Dragoș-Cosmin Anca


Experiență profesională
2019 – prezent: Șef Serviciu Contencios, Direcția Juridică și Administrare Societăți în cadrul Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
2018 – 2019: Avocat Titular CABINET DE AVOCAT – ”ANCA DRAGOȘ – COSMIN”
2017 – 2018: Avocat Partener WINZER, PAVĂL, ANCA ȘI ASOCIATII SCA
2015 – 2017: Avocat titular CABINET DE AVOCAT – ”ANCA DRAGOȘ – COSMIN”
2016: Avocat colaborator – SORESCU & MATEESCU SCA
2013 – 2015: Avocat definitiv colaborator CABINET DE AVOCAT – "FLORESCU NICOLAIE"
2012 – 2013: Avocat Stagiar – Legal Associate – REFF ȘI ASOCIAȚII SCA- DELOITTE LEGAL
2012: Avocat stagiar colaborator – CABINET DE AVOCAT – "FLORESCU NICOLAIE"
2009 – 2011: Junior, practică judiciară – SCA STOICA & ASOCIAȚII SCA

Educație și formare
2022: Certificat Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român, Arhitectura protocolului, etichetă și arta comunicării în diplomație, Protocol și Etichetă în Diplomație, Mediere diplomatică și tehnici de negociere, rolul inteligenței emoționale în diplomație, inteligența non- verbală în comunicare, bune maniere și diplomație
2022: Certificat Universitatea de Apărare în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Stiințele Educației, Program post-universitar – Psihologie aplicată în diplomație și relații internaționale
2011 – 2012: Certificat Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român, București, Program de perfecționare în domeniul Relațiilor Internaționale, Pregătire Diplomatică Inițială în cadrul instituțiilor MAE, Drept diplomatic și consular, Protocol și etichetă, comunicare diplomatică, politică externă și diplomație, negociere și arbitraj, comunicare non-verbală și leadership
2011 – 2012: Diplomă de Masterat – Carieră Judiciară, Universitatea București – Facultatea de Drept, București
2011: Certificat de competență lingivistică, Universitatea din București – Facultatea de limbi și literaturi străine Competente lingvistice de limba engleză
2007 – 2011: Diplomă de licenţă Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drept