Doina Cubici


Informatii de contact
+40722789388
cubicidoina@yahoo.com

Inginer Doina Cubici a absolvit in anul 1994 Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Facultatea de Instalatii pentru Constructii
Este abilitat ca prestator de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca din anul 1999
Este coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pentru santiere
Este evaluator de riscuri si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
Este formator si evaluator de competente profesionale
Este vicepresedinte A.R.S.S.M.- Asociatia Romana pentru Securitate si Santate in Munca asociata cu ENSHPO si IOSH (din Marea Britanie)

Activiate profesionala
– 1987-1999 in cadrul SC Instalatii Carpati SA Bucuresti, tehnician-protectia muncii si inginer -responsabil cu protectia muncii (conducator serviciu SSM), participand inclusiv la lucrarile executate de societate la Palatul Parlamentului din Bucuresti
– din anul 2000 isi desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata (alte activitati stiintifice si tehnice) prestand servicii de prevenire si protectie, evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, prevenire si stingere a incendiilor, coordonare in materie de securitate si sanatate in munca pentru santiere, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie
Activitatile de coordonare SSM desfasurate incepand cu anul 2007 au vizat peste 60 de santiere de constructii de toate tipurile:
– constructii civile – locuinte, cladiri de birouri (inclusiv Sky Tower Calea Floreasca, cea mai inalta cladire din Romania), spatii comerciale, constructii industriale si centre logistice
– constructii ingineresti: statii tratare si reabilitare sisteme de alimentare cu apa,
statii de epurare ape uzate, parcuri fotovoltaice, centrale cogenerare, statii distributie carburanti, proiecte de infrastructura rutiera

Alte activitati desfasurate
– 2005-2006: lector in programul de pregatire a preventorilor PHARE – WAOD – CNPAS-CRAMIF Franta – Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala in constructii si participarea la elaborarea Ghidului preventorilor
– 2013-2015: trainer extern in programul “Contractors’ HSSE Training”-OMV PETROM
– 2008-prezent: a participat ca lector si a elaborat materiale pentru cursuri de pregatire a coordonatorilor in materie de securitate si sanatate in munca si a inspectorilor SSM in cadrul ARSSM si INCDPM