Prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu


Viorel Mihai Ciobanu

A fost (d. 12 iunie 2016) un monstru sacru al dreptului românesc, profesionist briliant și om de mare caracter, rămâne viu în amintirea noastră.

Ultimul interviu, amplu, În care Profesorul ne-a vorbit despre drept și viață, a fost publicat în secțiunea JURIDICE ESSENTIALS: Profesorul Viorel Mihai Ciobanu la 65 de ani.

Sonată pentru o impresionantă simfonie (ȋn amintirea profesorului Viorel Mihai Ciobanu) | Traian Briciu

Conferința națională de procedură civilă a Societății de Științe Juridice îi poartă numele: CONFERINȚA VIOREL MIHAI CIOBANU.

* * *

S-a născut la 10 decembrie 1950 în orașul Huedin, județul Cluj.
Licențiat (1973) și Doctor (1980) în Drept al Facultății de Drept a Universității din București.

Activitate didactică și academică:
– Predare în domeniul Drept procesual civil (din 1973)
– Conducător de doctorat în domeniul Drept procesual civil (din 1997)
– Profesor invitat -Universitatea Paris I Sorbona, (mai 2001), 19 tratate, cursuri, monografii, lucrări auxiliare cursului, 58 studii şi articole, 22 comunicări ştiinţifice
– Participare la contracte de cercetare ştiinţifică, note de practică judiciară, cronici, recenzii
– Raportor naţional la conferinţe şi congrese internaţionale de Drept comparat şi Procedură civilă: Caracas, Venezuela, 1982; Sidney, Australia, 1986; Utrecht, Olanda, 1988; Montreal, Canada, 1990; Coimbra, Portugalia, 1991; Atena, Grecia, 1994; Taormina, Italia, 1995; Bristol, Marea Britanie, 1998.

Alte activități:
– Judecător la Curtea Constituţională (1992-1998)
– Avocat (1990)
– Arbitru la Curtea de Arbritraj Comercial Internaţional (din anul 1991; 2010 –2012, preşedinte)
– Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Drept privat, Revista Română de Jurisprudenţă, Revista Română de Executare Silită şi Pandectele Române
– Preşedintele Comisiei de redactare a proiectului Noului Cod de Procedură Civilă.