Dan Chirică

Informații personale
data nașterii: 24 octombrie 1951
locul nașterii: Ploiești, județul Prahova

Studii
1976: facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
1992: doctor în drept (drept civil)

Specializări şi documentări
2000, 2001 şi 2002: Universitatea Paris II, Pantheon-Assas

Activitate profesională
1976-1981: jurisconsult şi avocat
1981-1993: cercetător ştiinţific la Centrul de Ştiinţe Sociale din Cluj-Napoca al Academiei Române
1993-1997: lector universitar la Facultatea de drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
1997-1999: conferenţiar universitar
1999-prezent: profesor universitar
2000-2004: şeful catedrei de drept privat
1990-prezent: avocat pledant în Baroul Cluj
2002-2006: preşedinte al Filialei din România a „Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française”
membru al consiliului ştiinţific al revistei „Pandectele române”
membru al consiliului ştiinţific al „Revistei române de drept privat”

Publicaţii
Tratate. Cursuri. Monografii
Drept civil. Contracte speciale, Ed. Cordial lex, Cluj-Napoca, și Lumina lex București (1994, 1997, 1999)
Drept civil. Succesiuni, Ed. Lumina lex (1997, 1999)
Drept civil. Succesiuni şi testamente, Ed. Rosetti, București (2003)
Contracte speciale civile şi comerciale. Vol. I. Vânzarea şi schimbul. Partea I, Ed. Rosetti (2005)
Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I. Vânzarea și schimbul, Ed. C H Beck (2008)
Studii de drept privat, Ed. Universul juridic, București (2010)
Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. C. H. Beck, București (2014)

Studii. Articole. Note de practică judiciară
Peste 70 de studii, articole şi note de practică judiciară în revistele: „Revista română de drept”, „Dreptul”, „Curierul judiciar”, „Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Series Iurisprudentia”, „Revista de drept comercial”, „Studii şi cercetări juridice”, „Revista română de drept privat”, „Pandectele române”

Studii în volume
Contractul de fiducie în vol. „Noile Coduri ale României”, Universul juridic, București (2011)
O privire asupra noului Cod civil (I, II, III), „Pandectele române” nr. 3, 4 și 5/2011
Încheierea contractului în viziunea noului Cod civil în vol. „In honorem Alexandru Bacaci și Ovidiu Ungureanu. Culegere de studii”, Ed. Universul juridic, București (2012)
Vânzarea lucrului altuia – între vechea și noua reglementare a Codului civil român în vol. „In honorem Ion Deleanu. Drept și drepturi – tradiție și modernitate”, Ed. Universul juridic, București (2013)
Transmisiunea posesiunii moștenirii sau sezinei în vol. „In honorem,Corneliu Bîrsan”, Ed. Hamangiu, București (2013)
Leziunea – între reglementarea vechiului și noului Cod civil, în vol. „In honorem Mircea Mureșan”, Ed. Universul juridic, București (2014)
Categoria contractelor aleatorii, în vol. „In honorem Liviu Pop”, Ed. Universul juridic, București (2015)
Dreptul de preempțiune în noul Cod civil, în „Revista română de drept privat” nr. 4/2015

Premii
premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România (2003) pentru lucrarea Drept civil Succesiuni și testamente, Ed. Rosetti, București, 2003
premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România (2008) pentru lucrarea Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vânzarea și schimbul, Ed. C H Beck, București, 2008
premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România (2014) pentru lucrarea Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. C. H. Beck, București, 2014
premiul „Traian Ionașcu” al „Revistei române de drept privat” (2015) pentru cea mai bună lucrare de drept privat pe anul 2014 pentru lucrarea Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. C. H. Beck, București, 2014

Varia
limbi străine: limba franceză


:: Dan Chirică este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Dan Chirică: [Într-o lume civilizată nu se poate trăi fără Drept]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022