Dan Lupașcu

Dan Lupașcu

Informații personale
data nașterii: 19 noiembrie 1962
locul nașterii: com. Zvoriștea, jud. Suceava

Informații de contact
e-mail: prof.dan.lupascu@mares.ro

Experiență relevantă
2017-prezent: MAREȘ DANILESCU MARES în asociere cu DAN LUPAȘCU
1 mai 2016: Avocat – Baroul București
2003-2011: Exercitarea funcției de reprezentare în Consiliul Superior al Magistraturii
4 iulie 2012 – 31 ianuarie 2016: Judecător, Curtea de apel Bucureşti, Secţia a II-a penală
3 februarie 2011 – 3 iulie 2012: Președinte, Curtea de apel Bucureşti (continuare al doilea mandat)
7 ianuarie – 2 februarie 2011: Membru ales, cu activitate permanentă, Consiliul Superior al Magistraturii (al treilea mandat)
12 ianuarie 2005 – 6 ianuarie 2011: Membru ales, cu activitate permanentă, Consiliul Superior al Magistraturii (al doilea mandat)
12 ianuarie 2005 – 12 ianuarie 2006: Președinte, Consiliul Superior al Magistraturii
7 mai 2003 – 11 ianuarie 2005: Membru ales, Consiliul Superior al Magistraturii (primul mandat). Secretar general pentru două mandate consecutive – de la 9 mai 2003 la 11 ianuarie 2005
17 mai 2003 – 31 decembrie 2006: Președinte, Curtea de Apel București (al doilea mandat), suspendat din funcție, la cerere, la data de 1 ianuarie 2007, ca urmare a opțiunii pentru activitate permanentă la Consiliul Superior al Magistraturii
17 mai 1999 – 16 mai 2003: Președinte, Curtea de Apel București (primul mandat)
1 septembrie 1997 – 16 mai 1999: Președinte, Tribunalul București
15 decembrie 1994 – 31 august 1997: Vicepreședinte, Judecătoria sectorului 5, București
22 octombrie 1990 – 14 decembrie 1994: Judecător, Judecătoria sectorului 5, București.

Activitate didactică
1 octombrie 2014-prezent: Profesor universitar, Universitatea “Nicolae Titulescu” București, Facultatea de Drept
2003-prezent: Formator, Institul Național al Magistraturii, Drept civil
1 octombrie 1993-prezent: Susținere cursuri și/sau seminare, coordonare lucrări de licență și lucrări de disertație, participare în comisii (licență, masterat, doctorat, ocupare posturi didactice în învățământul superior etc.)
1 octombrie 2003 – 30 septembrie 2014: Conferenţiar universitar, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept
1 octombrie 1994 – 30 noiembrie 1995: Cadru didactic asociat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
1 octombrie 2002 – 30 noiembrie 2003: Cadru didactic asociat, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti , Facultatea de Drept şi Facultatea de Administraţie Publică
1 octombrie 1993 – 30 iunie 2003: Magistrat expert, Institutul Național al Magistraturii
1 octombrie 1993- 30 septembrie 1995: Cadru didactic asociat, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

Activitate de cercetare științifică
2015: Corespondent național pentru proiectul JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0049 – „Study on the service of documents – Comparative legal analysis of the Member States, relevant provision and practices and minimum standards”, DMI Asociates, Lyon-France, beneficiar Comisia Europeană
2008-2011: Membru în echipa de cercetare în grantul „Valorificarea practicii judiciare şi armonizarea cu jurisprudenţa CEDO, imperativ al înfăptuirii justiţiei. Propuneri legislative privind asigurarea unei practici judiciare unitare”; lucrare publicată în 3 volume la Editura „Universul Juridic”, București
2008: Membru în echipa de cercetare la contractul de cercetare ştiinţifică (obţinut prin competiţie internaţională) nr. 395/18.02.2008, având ca obiect elaborarea lucrării „Răspunderea penală a persoanei juridice”; lucrare publicată în broșură
1991-prezent: Elaborat (singur sau, după caz, în colaborare) ori coordonat elaborarea unor lucrări ştiinţifice, respectiv: articole, note, monografii, culegeri de acte normative, culegeri de practică judiciară etc.

Educație și formare
2001: Doctor în drept, Drept procesual penal, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
1991-prezent: Participări la cursuri de formare profesională, seminare, simpozioane, conferinţe, colocvii, reuniuni profesionale, vizite de studiu ş.a. în ţară şi în străinătate (Italia, Franţa, Olanda, Spania, Belgia şi Bahrain), având ca obiect, după caz, ramurile de bază ale dreptului, organizarea judiciară şi deontologia profesională a magistraţilor
1990: Absolvent, șef promoție, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept.

