Daniel Nițu


Daniel Nitu

Informaţii de contact
e-mail: daniel.nitu@nitu-law.ro
e-mail: dnitu@law.ubbcluj.ro

Experienţă
2019 – prezent: cabinet individual de avocat Daniel Niţu, Baroul Cluj;
2016 – prezent: Directorul Departamentului de Drept Public din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
2013 – prezent: lector universitar doctor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, titular al disciplinei Drept penal, partea generală (nivel licenţă), Drept penal european (nivel master) şi Drept execuţional penal (nivel master);
2015 – prezent: formator, programe de formare continuă derulate pe bază de finanţare europeană, Institutul Naţional al Magistraturii;
2020: formator asociat, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul Teritorial Cluj;
2012 – 2019: avocat colaborator în cadrul SCA „Iordăchescu şi Asociaţii”;
2019: membru al comisiei numite de Consiliul Superior al Magistraturii pentru concursul de admitere în magistratură;
2013, 2014, 2015, 2017, 2018: membru al Comisiei numite de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru promovarea în funcţia de judecător la ICCJ – secţia penală;
2008 – 2013: asistent universitar doctor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
2010: membru al Comisiei din cadrul Ministerului Justiţiei, însărcinate cu elaborarea Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal;
2006 – 2008: preparator universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Educaţie şi formare
2015: stagiu de cercetare, Max-Planck – Institut für ausländisches und internationales Strafrecht – Freiburg im Breisgau, Germania;
2012: doctor în drept penal, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, sub coordonarea prof. univ. dr. Gheorghiţă Mateuţ, teza „Imunitatea şefului de stat în dreptul penal”;
2011: stagiu de cercetare, Max-Planck – Institut für ausländisches und internationales Strafrecht – Freiburg im Breisgau, Germania;
2010: absolvent, Colegiul Noua Europă, Bucureşti, sub coordonarea prof. univ. dr. Andrei Pleşu;
2008: curs de specializare, drept internaţional penal, Bonn, Germania;
2007: curs de specializare, drept penal european, Institutul Internaţional de Studii Superioare în Ştiinţe Penale, Siracusa, Italia;
2007: curs de specializare, drept internaţional penal, Bonn, Germania;
2007: curs de specializare, drept penal european, Europäische Rechtsakademie (ERA, Germania), Departamentul de Luptă Anti-Fraudă, România;
2006: curs de specializare, drept internaţional penal, Institutul Internaţional de Studii Superioare în Ştiinţe Penale, Siracusa, Italia;
2005: master, Instituţii de drept penal, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept;
2005: curs de specializare, drept internaţional penal, Institutul Internaţional de Studii Superioare în Ştiinţe Penale, Siracusa, Italia;
2004: licenţă, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept;
2003: absolvent, primul ciclu în drept comparat, Facultatea Internaţională de Drept Comparat, Strasbourg, Franţa,

Alte responsabilităţi administrative şi profesionale
Membru, Baroul Cluj;
Punct de contact pentru România al ECLAN (European Criminal Law Academic Network);
Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal;
Membru al Asociaţiei Române de Drept Penal;
Membru al Asociaţiei Române de Cercetare a Dreptului Penal European;
Membru în Colegiul de redacţie al revistei „Curierul Judiciar”;
Referent ştiinţific, revista „Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Drept”;
Secretar de redacţie, revista „Caiete de Drept Penal”.

Limbi străine
engleză, germană

Publicaţii (selectiv)
Cărţi
Drept penal. Partea generală, vol. 2, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018 (în colaborare cu Florin Streteanu);
Aspecte actuale de drept şi procedură penală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015 (în colaborare cu Gheorghiţă Mateuţ şi Lucian Criste);
Drept penal. Partea generală, vol. 1, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 (în colaborare cu Florin Streteanu);
Imunitatea şefului de stat în dreptul penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
Drept penal. Partea generală. Culegere de teste grilă, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005 (în colaborare cu Florin Streteanu).

Articole, studii, note critice
Extended and Third Party Confiscation in the EU, în A. Bernardi, F. Rossi (coord.), Improving Confiscation Procedures in the European Union, Jovene Editore, Napoli, 2019;
Romania, în A. Bernardi, F. Rossi (coord.), Improving Confiscation Procedures in the European Union, Jovene Editore, Napoli, 2019 (coautori F. Streteanu şi D. Moroşan);
Unele aspecte controversate privind reabilitarea, în F. Ciopec, L.M. Stănilă, I.C.Paşca, Previzibilitatea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie penală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
Durata măsurilor preventive în cazul persoanei juridice. O critică a deciziei nr. 139/2016 a Curţii Constituţionale, Caiete de Drept Penal, nr. 3/2018;
Confiscarea extinsă. Confiscarea specială. Confiscarea de la terţi, Caiete de Drept Penal, nr. 4/2017;
Unele consideraţii privind concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei, în C. Mitrache, A.-R. Trandafir (coord.), In Honorem Nicolae Volonciu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
Timpul care nu mai are infinită răbdare sau vremea reformei Legii evaziunii fiscale, Tax Magazine, nr. 4/2017 (în colaborare cu Cosmin Costaş);
Romania. Country profile on penalties in drug trafficking cases in Romania, în R. Kert, A. Lehner, B. Hughes, O. Dalbinoë (coord.), Drug trafficking penalties across the European Union: a survey of expert opinion, Technical report, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2017;
Non-custodial sanctions and measures. Principles and rules in the framework of EU legislation, în A. Bernardi, A. Martufi (coord.), Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems, Jovene Edirore, Napoli, 2016;
Romania, în A. Bernardi, A. Martufi (coord.), Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems, Jovene Edirore, Napoli, 2016 (în colaborare cu Florin Streteanu şi Ioana Curt);
CJUE. Cauza C-129/14, Zoran Spasic. Principiul ne bis in idem. Compatibilitatea art. 54 din Convenţia Schengen cu art. 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Curierul Judiciar, nr. 9/2015;
Brief Analsyis of the Fine Penalty Settlement in the New Romanian Penal Code, Journal of Eastern-European Criminal Law, nr. 1/2015;
Noi valenţe ale principiului non bis in idem, volumul Secţiunii Penale a Conferinţei Internaţionale Bienale a Facultăţii de Drept, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
Articolul 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Neconstituţionalite. Efecte, Tax Magazine, nr. 5/2015;
Imputabilitatea şi cauzele de neimputabilitate în Codul penal, Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, Supliment, 2014;
Anularea renunţării şi amânării aplicării pedepsei. Incongruenţe în aplicarea practică, Curierul Judiciar, nr. 3/2014;
Între dreptul constituţional şi dreptul penal – imunitatea prezidenţială, în Colectiv, Drept şi drepturi – tradiţie şi modernitate. In honorem Ion Deleanu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
Natura juridică a imunităţii preşedintelui republicii, Revista de Drept Penal, nr. 4/2012;
Imunitatea preşedintelui României în dreptul penal, Dreptul, nr. 2/2012;
The Influence of the International Criminal Tribunal’s for the former Yugoslavia Case-law over customary international criminal law, New Europe College Yearbook 2010, Bucharest, 2012;
Imunitatea şefului de stat în dreptul comparat – Europa şi Statele Unite ale Americii. Studiu de drept comparat, Caiete de Drept Penal, nr. 4/2011;
Unele consideraţii privind infracţiunea de hărţuire introdusă de noul Cod penal, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2011;
Încadrarea juridică a faptei. Îmbibaţie alcoolică peste limita legală. Vătămare corporală din culpă. Concurs de infracţiuni sau infracţiune complexă – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite. Decizia nr. 26 din 12 octombrie 2009, Curierul Judiciar, nr. 8/2010;
Cazul Noriega. Traficul de droguri şi imunitatea şefului de stat?, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2010;
Libertatea de exprimare şi libertatea presei versus buna desfăşurare a justiţiei (Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavie, Camera Specială, decizia din 14 septembrie 2009 în cazul IT-02-54-R77.5, cauza Florence Hartmann), Caiete de Drept Penal, nr. 4/2009;
Profanare de morminte în concurs real cu infracţiunea de omor atunci când inculpatul, prin dezmembrarea, incendierea cadavrului, urmăreşte ascunderea faptei (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, decizia nr. 35 din 22 septembrie 2008), Caiete de Drept Penal, nr. 3/2009;
Stabilirea pedepsei ce determină calculul termenului de reabilitare judecătorească în ipoteza pedepselor rezultante prin cumul juridic sau aritmetic – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite. Decizia nr. 3 din 19 ianuarie 2009, Curierul Judiciar, nr. 10/2009;
Eroare gravă de fapt care a condus la pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare. Depăşirea limitelor legitimei apărări. Circumstanţă atenuantă legală. Legitimă apărare. Cauză care înlătură caracterul penal al faptei. Distincţie (ICCJ, secţia penală, decizia nr. 686/2008), Caiete de Drept Penal, nr. 1/2009;
O privire asupra infracţiunilor prevăzute de Statutul Curţii Penale Internaţionale, Caiete de Drept Penal, nr. 3/2008;
Consecinţele jurisprudenţei Pinochet asupra imunităţii şefului de stat, Caiete de Drept Penal, nr. 4/2007;
Provocare. Puternică tulburare sau emoţie. Condiţii (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 4028/2005), Caiete de Drept Penal, nr. 4/2007;
Ancheta procurorului în cazul Curţii Penale Internaţionale, Dreptul, nr. 10/2007;
Eroarea în concepţia lui Corpus Juris, Revista de Drept Penal, nr. 1/2007;
Viol. Decesul victimei. Lipsa plângerii prealabile a părţii vătămate. Consecinţe (Curtea de Apel Cluj, secţia penală, decizia nr. 342 din 9 decembrie 2004), Caiete de Drept Penal, nr. 4/2006;
Modificările aduse în materia confiscării de prevederile Legii nr. 278/2006, Caiete de Drept Penal, nr. 3/2006;
Efectele erorii de fapt în cazul circumstanţelor atenuante legale, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2006;
Distincţie între tăinuire şi favorizarea infractorului. Posibilitatea reţinerii ambelor infracţiuni în concurs. Tipul concursului (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 4646 din 20 septembrie 2004), Caiete de Drept Penal, nr. 1/2006;
Profanare de cadavre. Latura subiectivă. Concurs real caracterizat (notă critică la decizia nr. 907/2003 a CSJ, secţia penală), Pandectele Române, nr. 3/2005;
Fapte care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială. Forma ilicitului, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2005;
Viol. Perversiuni sexuale. Înţelesul expresiei act sexual de orice natură, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2005 (în colaborare cu Florin Streteanu);
Teoria riscului în dreptul penal, Revista de Drept Penal, nr. 1/2005;
Perversiunea sexuală, corupţia sexuală şi incestul. Infracţiuni contra persoanei sau contra moralei?, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Jurisprudentia, nr. 1-2/2004;
Unele delimitări privind infracţiunea de viol, Revista de Drept Penal, nr. 2/2004;
Eutanasia – o pantă aluneacoasă?, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Series Jurisprudentia, nr. 2/2003 (în colaborare cu Liviu Mureșan).