Daniela-Anca Deteşeanu

Date de Contact:
E-mail: daniela-anca.deteseanu@drept.unibuc.ro; daniela.deteseanu@bpa.ro; dana_deteseanu@hotmail.com
Tel.: +40(0)21-315-71-87

Studii:
– 2014: Doctor în Drept – Universitatea din Bucureşti, cu teza de doctorat “Conceptul de crimă internaţională: abordări convenţionale şi dezvoltări jurisprudenţiale” (calificativ Excelent).
– 2012: Certificat de absolvire, Seminar de formare în domeniul Didacticii universitare a Dreptului cu o durată de 20 de ore, desfăşurat în perioada 7-9 decembrie 2012, Sinaia – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept.
– 2006: Certificat de absolvire, cursuri postuniversitare de pregătire psiho-pedagogică şi metodică – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
– 2001: Master în drept – “Maitrise en droit” – Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene – Universitatea Paris I Panthéon – Sorbonne.
– 2001: Licenţiată a Facultaţii de Drept a Universităţii din Bucureşti – specializarea Ştiinţe Juridice. Lucrare de diplomă – disciplina Protecţia Internaţională a Drepturilor Omului, titlul lucrării de diplomă fiind: “Libertatea de exprimare prin presă, cu specială privire asupra cauzei Dalban contra României”, pentru care a fost acordată nota 10/10.
– 2001: membră a echipei Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti la concursul de Drept Internaţional “Telders International Law Moot Court Competition”. Premiului I pentru cea mai bună argumentaţie orală (“Best Oral Argumentation”).
– 2000: Licenţă în drept – “Liceance en droit” – Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene – Universitatea Paris I Panthéon – Sorbonne.
– 1999: Diplomă de Studii Universitare Generale – “Diplôme d’Etudes Universitaires Générales” – Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene – Universitatea Paris I Panthéon – Sorbonne.
– 1999: bursă de studiu în Drept internaţional privat acordată de Colegiul Juridic Franco-Român şi de Ministerul Francez al Afacerilor Externe, la Bordeaux, Franţa.

Activitate Științifică:
– 2013-2014: raportor naţional pentru România la Congresul Internaţional de Drept Comparat, Viena 2014, organizat de Academia Internaţională de Drept
Comparat, secţiunea Drept Internaţional Public. Redactarea raportului de ţară cu tema: “The UN Convention on the Rights of the Child and Its Implementation in National Law”.
– 2013, noiembrie: participare la conferinţa internaţională “Supervising Matters related to Detention”, organizată de Academy of European Law – ERA, la Strasbourg, Franţa. Certificat de participare.
– 2013, mai: susţinerea prelegerii “Considérations jurisprudentielles sur l’immunité des agents des organisations internationales” în cadrul Colocviului anual al Reţelei Francofone de Drept Internaţional (RFDI) cu tema “Les immunités des organisations internationales et de leurs agents devant les tribunaux: Cour internationale de Justice, tribunaux internes etc.”, desfăşurat la Bucureşti (3 mai 2013).
– 2013, aprilie: antrenor al echipei de studenţi reprezentând Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept la Concursul internaţional pe teme de Drept european al drepturilor omului “René Cassin”. Echipa a fost câştigătoare a concursului “René Cassin” (Premiul I).
– 2012, noiembrie – 2013, aprilie: Grantul de cercetare “Study to collect data on children’s involvement in judicial proceedings” – etapa I (“Children’s involvement in criminal proceedings”), finanţat de Comisia Europeană şi coordonat de Milieu Ltd., raportor naţional unic (director de grant).
– 2012, octombrie-decembrie: Grantul de cercetare “Study on the legal framework applicable to racist and xenophobic hate speech and hate crime in EU Member States JUST/2011/EVAL/FW/0146/A4”, finanţat de Comisia Europeană şi coordonat de Milieu Ltd., raportor naţional unic (director de grant).
– 2012, octombrie-decembrie: Grantul de cercetare “Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC – the Mediation Directive”, finanţat de Comisia Europeană şi coordonat de Milieu Ltd., raportor naţional unic (director de grant).