Alte activități relevante
2016-prezent: Membru în Senatul Universității, Universitatea ”Nicolae Titulescu”, București
2016-prezent: Director al Departamentului de drept privat al Facultății de drept a Universității Nicolae Titulescu din București
2016: Membru în comisie de concurs pentru ocuparea unui post de profesor universitar, Universitatea Creștină ’’Dimitrie Cantemir’’, Facultatea de Științe Juridice și Administrative
2015: Membru în comisie de contestații pentru ocuparea unui post de profesor universitar, Universitatea din București, Facultatea de Drept
2013-2015: Membru în Consiliul Consultativ Ştiinţific, Ministerul Justiţiei
2012-prezent: Membru în comisiile de elaborare a subiectelor şi comisiile de contestaţii la diverse concursuri sau examene, Institutul Național al Magistraturii
2010-prezent: Membru în consiliul ştiinţific al Revistei de Note şi Studii Juridice, JURIDICE.ro
2010-prezent: Referent ştiinţific al Revistei „Jurnalul de Studii Juridice”, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept
2010: Membru în comisie de doctorat (referent), Academia Română
2009: Membru în comisie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept
2009: Membru în comisie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri
2008-2011: Membru în comisiile de contestaţii la concursurile pentru admiterea în profesie şi, respectiv, definitivarea în funcţie, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România
2007-2010: Membru în Comisia pentru unificarea practicii judiciare, Coordonatorul Comisiei juridice a Consiliului Superior al Magistraturii
2007-2010: Redactor şef al revistei „Justiţia în actualitate”, elaborată de către Consiliul Superior al Magistraturii
2007-2008: Membru în comisiile de doctorat (referent), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”
2006-prezent: Coordonatorul colecţiei „Jurisprudenţa de buzunar”, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti
2005-2006: Membru în consiliul ştiinţific, Editura “Rosetti”şi în anul 2006, Editura „Wolters Kluwer”, Bucureşti – Caiete de drept penal
2004-prezent: Membru în comisiile de licenţă; membru în comisiile de masterat; membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; membru în comisiile de doctorat (referent), Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept
2004-2011: Membru în consiliul profesoral, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept
2003-2006: Editura „Brilliance”, Piatra-Neamţ, Coordonatorul colecţiei de practică judiciară
2003-2005: Lider de proiect al ţării candidate pentru implementarea Convenţiei de twinning dintre România şi Germania, având ca obiectiv: „Consolidarea funcţionării sistemului judiciar din România şi a organului său reprezentativ – Consiliul Superior al Magistraturii” (Proiectul PHARE 2002, finanţat de Uniunea Europeană)
2001-prezent: Editura “Rosetti” şi, din anul 2006, Editura „Wolters Kluwer”, Bucureşti – Revista „Pandectele Române”, Membru în colegiul de redacţie: coordonatorul domeniilor drept penal şi drept procesual penal
2001-2002: Editura “Rosetti”din Bucureşti, Coordonatorul colecţiei de practică judiciară
1999-2001: Ministerul Justiţiei; Centrul de Resurse Juridice; Apador – Comitetul Helsinki, Membru în comisii de elaborare a unor proiecte de acte normative în domeniile: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, drept comercial, drept administrativ, organizare judiciară
1998-2003: Ministerul Justiţiei, Membru în comisii de elaborare a subiectelor de concurs, comisii de examinare şi, respectiv, comisii de contestaţii la Institutul Naţional al Magistraturii
1998-2000: Editura „All Beck”, Bucureşti, Coordonatorul colecţiei „Jurisprudenţă”
1996-2003: Institutul Naţional al Magistraturii Membru în consiliul de conducere (consiliul ştiinţific).

Activităţi în cadrul societăţii civile
1998-2002: Patriarhia Română, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, Deputat în adunarea eparhială, Membru în comisia culturală
1993-1998: Asociaţia Magistraţilor din România, Membru fondator (retras din Asociaţia Magistraţilor din România în anul 1998).

Premii, diplome, alte distincţii
2015: Emblema de onoare a Poliției Române acordată pentru contribuția adusă la dezvoltarea cooperării interinstituționale – Inspectoratul General al Poliției Române
2012: Premiul ”Andrei Rădulescu“ acordat Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române pentru lucrarea „Noul Cod civil – studii și comentarii (art. 1-534)”, colectiv de autori, inclusiv Dan Lupașcu (coordonator prof. univ. dr. Marilena Uliescu)
2007: Diplomă de onoare pentru întreaga activitate desfăşurată în slujba comunităţii, acordată cu ocazia inaugurării Palatului de Justiţie al judeţului Călăraşi, Primăria municipiului Călăraşi
2006: Diplomă de excelenţă acordată de către Consiliul Superior al Magistraturii pentru întreaga activitate desfăşurată în calitate de membru şi preşedinte al acestei instituţii
2005: Centrul European de Comandă al Statelor Unite ale Americii, Diplomă de apreciere pentru „remarcabilul ajutor oferit Biroului avocatului-judecător al Centrului de comandă europeană al SUA, Ambasadei SUA, Biroului de Apărare şi Cooperare din Bucureşti şi proiectului de studiu juridic din decembrie 2004”
2005: Diploma „Membru fondator de onoare” al Centrului Academic de Formare, Pregătire şi Perfecţionare a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România – Uniunea Internaţională a Executorilor Judecătoreşti şi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România
2005: „Diplomă de onoare” pe anul 2005 acordată Institutului Naţional al Magistraturii de Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea „Ghidul de bune practici în materie penală” (colectiv, coordonator Dan Lupaşcu)
2003: Diploma „Cetăţean de onoare” al comunei Zvoriştea, judeţul Suceava – Autorităţile administrative locale – comuna Zvoriştea, judeţul Suceava
2003: Brevetul medalie aniversară 1953-2003 acordat de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional Bucureşti în semn de înaltă consideraţie pentru contribuţia adusă la dezvoltarea arbitrajului comercial
2000: Diplomă de onoare acordată de către Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru activitatea depusă
2000: Preşedintele României, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de „ofiţer”, acordat pentru merite deosebite în elaborarea jurisprudenţei, reformarea justiţiei şi corecta aplicare a legilor
1996: Uniunea Juriştilor din România, Premiul „Paul C. Vlachide” pentru deontologie profesională.