Dragoș Călin


Informații personale
data nașterii: 26 ianuarie 1973

Informații de contact
e-mail: dragos_calin_bv@yahoo.com

Experiență relevantă
2014-prezent: Coordonator al secţiunii „Societăţi – Piaţă de Capital” din cadrul Revistei Române de Drept al Afacerilor
2010-prezent: Avocat (suspendat) în cadrul Baroului Brașov
2009-prezent: Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov
2000-2001: Preparator universitar – Catedra de Drept comercial, Universitatea „Transilvania” din  Braşov
1999-prezent: Administrator în diverse societăţi
1998-prezent: Consilier juridic, Director al Direcţiei Juridice, S.I.F. „Transilvania” S.A. Braşov

Educație și formare
2013: Doctor în drept, Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti
2010: Master în Dreptul afacerilor la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
1999: Specializare în Drept privat la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
1998: Specializare în Dreptul afacerilor la Institutul de Administrare a Întreprinderilor din cadrul Universităţii “Transilvania” din Braşov – Facultatea de Ştiinţe Economice
1997: Facultatea de Drept a Universităţii Europene „Drăgan”, licenţiat în ştiinţe juridice la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”

Activitate științifică
Note şi comentarii pe marginea jurisprudenţei publicate în revistele de specialitate (Revista Juridica – Bucureşti; Revista Curier Judiciar – Bucureşti; Revista Română de Drept al Afacerilor – Bucureşti)
Articole de specialitate publicate în Revista Română de Drept al Afacerilor – Bucureşti
Coautor al Lucrării „Legea pieţei de capital – cometarii pe articole” Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2009
Autor al Lucrării „Regimul juridic al societăţilor de investiţii” Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014

Alte specializări
Broker de valori mobiliare – atestat de către Institutul Român de Valori Mobiliare (IRVM)
Evaluator, atestat Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR)
Mediator – certificat de Fundaţia pentru Schimbări Democratice (F.D.C.)