– 2012, octombrie-decembrie: Grantul de cercetare “Member States policies for children with disabilities (or with different abilitites)”, finanţat de Parlamentul European şi coordonat de Milieu Ltd., raportor naţional unic (director de grant).
– 2012, mai: organizarea, în cadrul Centrului de Drepturile Omului şi în colaborare cu Asociaţia Studenţilor în Drept, a conferinţei “Law and Film: A Cinema Image of Justice and Human Rights”, susţinută de dl. Vyacheslav Bihun, funcţionar internaţional la Grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
– 2012: antrenor al echipei de studenţi reprezentând Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept la Concursul internaţional pe teme de Drept european al drepturilor omului “René Cassin”.
– 2011, iulie: participare ca expert în cadrul grupului de lucru organizat de APADOR-CH (Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki), în cadrul proiectului “Armonizarea definiţiilor legale ale torturii şi relelor-tratamente în conformitate cu prevederile Protocolului Adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite pentru Prevenirea Torturii (OPCAT)”.
– 2011, iunie: susţinerea prelegerii cu titlul “Situaţia din Libia şi Curtea Penală Internaţională – Răspunderea penală internaţională pentru încălcările drepturilor omului” în cadrul conferinţei “Ipostaze actuale ale Dreptului internaţional şi relaţiilor internaţionale”, organizată de Asociaţia Bismun.
– 2011: antrenor al echipei de studenţi reprezentând Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept la Concursul internaţional pe teme de Drept european al drepturilor omului “René Cassin”.
– 2011, februarie: participare la conferinţa internaţională “Building Peace in Post-Conflict Situations”, organizată în cadrul proiectului ATLAS de British Institute of
International and Comparative Law, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
– 2010, noiembrie: participare la conferinţa internaţională “The Integration of Human Rights Component and International Humanitarian Law in Peace Missions led by the European Union”, organizată în cadrul proiectului ATLAS de Universitatea Jaume I, Castellon, Spania.
– 2010, octombrie: participare la conferinţa internaţională “Jus post Bellum and Transitional Justice”, organizată în cadrul proiectului ATLAS de Universitatea Liberă din Bruxelles şi Magna Carta, Bruxelles, Belgia.
– 2010, iulie: susţinerea prelegerii cu tema “International Justice and Human Rights Violations – The International Criminal Court” (în limba engleză) în cadrul şcolii de vară “Human Rights and Transitional Justice”, organizată de Fundaţia Konrad Adenauer – Rule of Law Program South East Europe, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.
– 2010, iunie: membru al juriului concursului de procese simulate pe teme de Drept internaţional al drepturilor omului organizat de Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept – ELSA Bucureşti.
– 2010, mai: participare la seminarul internaţional cu tema “Pleadings before the European Court of Human Rights and Right to a Fair Trial”, organizat de Uniunea Internaţională a Avocaţilor, Viena, Austria. Certificat de participare.
– 2010, aprilie: membră a International Board of Review (Comitetul Internaţional de Evaluare) din cadrul concursului Telders International Law Moot Court Competition, Haga, Olanda.
– 2010: realizarea proiectului de cercetare “Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law”, finanţat de Comisia Europeană şi coodonat de Milieu Ltd. – Environmental Law and Policy, raportor naţional unic (director de grant).
– 2010: antrenor al echipei de studenţi reprezentând Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept la Concursul internaţional pe teme de Drept european al drepturilor omului “René Cassin”.
– 2009, septembrie: participare la cel de-al 18-lea Congres Internaţional de Drept Penal organizat de Asociaţia Internaţională de Drept Penal, Istanbul, Turcia. Certificat de participare.
– 2009, iulie: participare la conferinţa internaţională “The Role of Third Parties in Protecting Civilian Populations during Armed Conflict”, organizată în cadrul proiectului ATLAS de către Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne – Centrul de studiu şi cercetare în domeniul Dreptului internaţional (UP1-CERDIN), Paris, Franţa.
