Dorina Drăgoi

Licențiată în științe juridice la Facultatea de Drept a Universității din București, Dorina Drăgoi activează în domeniul concurenței din 2005, când s-a alăturat Consiliului Concurenței în calitate de inspector de concurență.

La autoritatea română de concurență, Dorina și-a desfășurat activitatea în cadrul mai multor direcții de specialitate ale instituției, dobândind astfel o bogată experiență în materie de concurență.

Activitatea din cadrul Consiliului Concurenței a acoperit o arie largă și variată de sectoare economice și domenii de expertiză, precum înțelegeri anticoncurențiale și practici concertate, carteluri, abuz de poziție dominantă și concentrări economice. Totodată, Dorina a asigurat reprezentarea juridică a Consiliului Concurenței în diferite cauze, în fața instanțelor de toate gradele, precum și în fața instanței de contencios constituțional.