Dorina Zeca


Dorina Zeca

Informații de contact
dorinazeca@yahoo.com

Educație și formare
– 2000 – 2001: Institutul Naţional al Magistraturii – absolvit examenul de capacitate sesiunea mai – iulie 2002
– 2000 – 1996: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept
– 1994 – 1996: Liceul teoretic „Dante Alighieri” – secţia limbi străine: italiană-franceză

Studii postuniversitare
– 2010 – 2011: Studii postuniversitare-Reglementări cuprinse în Noul Cod Civil şi Noul Cod de Procedură Civilă – Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti

Cursuri adiţionale
– 1994 – 1996: atestat seria D nr.040264 privind dobândirea cunoştinţelor de limbă italiană
– 2001: modul psihopedagogic realizat în cadrul Facultăţii de Drept
– 16 februarie 2005: participarea la seminarul de pregătire a mediatorilor organizat de Ministerul Justiţiei in colaborare cu Asociaţia Baroului American si cu sprijinul Fundaţiei Parteneri pentru dezvoltare locală – România
– 2001 – 2012: cursuri de franceză juridică – mediu în cadrul INM

Experienţă profesională
– februarie 2020 – prezent: preşedintele Secţiei a IV-a Civile a Curţii de Apel Bucureşti
– aprilie 2010 – prezent: judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV a civilă
– octombrie 2009: judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VII a civilă şi de litigii de muncă
– decembrie 2008: judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV a civilă
– mai 2004: judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 4 specializat în materie civilă, comerciala si pe litigii de fond funciar
– noiembrie 2002 – mai 2004: judecător definitiv în cadrul Judecătoriei Brăila
– septembrie 2001 – octombrie 2002: judecător stagiar în cadrul Judecătoriei Tulcea

Activitate didactică
– noiembrie 2018 – prezent: expert specializat în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii în domeniul Drept civil și Drept procesual civil pentru susţinere seminarii în cadrul programului POCA.
– noiembrie 2018 – prezent: expert specializat în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii în domeniul Drept civil și Drept procesual civil pentru 8 conferințe de unificare a practicii judiciare cu tema „Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă în cadrul programului POCA.
– septembrie 2017: expert specializat în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil în vederea participării la 4 conferințe organizate în această materie, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă.
– septembrie 2015: expert specializat în domeniile Noului Cod Civil, Noului Cod de Procedură Civilă pentru susţinere seminarii în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale desfăşurat sub egida Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
– august 2014: expert specializat în domeniul Managementului Timpului și al Dosarelor în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituţionale, desfăşurat sub egida Consiliului Superior al Magistraturii şi a Scolii Naţionale de Grefieri.
– iulie 2014: formator la disciplina „Elemente de tehnoredactare”, în cadrul formării continue Şcoala Naţională de Grefieri
– ianuarie 2014: formator Şcoala Naţională de Grefieri- absolvent al cursului „Dezvoltarea tehnicilor de predare la distanta pentru rețeaua de formatori a Scolii Naționale de Grefieri”.
– decembrie 2007: formator la disciplina Drept civil, Drept procesual civil şi Dreptul familiei în cadrul formării continue Şcoala Naţională de Grefier

Activitate profesională
– septembrie 2017: expert specializat în domeniul dreptului civil şi procesual civil, în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind actele de procedură în materie civilă, în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, desfăşurat sub egida Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii
– septembrie 2017: expert specializat în domeniul dreptului civil şi procesual civil, în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă şi civilă cât priveşte aspectele de drept procesual civil, în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, desfăşurat sub egida Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii
– iulie – octombrie 2014: activitatea de coordonator a grupului de lucru civil şi procedură civilă, pentru elaborarea Ghidului privind modelele în materie civilă și procesual civilă, în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, desfăşurat sub egida Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii

