Dana Tofan

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea din București, specializarea Drept economic-administrativ 1985; atestat în specializarea Drept (1991-1992); doctor în drept – Drept administrativ sub coordonarea prof.univ.dr. Antonie Iorgovan (2000).

Activitate: inspector/C.P.J. Ialomița (1985-1987); CS I la I.C.J. „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (1987 și în prezent cu 1/2 normă); Facultatea de Drept a Universității din București: asistent universitar (1992-1995); lector universitar (1995-2001); conferențiar universitar (2001-2005); profesor universitar (2005 și în prezent); conducător de doctorat (2007 și în prezent). Director al Școlii Doctorale de Drept din Universitatea din București din 2012. Secretar științific și prodecan al Facultății de Drept a U.B. (2002-2008); membru în Consiliul Facultății de drept a UB (2001 și în prezent); membru al Senatului U.B. (2004-2008; 2011-2019); avocat în Baroul București; profesor asociat la Colegiul juridic franco-român de studii europene (1995-2005); membru al Comisiei de științe juridice a C.N.E.A.A. (2002-2005) și al Comisiei de științe juridice a CNATDCU (06.2020 și în prezent); redactor A.U.B., seria Drept (2009-2018); secretar de redacție la revista I.C.J. „Studii și cercetări juridice” (1988-2006); membru în Colegiul de redacție al revistei „Curierul Judiciar” (din 2002); consultant juridic Phare-armonizarea legislației românești în domeniul transporturilor la legislația europeană (1995-1998); membru în comisii ale M.J. pentru redactarea unor proiecte de acte normative (1999); consultant juridic pentru Iris Center România (2000; 2001); consultant juridic pentru I.P.P. (2004; 2005); consultant juridic pentru British Council în programul Y.P.S. (2004); expert în Grupul de lucru pentru elaborarea Codului administrativ al României, pentru M.A.I. (2008-2010); director de grant al Academiei Române (2003); membru în contract de grant C.N.C.S.I.S. al U.B.B. Cluj (2008-2011); tutore în Echipa de proiect, în Programul „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”, cofinanțat din F.S.E. prin P.O.S.D.R.U. beneficiar Univ. din Craiova, parteneri U.B. și alții (2010-2013; 2014-2015); consultant juridic pentru IHS ROMÂNIA, în proiectul U.N.P.D. Moldova – Evaluarea descentralizării proprietății (2011-2012); expert cheie în echipa Proiectului „Un cadru legislativ mai coerent pentru o admi­nis­trație publică mai eficientă”, cod SMIS 2989, finanțat din F.S.E. prin P.O.D.C.A. pentru elaborarea Proiectului Codului administrativ al României, beneficiar U.C.R.A.P./M.A.I. (2011); membru în grupul de lucru pentru clarificarea cadrului privind controlul calității tezelor de doctorat și etica cercetării științifice (12.2015-1.2016); expert în proiectul „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC) cod – SIPOCA 9” cofinanțat din FSE prin POCA (11.2016-11.2017); președinte Comisia de evaluare a înalților funcționari publici (6.02.2018-6.02.2021); expert cheie în proiectul „Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică”, Cod SIPOCA 59 pentru elaborarea proiectului Codului de procedură administrativă (05.2021-04.2022).

Publicații: Puterea discreționară și excesul de putere al autorităților publice (1999); Drept administrativ I (2003, 2008, 2014, 2018, 2020); Drept administrativ II (2004, 2009, 2015, 2017, 2020); Instituții administrative europene (2006), Codul administrativ. Comentariu pe articole, vol. I (partea I-II, art. 1-74) (2023); coautor: Constituția României, comentariu pe articole (2008, 2019, 2022); 122 studii, articole, docu­men­tare și cronici, publicate în reviste de specialitate de prestigiu; 17 recenzii și note de lectură; numeroase comunicări prezentate la manifestări științifice interne și internaționale.