Diana Maria Sima


Diana Sima

–  experienţă profesională: judecător 19 ani , din care 14 ani la Tribunalul Alba, Secţia penală
– specializare în materie penală
– experienţă managerială: 8 ani în funcţia de conducere – preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Alba în perioada 25 iulie 2003 – 1 martie 2011
– purtătorul de cuvânt al Tribunalului Alba, 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014
– doctor în informaţii și securitate naţională obţinut în anul 2016 la  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, România, cu Teza de doctorat  ”Protecţia juridică a mediului, dimensiune a securităţii naţionale şi internaţionale”
– participări numeroase la forme de perfecţionare organizate de Ministerul Justiţiei și Institutul Naţional al Magistraturii pe teme corespunzătoare specializărilor, la nivel internaţional și naţional.
– participări la simpozioane, seminarii, conferinţe, workshop-uri internaţionale
– 10-21 iunie 2013: „Program european de schimb intre judecători EJTN”. Reţeaua Europeană de Formare în Domeniul Judiciar – I.N.M. Romania –Bulgaria, Sofia și Varna
– 24-26 februarie 2014: Conferinţa internaţională cu tema „Noul Cod Penal şi noul Cod de Procedură Penală” I.N.M. Bucureşti
– 10-12 aprilie 2014: The 10th International Conference Strategies XXI- Strategic Changes in Security an International Relation

Comunicări științifice:
1. Institutions, mechanisms and legal instruments for the protection of the natural environment in the eu administrative space
2. Conventional and unconventional weapons that can generate destructive effects on the natural environment. National Defence University Carol I, Bucharest, Romania
– 16-18 octombrie 2014 – 2nd Anual  Conference on Couts and Comunication  – Images of Justice Budapest, Hungary
– 17-19 martie 2015: Common Security and Defense Policy  Seminar, Bruxelles, BELGIUM European Parliament /HQ NATO / European Security  and Defence College
– 30 septembrie – 2 octombrie 2015: ”Internaţional judicial cooperation in criminal matters: EAW and  MLA simulations Bucureşti EJTN
– 18-20 mai 2016: Conferinţa mondială – ”Protecția mediului prin intermediul dreptului penal” București,  Facultatea de Drept

Alte aptitudini si competenţe
–  limba engleză, nivel B2
–  permis de conducere – B
–  adaptare uşoară la orice tip de grup (etnic, multicultural etc.)
–  comunicare uşoară, atât în interiorul grupului, cât şi în afara acestuia
– aptitudini de lucru în mediu internaţional în echipă
– spirit organizatoric, activ
– competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului-  Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint, Access Database)
–  posesor al Permisului European de Conducere a Calculatorului  (ECDL)
– membru în reţeaua judecătorilor – coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene, EUROQUOD.
– competenţe şi aptitudini artistice – muzică, articole în domeniul Ştiinţelor militare şi intelligence