Demis-Marius Spărios


Damis-Marius Spărios

I. În magistratură

1. Judecător:

01.07.2013 – prezent: la Curtea de Apel Braşov (secţia de contencios administrativ şi fiscal);

[22.10.2014 – prezent: membru în Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov];

01.06.2012 – 30.06.2013: la Tribunalul Hunedoara (secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal);

01.04.2009 – 31.05.2012: la Judecătoria Haţeg;

01.09.2008 – 31.03.2009: la Judecătoria Petroşani.

2. Procuror:

21.08.2006 – 31.08.2008: la Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg.

II. În administraţia publică

1. Şef serviciu juridic:

01.08.2001 – 20.08.2006: la Primăria Municipiului Hunedoara;

2. Consilier juridic:

– 01.11.1998 – 31.07.2001: la Primăria Municipiului Hunedoara.

III. Activitate didactică și de formare:

> Expert-formator în cadrul seriei de seminare cu tema „Achiziții publice”, organizate de Institutul Național al Magistraturii: 2020 – prezent;

> Expert-formator în cadrul seriei de seminare cu tema „Reguli procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativ”, organizate de Institutul Național al Magistraturii: 2020 – prezent;

> Expert-formator în cadrul Programului postuniversitar în achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat, organizat în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” – Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării: 2017-2018.

IV. Alte activități:

> Membru în Comisia de soluționare a contestațiilor (disciplinele drept administrativ și drept financiar-fiscal) pentru concursul de promovare pe loc în funcții de execuție a judecătorilor, sesiunea decembrie 2019;

> Membru în Comisia de soluționare a contestațiilor (disciplina drept procesual civil) pentru concursul de promovare pe loc în funcții de execuție a judecătorilor, sesiunea noiembrie-decembrie 2017.  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

> Studii doctorale: 01.10.2014 – 08.07.2019:

Doctor în Drept („Magna cum laude”)

*Teza de doctorat intitulată „Administrative Liability of EU Funding Recipients for Breach of Procurement Rules. Emphasis on the Cases of Romania and Italy” a fost susținută în data de 8 iulie 2019, la Cluj-Napoca.

Titlu științific acordat atât de

– Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România) – confirmare prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.4021/07.04.2020,

cât și de

– Facultatea de Drept, Universitatea din Torino (Italia) – Diploma nr. 1676/08.07.2019

(doctorat desfășurat în cotutelă).

> Studii nivel master: 01.10.2005 – iunie 2006, la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice;

> Studii nivel licenţă: 01.10.1994 – iunie 1998, la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept;

> Formare psihopedagogică (program postuniversitar nivel I și II): 2017-2019, la Universitatea „Transilvania” din Brașov.

PUBLICISTICĂ RELEVANTĂ:

1. Autor al articolului ”Aplicarea în timp a legislației din România privind constatarea și corectarea neregulilor săvârșite în procesul de obținere și utilizare a fondurilor europene, în contextul efectului direct al dreptului Uniunii Europene” – publicat în Revista ”DREPTUL”, nr. 8/2015 (ISSN: 1018-0435);
2. Coautor, împreună cu prof.univ.dr. Dacian C. Dragoș, al articolului, ”Discuții privitoare la calea de atac a apelului în contenciosul administrativ” – publicat în Revista ”DREPTUL”, nr. 9/2015 (ISSN: 1018-0435);
3. Coautor al traducerii și adaptării din limba engleză a lucrării „Codul ReNEUAL de procedură administrativă a Uniunii Europene”, traducere publicată de Universul Juridic, București, 2016, ISBN 978-606-673-836-1;
4. Coautor, împreună cu prof.univ.dr. Dacian C. Dragoș, al capitolului „Oversight and Litigation of Public Contracts in Romanian Administrative Law” în cadrul volumului „Contrôles et contentieux des contrats publics – Oversight and Challenges of Public Contracts”, apărut la editura Bruylant (Larcier Group), ianuarie 2018, ISBN 9782802758945;
5. Autor al articolului „Reshaping the Europeanisation: A New Romanian Transposition of the Old European Directives on Remedies in Public Procurement” – publicat în Revista „Italian Journal of Public Law” (ISSN: 2239-8279) – vol.10 nr. 1/2018, martie 2018;
6. Autor al cărții „Administrative Liability of EU Funding Recipients for Breach of Procurement Rules. Emphasis on the Cases of Romania and Italy” apărută la Editura Universitară, București, 2020, ISBN 978-606-28-1050-4;
7. Autor al articolului „Scurte considerații teoretice și practice pe marginea hotărârii CJUE din cauza EFS (C-278/14)” – publicat în „Revista Română de Jurisprudență” (ISBN: 1844-64502006) – nr. 6/2020.