Viorel Mihai Ciobanu

Prof. univ. dr. Viorel Mihai CiobanuA fost (d. 12 iunie 2016) un monstru sacru al dreptului românesc, profesionist briliant și om de mare caracter, rămâne viu în amintirea noastră.

Ultimul interviu, amplu, În care Profesorul ne-a vorbit despre drept și viață, a fost publicat în secțiunea JURIDICE ESSENTIALS: Profesorul Viorel Mihai Ciobanu la 65 de ani.

Sonată pentru o impresionantă simfonie (ȋn amintirea profesorului Viorel Mihai Ciobanu) | Traian Briciu

Conferința națională de procedură civilă a Societății de Științe Juridice îi poartă numele: CONFERINȚA VIOREL MIHAI CIOBANU.

* * *

S-a născut la 10 decembrie 1950 în orașul Huedin, județul Cluj.
Licențiat (1973) și Doctor (1980) în Drept al Facultății de Drept a Universității din București.

Activitate didactică și academică:
– Predare în domeniul Drept procesual civil (din 1973)
– Conducător de doctorat în domeniul Drept procesual civil (din 1997)
– Profesor invitat -Universitatea Paris I Sorbona, (mai 2001), 19 tratate, cursuri, monografii, lucrări auxiliare cursului, 58 studii şi articole, 22 comunicări ştiinţifice
– Participare la contracte de cercetare ştiinţifică, note de practică judiciară, cronici, recenzii
– Raportor naţional la conferinţe şi congrese internaţionale de Drept comparat şi Procedură civilă: Caracas, Venezuela, 1982; Sidney, Australia, 1986; Utrecht, Olanda, 1988; Montreal, Canada, 1990; Coimbra, Portugalia, 1991; Atena, Grecia, 1994; Taormina, Italia, 1995; Bristol, Marea Britanie, 1998.

Alte activități:
– Judecător la Curtea Constituţională (1992-1998)
– Avocat (1990)
– Arbitru la Curtea de Arbritraj Comercial Internaţional (din anul 1991; 2010 –2012, preşedinte)
– Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Drept privat, Revista Română de Jurisprudenţă, Revista Română de Executare Silită şi Pandectele Române
– Preşedintele Comisiei de redactare a proiectului Noului Cod de Procedură Civilă.