Daniel Vinerean


Daniel Vinerean este membru al Baroului București de mai mult de 10 ani, alăturându-se echipei D&B David și Baias în luna noiembrie 2017.

Fiind implicat și coordonând numeroase proiecte de consultanță în materia dreptului civil și comercial, Daniel a dezvoltat o bună cunoaștere atât a nevoilor cât și a intereselor de afaceri ale clienților, fiind capabil să ofere asistență în chestiuni complexe și sensibile de drept.

De asemenea, competențele sale includ și domeniul protecției datelor cu caracter personal. Daniel este parte din toate proiectele de consultanță și asistență întemeiate pe Regulamentul General de Protecție a Datelor. Implicarea sa în acest domeniu vizează evaluarea stadiului actual din perspectiva cerințelor Regulamentului și formularea de recomandări specifice, elaborarea procedurilor interne care sa asigure conformitatea și redactarea de documente care sa îndeplinească standardele necesare asigurării unei protecții adecvate a datelor cu caracter personal.