Dan Dascălu


Dan Dascălu este licenţiat în Drept la Universitatea Bucureşti, având calificări juridice post-universitare obţinute în Olanda (Haga) şi în România, fiind Doctor în Drept (Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti) cu o teză doctorat susţinută cu calificativul summa cum laudae. Este membru al Baroului Bucureşti din 1997.

Dan Dascălu coordonează echipa de litigii D&B David şi Baias, fiind specializat în drept fiscal, drept administrativ şi dreptul muncii şi fiind recunoscut în mod constant în diferite secţiuni ale cataloagelor internaţionale de profil. Echipa D&B David şi Baias condusă de Dan Dascălu este singura din România plasată în 2018 pe poziţia 1 la Secţiunea Taxe a Publicaţiilor Legal 500 şi Chambers, Dan fiind situat pe poziţia 1 la categoria avocaţilor de fiscalitate a catalogului Chambers (singura publicaţie cu o asemenea clasificare). Dan este şi liderul pentru Regiunea Europei Centrale şi de Est a Retelei Tax Controversy and Disputes Resolution constituită la nivel global de firmele PricewaterhouseCoopers.

Practica sa în domeniul litigiilor include asistenţă în faţa organelor administrative, precum şi reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale în domenii precum dreptul fiscal, dreptul concurenţei, drept civil, dreptului muncii. De asemenea, Dan a asistat clienţii în derularea de proceduri de infringement în faţa Comisiei Europene, dar şi în două proceduri privind întrebări preliminare adresate de instanţele naţionale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, anume Cauza Rafinăria Steaua Română (C-424/2012) şi, respectiv, Cauza BCR Leasing (C-438/13).

Dan a fost implicat din partea AmCham în consultările organizate de Guvern cu mediul de afaceri la adoptarea Codului de procedură fiscală în 2003, activând apoi de-a lungul timpului în calitate de Coordonator al Grupurilor specializate în fiscalitate implicate din partea a diverse organizaţii de afaceri (Coaliţia pentru Dezvoltarea României, AmCham etc.) în consultările ocazionate de modificările majore ale actului normativ, inclusiv în adoptarea Noului Cod de procedură fiscală în 2015 şi, ulterior, în amendamentele subsecvente care i-au fost aduse acestuia.

Începând cu 2012 şi, respectiv, 2013 predă „Procedura fiscală şi contenciosul fiscal” la cursurile de Masterat în fiscalitate din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti şi, respectiv, al Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din Academia de Studii Economice Bucureşti, în timp ce în perioada 1997-2006, Dan Dascălu a activat ca asistent universitar la disciplinele drept administrativ, drept procesual civil şi drept comercial.

Dan a publicat de asemenea mai multe cărţi ca autor („Tratat de contencios fiscal” şi „Recuperarea extrateritorială a creanţelor fiscale” sau co-autor („Explicaţiile teoretice şi practice ale Codului de Procedura Fiscală”), dar şi mai multe multe articole în diverse reviste de drept.