Damis-Marius Spărios

Demis-Marius Spărios

Experiență profesională:

I. În magistratură

1. Judecător:
01.07.2013 – prezent: la Curtea de Apel Braşov (secţia de contencios administrativ şi fiscal);
01.06.2012 – 30.06.2013: la Tribunalul Hunedoara (secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal);
01.04.2009 – 31.05.2012: la Judecătoria Haţeg;
01.09.2008 – 31.03.2009: la Judecătoria Petroşani.

2. Procuror:
21.08.2006 – 31.08.2008: la Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg.

II. În administraţia publică

1. Şef serviciu juridic:
01.08.2001 – 20.08.2006: la Primăria Municipiului Hunedoara;

2. Consilier juridic:
– 01.11.1998 – 31.07.2001: la Primăria Municipiului Hunedoara.

Educație și formare:
1. Studii doctorale: 01.10.2014 – 08.07.2019:

Doctor în Drept („Magna cum laude”)
Teza de doctorat intitulată „Administrative Liability of EU Funding Recipients for Breach of Procurement Rules. Emphasis on the Cases of Romania and Italy” a fost susținută în data de 8 iulie 2019, la Cluj-Napoca.

Titlu științific acordat atât de
– Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România) – procedura urmează a se finaliza prin emiterea Ordinului Ministrului Educației Naționale,
cât și de
– Facultatea de Drept, Universitatea din Torino (Italia) – Diploma nr. 1676/08.07.2019
(doctorat desfășurat în cotutelă).

2. Studii nivel master: 01.10.2005 – iunie 2006, la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice;

3. Studii nivel licenţă: 01.10.1994 – iunie 1998, la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Activitate publicistică:
1. Autor al articolului ”Aplicarea în timp a legislației din România privind constatarea și corectarea neregulilor săvârșite în procesul de obținere și utilizare a fondurilor europene, în contextul efectului direct al dreptului Uniunii Europene”– publicat în Revista ”DREPTUL”, nr.8/2015 (ISSN: 1018-0435);
2. Coautor, împreună cu prof.univ.dr. Dacian C. Dragoș, al articolului, ”Discuții privitoare la calea de atac a apelului în contenciosul administrativ” – publicat în Revista ”DREPTUL”, nr.9/2015 (ISSN: 1018-0435);
3. Coautor al traducerii și adaptării din limba engleză a lucrării „Codul ReNEUAL de procedură administrativă a Uniunii Europene”, traducere publicată de Universul Juridic, București, 2016, ISBN 978-606-673-836-1;
4. Coautor, împreună cu prof.univ.dr. Dacian C. Dragoș, al capitolului „Oversight and Litigation of Public Contracts in Romanian Administrative Law” în cadrul volumului „Contrôles et contentieux des contrats publics – Oversight and Challenges of Public Contracts”, apărut la editura Bruylant (Larcier Group), ianuarie 2018, ISBN 9782802758945;
5. Autor al articolului „Reshaping the Europeanisation: A New Romanian Transposition of the Old European Directives on Remedies in Public Procurement” – publicat în Revista „Italian Journal of Public Law” (ISSN: 2239-8279) – vol.10 nr.1/2018, martie 2018.