– 2009, iunie: susţinerea prelegerii cu tema: “Justiţia de tranziţie şi apărarea drepturilor omului – principiul neretroactivităţii legilor” în cadrul dezbaterii “Condamnarea crimelor comunismului în România şi aplicarea dreptului internaţional”, organizată de Fundaţia Konrad Adenauer – Rule of Law Program South East Europe.
– 2009, mai-iunie: participare la cel de-al 9-lea Curs de specializare în Drept Internaţional Penal, organizat de International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Siracusa, Italia. Premiul II la concursul de procese simulate organizat în cadrul acestui curs. Diplomă de participare.
– 2008, decembrie: coodonatoarea echipei Facultăţii de Drept din Universitatea Bucureşti implicată în proiectul “Sesiuni Internaţionale pentru aniversarea a 60 de ani de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi a 10 ani de la adoptarea Declaraţiei de la Valencia privind responsabilităţile şi obligaţiile individului – Proiect Euro-american” (“International Sessions Commemorating the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 10th Anniversary of the Valencia Declaration of Human Responsibilities and Duties – Euro-American Project”), Etapa I, coordonat de Asociaţia Helsinki España – Human Dimension – Valencia, Spania. Certificat de participare.
– 2008, octombrie: participare la Colocviul organizat în cadrul Proiectului ATLAS cu tema “La protection assurée par le Droit international des droits de l’homme et le Droit international humanitaire aux personnes vulnérables en cas de conflit armé”. Prezentarea prelegerii: “La protection des femmes en temps de conflit armé”, Bucureşti, România (în limba franceză).
– 2008, septembrie: participare la Conferinţa Bienală a Societăţii Europene de Drept Internaţional cu tema “Dreptul internaţional într-o lume eterogenă” (“International Law in a Heterogeneous World”) – Heidelberg, Germania.
– 2008, iunie: participare la Şcoala de vară pe teme de Drept Penal International Marie Curie Summer School, organizată de Grotius Center, Haga, Olanda. Prezentarea stadiului cercetării ştiinţifice în cadrul elaborării tezei de doctorat. Certificat de participare.
– 2008, aprilie: membră a International Board of Review (Comitetul Internaţional de Evaluare) din cadrul concursului Telders International Law Moot Court Competition, Haga, Olanda.
– 2008: membră a echipei române de cercetare implicată în proiectul “ATLAS – Conflicte armate, menţinerea păcii, justiţie tranzitorie: dreptul ca soluţie”, finanţat de Comisia Europeană şi coodonat de Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne – Centrul de studiu şi cercetare în domeniul Dreptului internaţional (UP1- CERDIN).
– 2008: antrenarea echipei de studenţi ai Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, participanţi la concursul de procese simulate pe teme de Drept Internaţional Umanitar “Jean Pictet”.
– din 2008: membră a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal.
– 2007, octombrie: participare la Conferinţa ştiinţifică “De la Convenţia din 1937 privitoare la înfiinţarea unei Curţi Penale Internaţionale la Statutul de la Roma – Dezvoltarea unui sistem al justiţiei penale internaţionale. In memoriam Vespasian Pella” – Haga, Olanda.
– 2007, septembrie: participare la Forumul Bienal al Societăţii Europene de Drept Internaţional cu tema: “Forţa Dreptului internaţional într-o epocă a integrării europene” (“The Power of International Law in Times of European Integration”) – Budapesta, Ungaria.
– 2007, septembrie: participare la cel de-al VI-lea Seminar Doctoral Internaţional şi European organizat de Institutul de Drept al Păcii şi Dezvoltării şi Universitatea Nisa-Sophia Antipolis; prezentarea stadiului cercetării ştiinţifice în cadrul elaborării tezei de doctorat. Certificat de participare.
– 2007: membră a echipei române de cercetare implicată în proiectul “Verificarea conformităţii măsurilor adoptate de statele membre privind transpunerea directivelor din sectorul azilului şi migraţiei”, proiect finanţat de Comisia Europeană şi coordonat de Reţeaua Academică Odysseus.
