judiciară internațională în materie penală, inclusiv în cauze având ca obiect mandatul european de arestare.

Dragoș este apreciat de clienții săi pentru dedicarea cu care abordează dosarele, pentru pregătirea în detaliu a fiecărui aspect al problemelor în discuție, precum și pentru stilul oratoric convingător și organizat în fața organelor judiciare.

Însă, implicarea sa profesională depășește limitele activității avocațiale. Dragoș desfășoară încă de la momentul absolvirii studiilor de licență activități didactice în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București. Cu aceeași pasiune pe care o dedică avocaturii, în prezent, coordonează seminare de Drept Penal și Criminologie.

De asemenea, în continuarea preocupării sale pentru interacțiunea dintre dreptul penal și celelalte arii ale vieții juridice și economice, a obținut titlul de doctor în drept (summa cum laude) susținând teza cu titlul „Infracțiuni în legătură cu procedura insolvenței”. În plus, Dragoș este autor sau co-autor al mai multor lucrări, cărți sau articole de specialitate. Pe lângă publicarea monografică a lucrării de doctorat anterior amintită, mai menționăm, cu titlu exemplificativ: „Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Comentată și adnotată”, apărută la editura Hamangiu; „Noțiunea de insolvență din perspectiva dreptului penal”; „Bancruta simplă și bancruta frauduloasă în Noul Cod Penal”, apărute în Analele Universității din București.

Dragoș vorbește limbile engleză și franceză.