Daniel Ghiță

Daniel Ghita

Informaţii personale
Data nașterii: 12 mai 1974

Informaţii de contact
0351.177.100
daniel.ghita74@yahoo.com

Experiență profesională
2017 – prezent: profesor universitar, conducător de doctorat, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept
2016 – prezent: vicepreşedinte al Senatului Universităţii din Craiova; preşedinte Comisia de coduri şi regulamente, Universitatea din Craiova
2016 – prezent: director INPPA Craiova
2012 – prezent: arbitru, Curtea de Arbitraj Dolj
2009 – prezent: lector INPPA Craiova
2008 – prezent: Prodecan
2008 – prezent: Membru al Senatului Universităţii din Craiova
2006 – 2007: Secretar ştiinţific
2006 – prezent: conferenţiar universitar, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Privat
2004 – prezent: Membru al Consiliului Facultăţii de Drept
2002 – 2006: lector universitar, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Catedra de Drept Privat
1999 – 2002: Asistent universitar, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Catedra de Drept Privat
1997 – 1999: Preparator universitar, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Catedra de Drept Privat
1996 – prezent: Avocat, Baroul Dolj, Cabinet individual avocat

Educaţie şi formare
2010 – 2013: Cercetare postdoctorală, Drept civil, Drept procesual civil, Universitatea din Craiova, contract POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect strategic ID 61968 (2009), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
1997 – 2001: Doctor în stiinţe juridice, domeniul Drept, specializarea Drept civil, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
1992 – 1996: Licenţiat în Ştiinţe juridice, Specializarea Drept, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
1988 – 1992: Diploma de Bacalaureat, Profil Real, matematică-fizică, Liceul de matematică-fizică „Nicolae Bălcescu” (actual Colegiul Naţional Carol I), Craiova

Centre de cercetare
2012 – prezent: membru fondator, Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova
2008 – prezent: membru, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, care îşi desfăşoară activitatea sub egida Academiei Române din 27.02.2007
2014-2015: coordonator la nivelul Universităţii din Craiova al proiectului „Stagii de practică pentru cariera ta în drept”, contract POSDRU/161/2.1/G/139733, derulat în perioada 2014-2015, beneficiar Institutul Notarial Român

Informații suplimentare
2010 – prezent: expert evaluator ARACIS
2013 – prezent: lector Institutul Institutul Notarial Român
Membru în comisiile de concurs pentru admitere/definitivat în profesiile juridice
Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul juridic superior
Preşedinte/referent de specialitate în comisiile pentru susţinerea publică a peste 15 teze de doctorat/membru în comisiile de îndrumare ale doctoranzilor (peste 40)
Membru în colegiul de redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice, Editura Universul Juridic
Membru în consiliul editorial al revistei de Ştiinţe Politice, Editura Universitaria Craiova
Coordonator, la nivelul facultăţii, al practicii de specialitate a studenţilor; responsabil cu încheierea convenţiilor de practică cu parteneri din mediul juridic
Iniţiator programe de studii de master, participare la elaborarea rapoartelor de autoevaluare
Activitate de voluntariat în comunitatea academică
Promovarea imaginii facultăţii în mass-media
Implicarea în organizarea concursurilor/cercurilor ştiinţifice studenţeşti, şcolilor de vară/iarnă
Din anul 1997 secretar, membru sau preşedinte al comisilor de admitere la ciclul de studii licenţă şi master, al comisiilor de susţinere a examenului de licenţă şi de finalizare a studiilor de master

Varia
Permis de conducere categoria B
Limbi străine: engleză, franceză