Doru Cosmin Ursu


Cosmin Ursu

Cosmin s-a alăturat echipei ZRVP în anul 2016, venind cu o bogată experiență în dosare privind infracțiuni de serviciu sau în legătura cu serviciul, infracțiuni economico-financiare, infracțiuni în domeniul pieței de capital, privatizări și achiziții publice, spălare de bani, trafic de droguri, infracțiuni contra vieții, solicitări privind punerea în executare a unor mandate europene de arestare.

Pe lângă participarea constantă la seminare și conferințe în domeniul dreptului penal, preocuparea sa pentru perfecționare s-a concretizat în absolvirea cursurilor masterului profesional de Investigare a Fraudelor – Academia de Poliție A.I. Cuza și participarea la cursurile Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității București – master Studii de Securitate și Analiza Informațiilor.

În contextul aderării României la Uniunea Europeana și al transpunerii Acquis-ului comunitar în legislația internă, a participat la mai multe sesiuni de pregătire organizate la nivel european cu scopul de a se familiariza cu mecanismele instituțiilor europene (Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului) inclusiv prin vizite la aceste instituții și interacțiuni cu colegi din alte state membre (colaborând cu succes în cazuri privind asistența juridică a unor persoane vizate de punerea în executare a unor mandate europene de arestare).  

Serviciile de consultanță şi reprezentare juridică pe care le oferă în domeniul dreptului penal acoperă toate fazele procesului penal, în fața instanțelor de orice grad, a organelor de urmărire penală regulare (parchet, poliție) sau a celor cu competențe speciale (D.N.A, D.I.I.C.O.T., Direcția Generală Anticorupție) precum și fața altor organisme cu atribuţii speciale de control (Consiliul Concurenței, Departamentul pentru Luptă Antifraudă – DLAF, Direcția Antifraudă Fiscală, Autoritatea de Supraveghere Financiară).

Este membru al Asociației Criminaliștilor din România și al European Criminal Bar Association.