Daniel Nitu

Daniel Nițu

Informaţii personale
data naşterii: 28 aprilie 1981

Informaţii de contact
e-mail: daniel.nitu@iordachescu-law.ro
e-mail: dnitu@law.ubbcluj.ro

Experienţă
2013-prezent: lector universitar doctor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, titular al disciplinei Drept penal, partea generală (nivel licenţă), Drept penal internaţional (nivel licenţă) şi Drept penal european (nivel master)
2015: expert, domeniul drept penal, Institutul Naţional al Magistraturii;
2015: conferenţiar, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul Teritorial Cluj;
2013, 2014, 2015: membru al Comisiei numite de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru promovarea în funcţia de judecător la ICCJ
2012: avocat în cadrul SCA „Iordăchescu şi Asociaţii”
2010: membru al Comisiei din cadrul Ministerului Justiţiei, însărcinate cu elaborarea Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal
2008-2013: asistent universitar doctor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
2006-2008: preparator universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Educaţie şi formare
2015: stagiu de cercetare, Max-Planck – Institut für ausländisches und internationales Strafrecht – Freiburg im Breisgau, Germania
2012: doctor în drept penal, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, sub coordonarea prof. univ. dr. Gheorghiţă Mateuţ, teza „Imunitatea şefului de stat în dreptul penal”
2011: stagiu de cercetare, Max-Planck – Institut für ausländisches und internationales Strafrecht – Freiburg im Breisgau, Germania
2010: absolvent, Colegiul Noua Europă, Bucureşti, sub coordonarea prof. univ. dr. Andrei Pleşu
2008: curs de specializare, drept internaţional penal, Bonn, Germania
2007: curs de specializare, drept penal european, Institutul Internaţional de Studii Superioare în Ştiinţe Penale, Siracusa, Italia
2007: curs de specializare, drept internaţional penal, Bonn, Germania
2007: curs de specializare, drept penal european, Europäische Rechtsakademie (ERA, Germania), Departamentul de Luptă Anti-Fraudă, România
2006: curs de specializare, drept internaţional penal, Institutul Internaţional de Studii Superioare în Ştiinţe Penale, Siracusa, Italia
2005: master, Instituţii de drept penal, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
2005: curs de specializare, drept internaţional penal, Institutul Internaţional de Studii Superioare în Ştiinţe Penale, Siracusa, Italia
2004: licenţă, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
2003: absolvent, primul ciclu în drept comparat, Facultatea Internaţională de Drept Comparat, Strasbourg, Franţa

Alte atribuţii:
Membru, Baroul Cluj
Membru în Senatul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Comisia Coduri, regulamente şi probleme juridice
Membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Membru al Asociației Internaționale de Drept Penal
Membru al Asociației Române de Drept Penal
Coordonatorul echipei de drept penal a Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Secretarul Comisiei de Admitere din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Membru în Colegiul de redacţie al revistei „Curierul Judiciar”
Referent ştiinţific, revista „Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Drept”
Secretar de redacţie, revista „Caiete de Drept Penal”