Activitate publicistică
– Cooperare în materie civilă şi comercială în Uniunea Europeană, anul 2014, editura C.H. Beck, coautorat.
– Noul Cod Civil- comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, anul 2012, vol II, Editura Hamangiu, coaturat.
– Ordonanţă preşedinţială – editura Hamangiu, 2009
– Observaţii privind jurisprudenţa Curţii Europene de la Strasbourg-www.juridice.ro, 2010
– Daune morale în litigii de proprietate intelectuală, în litigii civile şi în litigii penale-editura Hamangiu, 2010
– Daune morale în litigii de contencios administrativ, dreptul muncii şi asigurări sociale şi drept comercial- editura Hamangiu, 2011

Seminarii şi conferinţe
– aprilie 2022: susţinere prelegere – „Libertatea de exprimare în mediul online” în cadrul Conferinţei Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă, București, organizată în cadrul programului POCA, sub egida Consiliului Superior al Magistraturii
– aprilie 2022: participare la seminarul Management Judiciar, organizat sub egida Institutului Naţional al Magistraturii
– ianuarie 2022: participare la întâlnirea online organizată în cadrul proiectului ”Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ), sub egida Ministerului Justiţiei
– ianuarie 2022: participare Conferinţă de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar, organizată de Consiliul Superior al Magistraturii
– octombrie 2021: participare la conferința „Nu există justiție fără avocați independenți, organizată sub egida Uniunii Naţionale a Barourilor din România
– iunie 2021: participare la seminarul Tehnici de formare a adulților, realizat sug egida Institutului Naţional al Magistraturii
– mai – iunie 2021: participare la seminariile de formare a formatorilor în domeniul comunicării planificate in cadrul proiectului SIPOCA 454, sug egida Consiliului Superior al Magistraturii.
– noiembrie 2017: susţinere prelegere – „Natura juridica a termenelor instituite prin dispoziţiile Legii nr. 165/2013. Aspecte practice privind taxele de timbru si ajutorul public” în cadrul Conferintei privind aspecte de practica neunitara intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil si Noului Cod de procedura civila desfăşurată sub egida Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
– octombrie 2017: susţinere prelegere – „Citarea si comunicarea actelor de procedură” în cadrul Conferintei privind aspecte de practica neunitara intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil si Noului Cod de procedura civila desfăşurată sub egida Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
– februarie 2017: susţinere prelegere – „Probleme practice privind aplicabilitatea O.U.G. nr. 80/2013 sau a dispozitiilor Legii nr. 146/1997”, în cadrul Conferintei privind aspecte de practica neunitara intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil si Noului Cod de procedura civila desfăşurată sub egida Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii
– 13 iunie 2013: participare la Conferinţa Procedurii Trimiterii Preliminare-, organizată de CSDE, la sediul Academiei Române
– mai 2013: participare la Conferinţa „Cine protejează drepturile omului în Europa? Proiectul revizuit de aderare a Uniunii Europene la Convenţia şi raportul explicativ al Acordului de Aderare – pretext pentru dezbatere, organizată de CSDE la sediul Academiei Române.
– 25 noiembrie – 2 decembrie 2011: participare la seminarul „Internationalite du litige civile”, Franţa-Paris
– 16 – 18 septembrie 2011: participare la seminarul „Noul Cod Civil şi Noul Cod de Procedură Civilă”-Curtea de Apel Bucureşti, formare continuă descentralizată
– 22 – 24 iunie 2011:participare la seminarul „Noul Cod Civil şi Noul Cod de Procedură Civilă”-Curtea de Apel Bucureşti, formare continuă descentralizată
– 13 – 14 decembrie 2010: participare la seminarul „Modificările aduse Codului de Procedură Civilă prin Legea nr.202/20102, Bucureşti
– 26 Noiembrie 2010: participare la seminarul „Tratatul De La Lisabona- Curtea de Apel Bucureşti”-Formare Continuă Descentralizată- Bucureşti
– 16 – 17 septembrie 2010: participare la seminarul „Aplicarea Directă a dispoziţiilor CEDO de către instanţele naţionale”.
– 23 – 24 Iunie 2010: participare la seminarul „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor” organizat de către INM-Bucureşti
– 12 – 14 iunie 2010: participare la seminarul „Prevederile Noului Cod Civil”- Bucureşti, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri

Aptitudini lingvistice
Limba italiană: avansat
Limba franceză: intermediar
Limba engleză: intermediar
Operare calculator


:: Dorina Zeca este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022