– 2006-2007: raportor naţional pentru România în cadrul proiectului “Mapping
International Law in Europe”, organizat de Societatea Europeană de Drept Internaţional (“European Society of International Law”) – Etapa a II-a.
– 2006, mai: participare la Conferinţa Bienală a Societăţii Europene de Drept Internaţional cu tema: “Este necesar Dreptul international” (“International Law: Do We Need It?”) – Paris, Franţa.
– din 2005: conducere seminarii la disciplina Protecţia Internaţională a Drepturilor Omului la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti – colaborator extern.
– din 2004: doctorand în Drept Internaţional Public al Facultăţii de Drept din Universitatea Bucureşti, conducător de doctorat: prof. univ. dr. Raluca Miga- Beşteliu. Tema lucrării: “Conceptul de crimă internaţională. Abordări convenţionale şi
dezvoltări jurisprudenţiale”.
– din 2004: membră a Societăţii Europene de Drept Internaţional.
– 2004: raportor naţional pentru România în cadrul proiectului “Mapping International Law in Europe”, organizat de Societatea Europeană de Drept Internaţional.
– 2003: “Diploma de merit” conferită de Guvernul României pentru “contribuţia de excepţie la promovarea pe plan internaţional a Şcolii Româneşti de Drept Internaţional prin obţinerea de rezultate foarte bune la concursul Telders International Law Moot Court Competition”.
– 2003-2004: conducere seminarii la disciplina Drept Internaţional Public la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti – colaborator extern.
– din 2002: membră a Asociaţiei Române de Drept Internaţional – Ramura Română a Asociaţiei de Drept Internaţional.
– 2001-2004: antrenarea echipelor de studenţi ai Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, participanţi la concursul de procese simulate pe teme de Drept Internaţional “Ben Telders”.
– din 2001: conducere seminarii la disciplinele Drept Internaţional Public şi, respectiv, Organizaţii şi Relaţii Internaţionale la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti – colaborator extern.

Experiență Profesională:
– 2014, mai: membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor – Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, examenul de promovare ca judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
– 2013 – în prezent: responsabil al programului Erasmus în cadrul Facultăţii de Drept al Universităţii din Bucureşti.
– 2013, mai: membru supleant în Comisia de soluţionare a contestaţiilor – Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, examenul de promovare ca judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
– 2011 – în prezent: membru al Consiliului Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.
– 2009 – în prezent: Director al Centrului de Drepturile Omului – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept.
– 2008-2011: membră a colegiului de redacţie al Revistei “Curierul Judiciar”, publicaţie lunară a Editurii C.H. Beck.
– 2008: asistent universitar, disciplina Protecţia Internaţională a Drepturilor Omului, Facultatea de Drept – Departamentul de Drept Public, Universitatea din Bucureşti.
– din 2004: avocat asociat al Societăţii Civile de Avocaţi “Bulai şi Asociaţii”.
– 2003: avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti.
– 2002: avocat stagiar în cadrul Baroului Bucureşti şi avocat colaborator al Societăţii Civile de Avocaţi “Bulai şi Asociaţii”.

LIMBI STRĂINE:
– Engleză: foarte bine. Din anul 2003: traducător autorizat de Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerul Justiţei, în domeniul juridic.
– Franceză: foarte bine. 1996: Diploma de Studii Secundare de Limbă Franceză, acordată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Franceze. Din anul 2002: traducător autorizat de Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerul Justiţei, în domeniul juridic.
– Spaniolă: foarte bine. Absolventă a cursurilor Institutului Cervantes din Bucureşti
– nivel superior (“D”). 2003 – curs de spaniolă juridică organizat de Institutul Cervantes din Bucureşti.
– Germană: începător. 2003: curs de limba germană la Institutul Goethe din Bucureşti.

ALTE APTITUDINI:
– cunoştinţe solide de operare pe calculator: Windows XP; Office; Internet.
– permis de conducere categoria B