jud. dr., Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie; specializarea: drept civil

Experienţă profesională:
2008-prezent
vicepreşedinte Curtea de Apel Bucureşti
2010
formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii la disciplina „Management judiciar”– hotărârea nr. 502/2010 a CSM
2007
formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii la disciplina „Dreptul mediului” – hotărârea nr. 136/2007 a CSM
2001
în prezent judecător la Curtea de Apel Bucureşti
2000–2001
promovată pe loc ca judecător la Curtea de Apel Bucureşti
1998-2000
judecător Tribunalul Bucureşti
1997-1998
vicepreşedinte Judecătoria  Sector 1 Bucureşti
1993-1997
judecător Judecătoria Sector 6  Bucureşti
1985-1993
avocat BCAJ Roşiorii de Vede

Studii
2010
doctor în drept, cu teza „Răspunderea juridică în dreptul mediului, cu specială privire asupra răspunderii civile”.
1981-1985
Facultatea de  Drept Bucureşti

Cursuri de pregătire profesională şi Seminarii:
1998, 12-18 octombrie – Ottawa, Conferinţa Internaţională a Judecătorilor specializaţi în dreptul refugiaţilor;
1999, 18-20 iulie – Costineşti, Work-Shop organizat de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite, având ca temă „accesul la teritoriu şi acordarea statutului de refugiat în România”,
1999, 4-5.11. – Bucureşti – Atelier organizat de Comisia Europeană în cadrul Programului Odysseus;
1999, 22.11.-01.12 – Praga – Atelier Phare Horizontal – programul pentru Justiţie şi Ministerul de Interne în  aplicarea EU ACQUIS;
2000, 17-20.03.  – Predeal – seminar organizat de UNHCR – „Rolul magistraţilor în soluţionarea cererilor pentru acordarea statutului de refugiat – tema prezentată „Jurisprudenţa Română”;
2000, 10–13.04. – Bucureşti – Programul pentru justiţie şi Ministerul de Interne – Phare Horizontal;
2000, 21-24.06. – Mamaia – Atelier UNHCR – „Principiul non-refoulement” – lucrare prezentată „Procedura în rata instanţelor”;
2000, 25-28.10.- Geneva – Conferinţa IARLJ – „Natura persecuţiei”;
2000, 8-10.12. – Berlin – Curs ELENA- „Posibilitatea protecţiei interne”;
2000, 10.12–18.12. – Paris – Vizită de studii organizată de Consiliul Uniunii Europene în cadrul Pactului de Stabilitate;
2001, 3-5.04. – Sofia – Curs organizat de TAIEX pentru protecţia dreptului de proprietate intelectuală;
2000–2001 – Curs master, organizat de UNHCR în domeniul Drept Internaţional;
2002, 28-29.11. – Bucureşti – Simpozion pentru cooperare judiciară, organizat de UE – program PHARE;
2002,  10-12.12 – Bucureşti – Simpozion „Lupta împotriva corupţiei”, organizat de UE – program PHARE;
2003, 11-12 mai – Amara – Seminar de formare continuă pentru  disciplina Drept Civil, organizat de I.N.M.;
2005, 21.04. – Bucureşti – seminar organizat de  Academia Română – I.C.J. – „Implicaţiile reglementărilor constituţionale privitoare la dreptul de proprietate”;
2005 – doctorand, disciplina – Dreptul Mediului, cu lucrarea „Răspunderea juridică în dreptul mediului, cu specială privire  asupra răspunderii civile”;
24.03.2006 – Sesiunea de comunicări a Academiei Române – referatul „Incidenţa C.E.D.O. asupra instituţiei plasamentului ca măsură  specială de protecţie a minorului”, publicat în Curierul Judiciar nr. 7-8/2006;
28.04.2007 – Diplomă de Drept Comparat, Facultatea Internaţională de Drept Comparat, Strasbourg;
17.04.2008 – sesiunea de comunicări ştiinţifice a Academiei Române, referat „Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în domeniul protecţiei mediului, cu specială privire la deşeuri”;
Iunie 2008 – lucrarea „Probleme controversate în practica judiciară privitoare la determinarea statutului de refugiat” în „Azilul şi migraţia. Abordări teoretice şi jurisprudenţiale”;
12-13 mai 2009- atelier de lucru „Perspective practice ale formării continue descentralizate a judecătorilor” organizat de INM şi finanţat prin Phare, Braşov;
28-29 mai; 7-10 septembrie 2009 – INM Bucureşti, seminar în domeniul Managementului instanţei, proiect finanţat prin Phare, seminar încheiat cu prezentarea „ Tratamentul Justiţiabililor în Procesul de Judecată”;
15–16 octombrie 2009, seminar – INM Bucureşti, „Standarde profesionale pentru formatorii INM – Aplicaţii practice”, proiectul Reforma sistemului judiciar;
28 octombrie 2009 – atelier de lucru „Revizuirea şi adaptarea curriculei de formare pentru sistemul e-learning/învăţământ la distanţă” organizat de INM şi finanţat prin Phare, Bucureşti;
4-6 noiembrie 2009- Braşov, seminar „Rolul Judecătorilor în Asigurarea Calităţii Deciziilor în Materia Azilului” , cu lucrarea „Probleme controversate în practica judiciară privitoare la determinarea statutului de refugiat”, seminar organizat de UNHCR şi Comisia Europeană;
16 noiembrie 2009- Bucureşti, seminarul „Instituţia medierii în dreptul românesc şi în dreptul comunitar”,  Asociaţia Centrul Mediatorilor Profesionişti;
20 noiembrie 2009, sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Ecologice din Bucureşti, „Perspectivele dreptului românesc în Europa Tratatului de la Lisabona”, Referatul „Directiva Păsări şi Directiva Habitate – Terminologia Transpunerii prin Prisma Jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene”;
1-3 februarie 2010, Paris seminarul „Protection de la Nature” organizat de Conseil d’ Ếtat;
15-26 martie 2010 – stagiu de pregătire la Liège în cadrul Reţelei Europene a Judecătorilor;
30 martie- 1 aprilie 2010, Bucureşti – organizator al seminarului “ Capacity Building for Judges in the Field of Return” în cooperare cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Naţional al Justiţiei din Ungaria cu temele “ Prezentarea cadrului legislativ şi a jurisprudenţei în materie de refugiaţi. Aspecte controversate în practica judiciară privind determinarea statutului de refugiat” şi “Politici în materia drepturilor refugiaţilor în România” ;
4-5 aprilie 2010, seminarul organizat de INM în domeniul dreptului mediului, prezentările „ Directiva Păsări şi Directiva Habitate – terminologia transpunerii” şi „Jurisprudenţa CEDO în cauzele pronunţate împotriva României”.