Dan-Adrian Zurbău

Dan-Adrian ZurbăuInformații personale
data nașterii: 2 februarie 1985
locul nașterii: Arad

Informații de contact
zrb_adrian@yahoo.com

Experiență
iulie 2008-prezent: Ofiţer în cadrul Penitenciarului Arad

Educație și formare
octombrie 2013: Pointman Leadership Institute: Certificat de absolvire al seminarului ”Conducere responsabilă şi morală. Control şi responsabilitate”
2008-2010: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic: Certificat de absolvire al Modulului Psihopedagogic Postuniversitar – nivelul I şi nivelul II
2008-2009: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Facultatea de Ştiinţe Juridice: Diplomă de Master în specializarea ”Instituţii de drept penal şi procesual penal”
2004-2008: Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Drept: Diplomă de Licenţă în Studii Juridice, domeniul Drept, specializarea Drept, arma penitenciare

Varia
2008-prezent: Membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor, Secţia Română (IPA)
2003:Atestat Profesional de Operare PC conferit de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului