Diana-Mihaela Cheptene-Micu

Experiență profesională
2019 – prezent: Președinte, Curtea de Apel Iași
2003 – prezent: Formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii pentru pregătirea profesională a magistraţilor. Formator în cadrul Școlii Naționale a Grefierilor pentru pregătirea personalului auxiliar de specialitate
2001 – 2011; 2021 – prezent: Asistent universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept
2020 – 2022: Expert în cadrul proiectului ,,Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”
2014 – 2019: Vicepreşedinte, Curtea de Apel Iași
2012 – 2014: Preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, Curtea de Apel Iași
2010 – 2014: Judecător, Curtea de Apel Iaşi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori
2009 – 2010: Judecător, Curtea de Apel Suceava – Secţia penală
2006 – 2009: Preşedinte, Judecătoria Iaşi
2002 – 2006: Judecător, Tribunalul Iaşi
1997 – 2002: Judecător, Judecătoria Iaşi
2001 – 2011: Asistent universitar-cadru didactic asociat, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept
2006 – 2009; 2019 – 2020: Asistent universitar-cadru didactic asociat, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept
august 2020 și martie 2021: Membru în comisia de examinare, Examenele de capacitate ale judecătorilor stagiari, organizate de I.N.M. Disciplina Drept procesual penal
Mai 2016: Membru în comisia de contestații la evaluare. Concursul de promovare la Înalta Curte de Casație și Justiție
Martie 2010 şi noiembrie 2010: Membru în comisia de elaborare a subiectelor. Concursurile de admitere în magistratură organizate de I.N.M.
Octombrie 2010: Membru în comisia de elaborare a subiectelor. Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari, organizat de I.N.M.
Aprilie – iunie 2010: Formator la 9 seminarii. Proiect realizat prin colaborarea unor instituţii publice şi O.N.G.
2006 – 2009: Tutore de practică pentru auditorii de justiţie din cadrul I.N.M. – anul II
2010 – prezent: Purtător de cuvânt al Curţii de Apel Iaşi şi conducător al Biroului de informare publică
1999 – 2002: Judecător delegat la Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Iaşi. Judecător delegat pentru realizarea învăţământului profesional al magistraţilor de la instanţele din raza Tribunalului Iași
2004 – 2006: Purtător de cuvânt al Tribunalului Iaşi şi conducător al Biroului de informare publică
2004: Judecător specializat în soluţionarea cauzelor ce au ca obiect traficul de persoane
2003 – prezent: Judecător specializat în soluţionarea cauzelor penale-anticorupţie

Educație și formare
2021: Doctorand – Drept penal – Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași
2022: Studii postuniversitare – psihopedagogie – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași
2003: Curs de specializare – formator în procesul de pregătire profesională şi perfecţionare pentru magistraţi. Institutului Naţional al Magistraturii – București
2003: Curs de specializare – formator personal auxiliar, Școala Națională de Grefieri
2004 – 2005: Studii aprofundate „Ştiinţe Penale”, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept
1993 – 1997: Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Lucrări publicate
2007: ”Elemente de management judiciar”– capitolul IV, Institutul Naţional al Magistraturii şi Asociaţia Alternative Sociale, Editura Hamangiu, București, 2007, coordonatori Mona-Maria Pivniceru, Cătălin Luca
2007: ”General şi particular în formarea purtătorului de cuvânt magistrat” – capitolul II, Institutul Naţional al Magistraturii şi Asociaţia Alternative Sociale, Editura Hamangiu, București, 2007, coordonatori Mona-Maria Pivniceru, Cătălin Luca
2010: ”Etica profesiei de poliţist. Cale de prevenire a corupţiei” – capitolul VII, Editura Junimea, Iaşi, 2010
2020: ”Revista Română de Jurisprudență” nr. 3/2020 – coordonator volum, autor spețe comentate și articol ,, Particularități ale procedurii extrădării pasive în cazul solicitanților de azil” – Editura Universul Juridic, București, 2020