Dan Moroșan


Dan-Morosan

Informații de contact 
e-mail: dan.morosan@dreptcluj.ro
e-mail: morosan.dan@yahoo.com

Educație și formare
2016-prezent: J.D, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept;
2014-2016: L.L.M International Laws, Universitat Maastricht, Faculty of Law;
2016: MAAS Ex. Program, McGill University, Center for Research, Air and Space Law, Montreal;
2015: MAAS Ex. Program, University of British Columbia, P.A. Allard School of Law, Vancouver;
2014-2016: L.L.M Honours Research Track, Universitat Maastricht, Faculty of Law;
2013: Erasmus IP Intensive Program, Univesite Paris II – Pantheon Assas, Paris;
2012: Erasmus IP Intensive Program, University of Salzburg, Facultatea de Drept, Salzburg;
2010-2014: licență, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept.

Experiență relevantă
2019-prezent: avocat titular Cab. Ind. Avocat Dan Moroșan, Cluj-Napoca;
2016-2019: avocat colaborator, PCA Law – actualmente NNDKP, Cluj-Napoca;
2017-2019: Expert proiect european CONFISCEU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
2017: consultant în aria integrării europene, colaborare punctuală, Strategikon, București;
2016-prezent: asist. univ. asociat, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept;
2015: intern în cadrul programului de internship organizat de Guvernul României, București;
2014-2015: asistent cercetare, Clinica pentru Drepturilor Omului din Maastricht, Olanda;
2013-2014: legal intern, Chiriță și Asociații, Cluj-Napoca;
2012-2013: legal intern, Lăpușan, Moscovitz, Șteopan și Asociații, Cluj-Napoca.

Responsabilități administrative şi profesionale
Membru, Baroul Cluj;
Membru al ECLAN (European Criminal Law Academic Network);
Secretar de redacție, revista „Caiete de Drept Penal”;
Reprezentantul doctoranzilor în Consiliul Școlii Doctorale Drept, UBB;
Coordonator al echipei UBB la ICC Moot Court Competition;
Membru în comitetul de Selecție a noilor interni din cadrul internship.gov.ro;
Membru al LSRS (Liga Studenților Români din Străinătate);
Participant SimPro;
Editor LAWYR.IT.

Prezentări conferințe 
2019: speaker în cadrul Conferinței Futures Law, organizată de ELSA Cluj-Napoca;
2018: speaker în cadrul Conferinței Internaționale „Confiscation of Criminal Assets: European and National Perspectives”, Bruxelles;
2018: speaker în cadrul Conferinței Naționale a doctoranzilor în drept penal și procedură penală, Cluj-Napoca;
2018: speaker în cadrul Conferinței Internaționale „Confiscation of Criminal Assets: European and National Perspectives”, Cluj-Napoca;
2017: speaker în cadrul Conferinței Internaționale a tinerilor doctoranzi, Timișoara.

Limbi străine (certificate) 
engleză C2, franceză C1, spaniolă B2

Publicații – cărți 
2012: Discriminarea în jurisprudența CEDO, Culegere de Jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2012 (sub coordonarea av. dr. Radu Chiriță).

Publicații – articole, studii, note  
2019: Extended and Third Party Confiscation in the EU, în A. Bernardi, F. Rossi (coord.), Improving Confiscation Procedures in the European Union, Jovene Editore, Napoli, 2019;
2019: Romania, în A. Bernardi, F. Rossi (coord.), Improving Confiscation Procedures in the European Union, Jovene Editore, Napoli, 2019 (coautori F. Streteanu şi D. Moroşan);
2019: Controlul de convenţionalitate – viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluţii de condamnare, de la terţi) conform Directivei 2014/42/EU, CDP nr. 1/2019;
2018: Participația în cazul faptelor produse din culpă. Coautoratul și pluralitatea material-complementară, Dreptul, nr. 5/2018;
2017: Conferința de drept penal şi drept procesual penal – Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare, Cluj-Napoca, 3 – 4 martie 2017″, INFO, CDP nr. 1/2017;
2017: Confiscarea extinsă. Incongruențe în transpunerea Directivei 2014/42/EU, Vol. Conf. Timișoara;
2016: The future of legal education. A manifesto towards a more digitised Law School”, McGill working papers, McGill University, Canada;
2016: Bitcoins. The dangers of cryptocurrencies in the digitized world”, lucrare prezentată la Conferința Internațională – Preventing and Combating Cybercrime – 20-21 mai 2016, Cluj-Napoca;
2015: Participația improprie. Aspecte generale, modalități, chestiuni problematice, CDP, nr. 1/2015;
2015: The implementation of the right to liberty and security in Iraq. Arbitrary arrest and the reasonable detention time-frame, Lawyr.it journal, Vol. 3, Ed. 2, 2015;
2012: A case for legitimising abduction as a mean of procuring the defendant, Lawyr.it journal, nr. 1/2012 (coautor împreună cu Irina Negruțiu și Călin Mureșanu).