Limbi străine
engleză, germană

Publicaţii (selectiv)
Aspecte actuale de drept şi procedură penală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015 (în colaborare cu Gheorghiţă Mateuţ şi Lucian Criste);
CJUE. Cauza C-129/14, Zoran Spasic. Principiul ne bis in idem. Compatibilitatea art. 54 din Convenţia Schengen cu art. 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Curierul Judiciar, nr. 9/2015;
Brief Analsyis of the Fine Penalty Settlement in the New Romanian Penal Code, Journal of Eastern-European Criminal Law, nr. 1/2015;
Noi valenţe ale principiului non bis in idem, în V. Paşca, F. Ciopec, M. Roibu (coord.), Dreptul penal român şi dreptul penal maghiar – probleme actuale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
Articolul 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Neconstituţionalite. Efecte, Tax Magazine, nr. 5/2015;
Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014 (în colaborare cu Florin Streteanu);
Imputabilitatea şi cauzele de neimputabilitate în Codul penal, Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, Supliment, 2014;
Anularea renunţării şi amânării aplicării pedepsei. Incongruenţe în aplicarea practică, Curierul Judiciar, nr. 3/2014;
Între dreptul constituţional şi dreptul penal – imunitatea prezidenţială, în Colectiv, Drept şi drepturi – tradiţie şi modernitate. In honorem Ion Deleanu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
Imunitatea şefului de stat în dreptul penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
Drept penal. Partea generală. Culegere de teste grilă, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005 (în colaborare cu Florin Streteanu);
Unele consideraţii privind natura juridică a imunităţii preşedintelui în dreptul penal român, Revista de Drept Penal, nr. 4/2012;
Imunitatea preşedintelui României în dreptul penal, Dreptul, nr. 2/2012;
The Influence of Case Law of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia on Customary International Criminal Law, New Europe College Yearbook 2009 – 2010, Bucureşti, 2012;
Imunitatea şefului de stat în dreptul comparat – Europa şi Statele Unite ale Americii, Caiete de Drept Penal, nr. 4/2011;
Unele consideraţii privind infracţiunea de hărţuire introdusă de noul Cod penal, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2011;
Cazul Noriega. Traficul de droguri şi imunitatea şefului de stat, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2010;
Libertatea de exprimare şi libertatea presei versus buna desfăşurare a justiţiei (Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavie, Camera Specială, decizia din 14 septembrie 2009 în cazul IT-02-54-R77.5, cauza Florence Hartmann), Caiete de Drept Penal, nr. 4/2009;
Profanare de morminte în concurs real cu infracţiunea de omor atunci când inculpatul, prin dezmembrarea, incendierea cadavrului, urmăreşte ascunderea faptei (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, decizia nr. 35 din 22 septembrie 2008), Caiete de Drept Penal, nr. 3/2009;
Stabilirea pedepsei ce determină calculul termenului de reabilitare judecătorească în ipoteza pedepselor rezultante prin cumul juridic sau aritmetic – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite. Decizia nr. 3 din 19 ianuarie 2009, Curierul Judiciar, nr. 10/2009;
Eroare gravă de fapt care a condus la pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare. Depăşirea limitelor legitimei apărări. Circumstanţă atenuantă legală. Legitimă apărare. Cauză care înlătură caracterul penal al faptei. Distincţie (ICCJ, secţia penală, decizia nr. 686/2008), Caiete de Drept Penal, nr. 1/2009;
– O privire asupra infracţiunilor prevăzute de Statutul Curţii Penale Internaţionale, Caiete de Drept Penal, nr. 3/2008;
Consecinţele jurisprudenţei Pinochet asupra imunităţii şefului de stat, Caiete de Drept Penal, nr. 4/2007;
Provocare. Puternică tulburare sau emoţie. Condiţii (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 4028/2005), Caiete de Drept Penal, nr. 4/2007;
Ancheta procurorului în cazul Curţii Penale Internaţionale, Dreptul, nr. 10/2007;
Eroarea în concepţia lui Corpus Juris, Revista de Drept Penal, nr. 1/2007;
Viol. Decesul victimei. Lipsa plângerii prealabile a părţii vătămate. Consecinţe (Curtea de Apel Cluj, secţia penală, decizia nr. 342 din 9 decembrie 2004), Caiete de Drept Penal, nr. 4/2006;
Modificările aduse în materia confiscării de prevederile Legii nr. 278/2006, Caiete de Drept Penal, nr. 3/2006;
Distincţie între tăinuire şi favorizarea infractorului. Posibilitatea reţinerii ambelor infracţiuni în concurs. Tipul concursului (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 4646 din 20 septembrie 2004), Caiete de Drept Penal, nr. 1/2006;
Efectele erorii de fapt în cazul circumstanţelor atenuante legale, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2006;
Fapte care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială. Forma ilicitului, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2005;
Viol. Perversiuni sexuale. Înţelesul expresiei act sexual de orice natură, Caiete de Drept Penal, nr. 1/2005 (în colaborare cu Florin Streteanu);
Profanare de cadavre. Latura subiectivă. Concurs real caracterizat (notă critică la decizia nr. 907/2003 a CSJ, secţia penală), Pandectele Române, nr. 3/2005;
Teoria riscului în dreptul penal, Revista de Drept Penal, nr. 1/ 2005;
Perversiunea sexuală, corupţia sexuală şi incestul. Infracţiuni contra persoanei sau contra moralei?, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Jurisprudentia, nr. 1-2/2004;
Unele delimitări privind infracţiunea de viol, Revista de Drept Penal, nr. 2/2004;
Eutanasia – o pantă alunecoasă?, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Jurisprudentia, nr. 2/2003 (în colaborare cu Liviu Mureşan).