Daniela-Iuliana Radu


Experienta profesionala
Asistent universitar, Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”

Educatie si formare
Doctorand, drept – drept financiar fiscal /„Paradisurile fiscale”

2007-prezent: articole stiintifice publicate
1. Elemente de drept comparat privind inregistrarile si interceptarile audio video ca mijloace de proba in procesul penal, Analele Universitatii Crestine “Dimitrie Cantemir”, seria Drept
2. Divortul-orientari si tendinte in dreptul comparat, Analele Universitatii Crestine “Dimitrie Cantemir”, seria Drept
3. Scurte consideratii privind raspunderea disciplinara a magistratilor, Studii si comentarii juridice-Revista studentilor si masteranzilor Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative a Univ. Crestine D. Cantemir, Ed. Pro Universitaria
4. Aspecte teoretice si practice privind infractiunea de fals intelectual, Criza Actuala in Contextul Globalizarii vol. I, Ed. Pro Universitaria
5. Scurte consideratii privind raspunderea pentru daunele morale, Dimensiuni ale crizei societatii contemporane, Ed. Pro Universitaria
6. Specificul actelor de dispozitie, Dimensiuni ale crizei societatii contemporane, Ed. Pro Universitaria
7. Utilizarea jurisdicţiilor offshore în montajele financiare internaţionale, Challenges of the Knowledge Society
8. Impactul paradisurilor fiscale asupra economiei mondiale, Procedia – Social and Behavioral Sciences Journal, Volume 62
9. Egalitatea de sanse intre femei si barbati – principiu fundamental al dreptului European, Exercitarea Dreptului la Nediscriminare si Egalitate de Sanse in Societatea Contemporana, Ed. Pro Universitaria
10. Monetary inflation as a result of economic and financial globalization, International Journal of Academic Reserch in Economics and Management Sciences

2007-prezent: participari conferinte
1. Criza Actuala in Contextul Globalizarii, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” – Aspecte teoretice
si practice privind infractiunea de fals intelectual.
2. Dimensiuni ale Crizei Societatii Contemporane, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” – Specificul Actelor de Dispozitie / Scurte consideratii privind raspunderea pentru daunele morale
3. Challenges of the Knowledge Society, Utilizarea jurisdicţiilor offshore în montajele financiare internaţionale;
4. Efecte actuale ale crizei asupra economiei globale – Companiile offshore – instrument al planificarii fiscale internationale
5. World Conference on Business, Economics and Management, Impactul paradisurilor fiscale asupra economiei mondiale
6. Nediscriminare si Egalitate de Sanse – Egalitatea de sanse intre femei si barbate – principiu fundamental al dreptului European.