Daniel Mirauta

Daniel Mirăuță

Informații personale
data nașterii: 24 aprilie 1980

Informaţii de contact
+40744707694/+40736 151 573
mirautad@yahoo.com

Experienţă relevantă
1 mai 2013- prezent: judecător în cadrul secţiei civile – Tribunalul Iaşi; formator colaborator în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, pe disciplina Drept procesual civil;
1 februarie 2009 – 1 mai 2013: judecător definitiv în cadrul secţiei penale – Judecătoria Iaşi; purtător de cuvânt al Judecătoriei Iaşi, conducător al Biroului de Informare şi relaţii cu Publicul; formator colaborator în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, pe disciplina Drept procesual penal;
15 august 2007 –  1 februarie 2009: judecător stagiar la Judecătoria Paşcani; judecător desemnat  responsabil în cadrul instanţei cu cooperarea judiciară internaţională; formator colaborator în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, pe disciplina “Cooperare judiciară în materie civilă”.

Educaţie şi formare
martie-octombrie 2010: Participant la programul “Leaders for Justice”, din cadrul Programului Statul de Drept, Europa de Sud-Est, Fundaţia Konrad-Adenauer-Stiftung;
octombrie 2005-iunie 2007: Auditor de justiţie la Institutul Național al Magistraturii;
octombrie 2003-iunie 2004: Student al Facultății de Drept din Cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași. (Diplomă de studii aprofundate în specializarea  “Drept internaţional public şi privat”);
februarie 2004, septembrie 2004, februarie 2005, iunie 2005: Cursuri de Pregătire și Perfecționare  a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate;
octombrie 1999-iunie 2003: Studii de licență  la Facultatea de Drept din Cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

Articole publicate
”Scurtă interpretare a art. 137 Cod Penal” în Revista Dreptul, nr. 12/ 2009;
”Anularea reabilitării de drept- instituţie reglementată implicit în Codul Penal” în Revista Dreptul, nr 3/ 2010;
”Consideraţii referitoare la coexistenţa cauzei de atenuare prevăzute de art. 320 indice 1 alin. (7) Cod procedură penală cu circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin. (1) lit. c) Cod penal în Revista Dreptul, nr. 8/2011;
Pre(a)ocupat de a păstra aparența de imparțialitate și obiectivitate, judecătorul devine distant”, JURIDICE.ro, 30 mai 2012.

Varia
Limbi străine cunoscute: engleză, franceză.
Posesor al Certificatului de Franceză juridică emis de Camera de Comerţ şi Industrie din Paris (nivel B2 din Cadrul european comun de referință)
Permis de conducere categoria B.