Diana Gabriela Moise


Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul dreptului, Diana este avocat definitiv, membru al Baroului Argeș.

S-a specializat atât în sfera consultanței juridice, cât și în sfera litigiilor, abordând mai multe arii de activitate precum: drept penal (infracțiuni contra umanității, infracțiuni de corupție, infracțiuni privind evaziunea fiscală și spălarea banilor, infracțiuni de trafic/consum de droguri, infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor), drept civil, drept comercial (contracte, executare silită, înființări societăți comerciale), contencios administrativ, insolvență.

A dezvoltat un interes constant pentru continuarea pregătirii profesionale, organizând și participând la numeroase conferințe naționale și internaționale (Conferința interactivă „Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală la început de drum”- 2014, Conferința internațională „Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere- Ed. a IX-a”- 2016, Conferința interactivă „Noul Cod de procedură civilă la început de drum”- 2013, Conferința Internațională de Drept, Studii europene și Relații internaționale- Ed. a III-a- 2015 ș.a).

Limbi străine cunoscute: engleză (nivel avansat), spaniolă (nivel mediu)

Publicații
– Accesul liber al cetățeanului la actul de justiție. Controverse privind îngrădirea accesului liber la actul de justiție/ Citizen’s Free Access to Justice. Controversies Surrounding The Restriction of Free Access to Justice
Descrierea CIP / Description of CIP – Biblioteca Naţională a României Conferinţa Internaţională Educaţie şi Creativitate pentru o Societate Bazată pe Cunoaştere – DREPT, Bucureşti, Universitatea Titu Maiorescu, 2015
ISSN 2248-0064
Österreichische Nationalbibliothek Wien The International Conference Education and Creativity for a Knowledge – based Society – LAW, Vienna, Osterreichish Rumanischer Akademischer Verein, 2015
ISBN 978-3-9503145-3-3
– Abuzul în serviciu în contextul adoptării Deciziei Curții Constituționale a României nr. 405/ 15 iunie 2016
Revista „Univers Strategic- Revistă universitară de studii strategice interdisciplinare și de securitate”, Anul VII nr. 3 (27), București, 2016.
ISSN 2067- 7464

Date de contact:
Tel. 0747.935.528
E-mail: av.dianamoise@gmail.com / office@dianamoise.ro