Dan-Sebastian Chertes


Informații de contact
+40742833784
contact@chertes.legal
https://chertes.legal

Activitate științifică
Coautor al Codului de procedură penală. Comentariu pe articole (coordonator Mihail Udroiu) (Editura C.H.Beck), pentru ediția a 2-a și a 3-a.
Autor al articolelor de specialitate mai jos enumerate (selecție):
– Venitul din transferul de monedă virtuală și evaziunea fiscală, Penalmente Relevant nr. 2/2021
– Infracțiunea de divulgare a secretului profesional de către avocat prevăzută de Legea nr. 51/1995. Scurte considerații, Penalmente Relevant nr. 1/2017
De lege ferenda: camera preliminară, Penalmente Relevant nr. 1/2016
– Fraudă informatică. Neacordarea daunelor materiale de instanţa de fond. Daune morale acordate în cazul unei infracţiuni contra patrimoniului. Aprecierea existenţei unei culpe comune în cazul prejudiciului moral, Caiete de Drept Penal nr. 2/2012
– Unele aspecte privind protecţia penală a dreptului la mediu sănătos, Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
– Noi discuții privind faptele sancționate ca infracțiuni de Legea nr. 107/2006, Caiete de Drept Penal nr. 3/2006
– Aspecte controversate privind infracţiunile prevăzute de O.U.G. nr.31/2002, Caiete de Drept Penal nr. 1/2005

Studii
– 2004 – 2005: Masterat – Științe Penale și Criminalistică, Facultatea de Drept, UBB Cluj- Napoca
– 2000 – 2004: Facultatea de Drept, UBB Cluj-Napoca

Experiență profesională
– iulie, 2021- prezent: avocat titular al Dan-Sebastian Chertes – Cabinet de avocat, Baroul Cluj
– iunie, 2010 – iunie, 2021: avocat partener în cadrul SCPA ”Sergiu Bogdan & Asociații”, Baroul Cluj
– iunie, 2009 – iunie, 2010: avocat titular al Biroului individual de avocatură Dan-Sebastian Chertes, Baroul Cluj
– februarie, 2007 – iunie, 2009: avocat stagiar, Baroul Cluj

Activitate didactică
– octombrie, 2008 – februarie, 2010: cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, UBB Cluj- Napoca. Disciplina: Drept penal. Partea generală
– octombrie, 2005 – februarie, 2008: cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, UBB Cluj- Napoca. Disciplina: Teoria Generală a Dreptului