Daniel Cazacu-Ganea

Daniel Cazacu-Ganea

Informaţii personale
locul naşterii: Bîrlad

Informaţii de contact
daniel_cazacu@yahoo.com

Experienţă
2002-2006: colaborator al Institutului Naţional de Administraţie şi al Centrului Teritorial de Formare Continuă Bucureşti
2002-prezent: asistent universitar în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică – disciplinele drept comunitar/european, protecţia juridică a drepturilor omului, drept civil
1999-2004 şi 2005, colaborator al Institutului Român pentru Drepturile Omului
1997-2003: preparator şi apoi asistent universitar în cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, Facultatea de Drept – disciplinele drept civil, drept roman, drept procesual civil, drept instituţional comunitar, mari sisteme de drept contemporan
1998-prezent: avocat definitiv, Daniel Cazacu-Ganea CI, Baroul Bucureşti
1996-1998: avocat stagiar, Constantin Mihăilă CI, Baroul Bucureşti

Studii
1999, 2000, 2001, 2002, 2003: diplome de absolvire a cursurilor de vară ale Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului
2002: seminar OSCE „Judicial systems and human rights” – Varşovia
2002: diplomă şi medalie de merit acordate de Baroul Bucureşti pentru participarea la concursul de pledoarii „Istrate Micescu”, cu tema: despre neconstituţionalitatea art. 305 din Codul de procedură civilă;
diplomă de absolvire a cursurilor postuniversitare – sesiunea august 2000 – Institutul Român pentru Drepturile Omului
diplome de droit compare (premier cycle) – Session de printemps 2000, Strasbourg – Faculte Internationale de Droit Compare
cursul de drept comparat (al doilea ciclu) – sesiunea de primăvară 2001, Strasbourg – Facultatea Internatională de Drept Comparat
1992-1996: Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti – media generală 9,62 (zi)

Lucrări publicate
– Consideraţii privind aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
– Principiul prioritatii dreptului comunitar fata de dreptul romanesc. Aspecte teoretice şi practice – studiu pe suport electronic (CD), în cadrul „3rd SNSPA International Conference, 22 may 2009, Bucharest, Romania, implications of the Global Economic Crisis”
– Definirea termenului de cetăţean – articol publicat în volumul „Cetăţenie naţională – Cetăţenie europeană”, editat de Comitetul Naţional Român UNESCO pentru Dezvoltare Culturală, Centrul pentru Studiul Integrării Europene (2003)
– Recursul în anulare în urma unei hotărâri a Curţii Europene a Drepturilor Omului – articol în revista dreptul nr. 12/2001

Lucrări de specialitate prezentate public
– Protecţia juridică a persoanelor vârstnice;
– Raport privind respectarea convenţiei împotriva torturii şi altor pedepse, ori tratamente crude, inumane sau degradante
– Rolul şi locul forţelor de ordine publică în procesul de integrare europeană. Tratatul de la Amsterdam
– Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cu specială referire la reforma sistemului judiciar potrivit protocolului nr. 11
– Consideraţii privind dreptul la un proces echitabil
– Europa şi justiţia (privire istorică)
– Protecţia legală împotriva discriminării
– Respectarea drepturilor omului în relaţia dintre cetăţean şi administraţie
– Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
– Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
– Acquis comunitar privind politicile sociale şi ocuparea forţei de muncă
– Consideraţii privind politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene