Daniela Ududec

Daniela Ududecnformații de contact
+40730302308
office@danaududec.ro

Avocat definitiv cu o experienţă susţinută în domeniul juridic al drepturilor omului, proiecte europene, training şi cercetare juridică. A lucrat în medii internaţionale (Londra, stagiu de practică juridică) şi desfăşoară activităţi juridice curente care presupun colaborări internaţionale cu parteneri ONG sau guvernamentali.

Experiență
Expert – domeniul juridic al drepturilor omului
United Nations Development Program of the Republic of Moldova
Consultant al UNDP Moldova în proiectul “Strengthening Technical Capacities of the National Institutions for the Human Rights Protection and Promotion”, finanţat de Guvernul danez. A redactat manuale pentru funcţionarii publici moldoveni şi a organizat activităţi de pregătire juridică în numele UNDP, cu instituţii ale ţărilor membre UE.

Agenţia UE pentru Drepturi Fundamentale – FRA
Cercetător juridic, membră a FRANET – Reţeaua de experţi naţionali a Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Colectează date privind situaţia respectării drepturilor fundamentale în România şi redactez rapoarte pentru FRA.

Comisia Europeană
Consultant în proiectul „eMore-Monitoring and Reporting online hate speech in Europe” finanţat de Comisia Europeană, DG Justice, JUST/2014/Action Grants. Realizează cercetare juridică în domeniul infracţiunilor şi al discursului motivat de ură în România.

Consultanţă juridică şi litigii
Consultanţă juridică şi reprezentare în instanţă ONG-urilor româneşti şi persoanelor fizice, în domeniul respectării drepturilor omului.

Pregătire
Human Rights in Patient Care – Şcoală de vară. Pregătire în domeniul dreptului pacienţilor, cu aplicare la ţările Europei de Est.
INPPA – Stagiu de pregătire iniţială.
Women’s Human Rights Training Institute
Training bianual coordonat de Bulgarian Gender Research Foundation, Bulgaria. Programul este dedicat avocatelor şi avocaţilor din Europa de Est care sunt preocupaţi de respectarea drepturilor femeilor în regiune şi conţine exclusiv formare în domeniul dreptului internaţional al drepturilor omului.
Stagiu de pregătire juridică INTERIGHTS – The International Centre for the Protection of Human Rights, London
Intern în departamentul de drepturile omului pentru Europa. Am realizat cercetare juridică şi pregătirea cazurilor pentru a fi trimise către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Diplomă de licenţă – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Publicații
În perioada august 2015 – ianuarie 2016 a fost editor pentru varianta românească a ghidului „Drepturile omului în îngrijirea pacienţilor”(http://yu-go.ru/roro.pdf). Ghidul face parte dintr-o serie internaţională, alături de ţări din Europa de Est. Prin munca de editor a asigurat coerenţa cercetării juridice şi îmbinarea dreptului românesc cu cel internaţional, în domeniul sănătăţii.

În anul 2015 a redactat ghidul „Combaterea infracţiunilor motivate de ură. Ghid pentru practicieni şi decidenţi” (http://goo.gl/rVKrUo), care conţine o analiză a datelor autorităţilor publice, precum şi exemple de bune practici şi recomandări pentru autorităţile publice

Competențe lingvistice
Engleză juridică: International Legal English Certificate, Cambridge, Proficiency Level
Spaniolă: Nivel intermediar, Diplomă DELE